www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Będzie referendum

Rada miejska Łomianek podjęła na ostatniej sesji uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie przebiegu kontrowersyjnej trasy S7. Sprawa rozstrzygnie się za trzy tygodnie.

Mieszkańcy ruszą do referendalnych urn 19 listopada, czyli tydzień po wyborach samorządowych. Będą mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat przebiegu wspomnianej trasy. Karty do głosowania będą zawierały dwa pytania. Pierwsze: czy wybieramy wariant samorządowej trasy nadwiślańskiej, a drugie: czy jesteśmy za tak zwaną trasą mszczonowską.
Plany utworzenia trasy, którą proponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powstały już wiele lat temu, zaś wariant samorządowy jest zupełnie świeży. Kiedy planowano trasę mszczonowską, nie było miasta Łomianki – dzisiaj jest i prężnie się rozrasta. Zatem trudno się dziwić, że mieszkańcy protestują przeciwko proponowanemu przez GDDKiA wariantowi.

– Nikt nie chce mieszkać w mieście poszatkowanym trasami szybkiego ruchu, a już tym bardziej w okolicy największego na Mazowszu węzła komunikacyjnego. A takie „walory”” chce nam zaserwować Generalna Dyrekcja. Oprócz istniejącej już trasy na Gdańsk, powstanie trasa mszczonowska, a następnie legionowska. I tym sposobem mamy cztery strefy Łomianek – grzmi oburzony mieszkaniec.

Stowarzyszenie „”Ochrona przed powodzią i zagrożeniami komunikacyjnymi”” zorganizowała szereg spotkań z mieszkańcami oraz protest, o którym wspominaliśmy już na łamach „”Echa””. Zebrania cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, o czym najlepiej świadczy frekwencja. Znaczną większością głosów mieszkańcy poparli propozycję przeprowadzenia referendum.

Lokalne dylematy pojawiły się w programie ostatniej sesji rady miejskiej. Wniosek uchwały w tej sprawie zgłosiło sześciu radnych. Rada ustaliła treść i kolejność pytań, które pojawią się na kartach do głosowania oraz datę przeprowadzenia referendum.

– Wynik głosowania będzie jednym z argumentów, które wykorzystamy w rozmowach z organami podejmującymi ostateczną decyzję o przebiegu trasy S7 – zaznaczyli członkowie Stowarzyszenia OPPiZK.

Łomiankowska opozycja zarzuca władzom manipulowanie opinią publiczną. Zdaniem wielu jej przedstawicieli, referendum nie będzie w żaden sposób wiążące dla GDDKiA, trasa nadwiślańska została ostatecznie odrzucona przez drogowców, a przeprowadzenie referendum w tydzień po wyborach ma na celu uczynienie z trasy po wale głównego hasła wyborczego burmistrza. Kilka komitetów złożyło w tej sprawie protest do Państwowej Komisji Wyborczej.

Aby wynik referendum był merytoryczny, czyli ważny, frekwencja nie może być niższa niż 30 procent.

Agnieszka Zielińska, bw

Będzie referendum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *