www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czyje będzie Liceum?

Rada Powiatu chce przekazać Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach Gminie Łomianki i zobowiązała zarząd Powiatu do rozpoczęcia rozmów na ten temat z burmistrzem Łomianek.

Liceum Ogólnokształcące zostało powołane w 1999 roku przez Powiat Warszawski Zachodni. Pierwszą siedzibąszkoły były pomieszczenia Parafi i św. Małgorzaty przy ul. Warszawskiej. Od 2005 r. Powiat wynajmuje na potrzebyLO część budynku ICDS.

W pierwszych latach funkcjonowania liczba uczniów wynosiła od 150 do 180 rocznie. Od 2009 r. władze obserwują spadek liczby uczniów.

Uchwała ma charakter intencyjny, o niczym nie przesądza. Jednak wywołała dyskusje, które mają być kontynuowane podczas spotkań radnych w ramach tzw. komisji. Będziemy śledzili losy tej uchwały i prowadzone dyskusje.

Poprosilismy zarząd Powiatu, wszystkich radnych powiatowych oraz Burmistrza Gminy o opinię w tej sprawie. Otrzymane odpowiedzi publikujemy poniżej…


Jan Żychliński
Starosta Warszawski Zachodni

W dn. 19 marca br. Rada Powiatu wyraziła intencję przekazania prowadzenia L.O. w Łomiankach gminie Łomianki i zobowiązała zarząd powiatu do rozmów na ten temat z burmistrzem Łomianek. Liceum Ogólnokształcące zostało powołane w 1999 roku na wniosek ówczesnych władz gminy Łomianki. Liceum mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach ICDS. W ostatnich latach liczba uczniów radykalnie spadła. Aktualnie szkoła składa się z trzech klas, do których uczęszcza 85 uczniów.
Zarząd powiatu stoi na stanowisku, że przejęcie przez gminę prowadzenia szkoły, sprawiłoby, że można by utworzyć zespół szkół, który miałby jeden organ prowadzący i jedną dyrekcję, która mogła by aktywnie wpływać na młodzież z gimnazjum, aby podjęła naukę w łomiankowskim liceum.
Obecnie mimo, iż gimnazjum i liceum mieszczą się w tym samym budynku, to podlegają pod różne samorządy i mają różne dyrekcje. Taki stan, zdaniem zarządu powiatu jest nieracjonalny, zwłaszcza że do liceum uczęszcza w przeważającej większości młodzież z Łomianek i jak wspomniałem na wstępie liceum zostało powołane na wniosek władz gminy Łomianki.Uchwała rady powiatu ma charakter intencyjny i jest próbą ratowania gasnącej szkoły. Ponieważ pieniądze w oświacie idą za uczniem, wielkość subwencji na prowadzenie liceum nie zmieni się.


Wiesław Pszczółkowski
Radny Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Uchwała nr V/38/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r. „w sprawie wyrażenia woli przekazania Gminie Łomianki do realizacji zadania własnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach” jest wyraźną intencją radnych do porozumienia z władzami Łomianek celem przejęcia roli organu prowadzącego przez gminę Łomianki. Jeżeli gmina Łomianki pozostanie bierna w roli przejęcia LO funkcji organu prowadzącego to nic się nie zmieni w stosunku do stanu obecnego. W przypadku przejęcia LO Gmina będzie decydowała o profilach kształcenia (np. profil geograficzno- językowy, matematyczno- informatyczny i.in.) Szkoła stanie się bardziej środowiskowa poprzez to, że organ prowadzący będzie się znajdował bezpośrednio w gminie, z której wywodzi się większość uczniów szkoły. Mam nadzieję, iż wtedy lepiej będzie zaspakajać potrzeby uczniów i rodziców poprzez wprowadzanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów lub wspomagających ich potrzeby. W głosowaniu byłem za możliwością wynegocjowania jak najlepszych warunków dla Naszych dzieci czyli za projektem uchwały w tej sprawie.


Tadeusz Kordek
Radny Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Informuję, że w dniu 19 marca 2015 r. na sesji Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, w porządku obrad była umieszczona uchwała dotycząca wyrażenia woli przekazania do realizacji Gminy Łomianki zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu liceum im. Karola Wojtyły w Łomiankach.
Powyższy projekt uchwały był dla mnie i wielu Radnych dużym zaskoczeniem ze względu na fakt braku wcześniejszych, rzetelnych informacji ze strony Starosty o problemach w funkcjonowaniu tego liceum.
Przedstawione przez Zarząd Powiatu uzasadnienie do projektu tejże uchwały jest bardzo subiektywne i korzystne tylko dla Powiatu.Stąd też ja i kilku Radnych wstrzymało się od głosowania tej uchwały. Jednocześnie po obszernej dyskusji, co do przyszłości liceum w Łomiankach, Starosta zapewnił, że wyjaśnianie wszelkich wątpliwości będzie prowadzone w poszczególnych Komisjach Rady.


Alina Skurska
Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Dajmy szansę!!!
1. Organem prowadzącym Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach jest Powiat Warszawski Zachodni. Jest to jego zadanie własne wynikające z Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578).
Do niedawna placówka ta była szkołą o wysokim poziomie kształcenia, ze 100% zdawalnością egzaminów dojrzałości, szkołą o wartościach patriotycznych.
Obecnie drastycznie zmniejszyła się liczba uczniów, w obliczu więc różnych trudności i dylematów postuluję:
– opracowanie i wdrożenie programu naprawczego umożliwiającego poprawę efektów kształcenia;
– podjęcie działań promocyjnych zwiększających zainteresowanie szkołą, umacniających pozycję szkoły w środowisku lokalnym.
2. W głosowaniu na V sesji Rady Powiatu Warszawskiego w dniu 19 marca 2015 roku wstrzymałam się od głosu.

Czyje będzie Liceum?

Czyje będzie Liceum?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

11 komentarzy

 1. Iza

  Podoba mi się stanowisko pana Pszcżółkowskiego.

  Jako mieszkanka oczekuję od obecnego burmistrza Dąbrowskiwego i radnych jemu podległych wypracowania dobrych warunków dla przejęcia Liceum oraz zadbania o jego jakość.
  Liceum na dobrym poziomie należy się młodzieży i rodzicom.

  Proponuję pomyśleć o liceum profilowanym.

  Proponuję też aby w tej sprawie skonsultowano się też z panem Mazanem, który kiedyś był dyrektorem Liceum w Łomiankach.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Dariusz

  Wszystko zależy od tego ile uutrzymanie takiej placówki kosztuje. Z jednej strony warto by Liceum było, ale wszystko należy gruntownie przekalkulować.
  Ciekawym rozwiązaniem jest zespół szkoł zaproponowany przez Pana Żychlińskiego.

  Najważniejsze aby decyzje były poprzedzone konsultacjami i wyliczeniami, aby nie były podejmowane zbyt szybko.
  Zamknąć łatwo, powolać trudniej.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. keram2227

  Jedno pytanie – kto za to zapłaci. Bo jeżeli Gmina ma utrzymywać to Liceum, to ja dziękuję. Mało mamy wydatków?
  Ale jeżeli Starostwo zapłaci – proszę bardzo. W przeciwnym razie – mowy nie ma.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. #nauczyciel

  Jeśli gmina będzie organem prowadzącym liceum, to możemy spodziewać się kolejnej chrześcijańskiej placówki w której religia będzie najważnieszym przedmiotem.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Były uczeń Liceum

  Taką sprawę nalezy przedyskutować. Powinni się spotkać Burmistrz ze Starostą i zwyczajnie porozmawiać. Samorząd to dialog, szukanie porozumienia i kompromisu.

  Podejmowanie decyzji przez Burmistrza czy Radę Miejską bez takich rozmów będzie oznaczało brak chęci i umiejętności porozumienia się naszych samorządowców dla dobra mieszkańców, czyli tak naprawdę działania na naszą szkodę.

  Ibawiam się takiego scenariusza patrząc na to kto zasiada w Urzędzie i w Radzie.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. aaaa

  Jaki jest koszt utrzymania jednego ucznia w LO ?
  Jaki jest koszt utrzymania LO ?
  Skoro Łomianki mają przejąć LO to na jakich warunkach? Co to znaczy negocjacje? Czy LO będzie podlegało trochę pod Powiat a trochę pod Gminę?
  Jeśli tak to kto będzie zarządzał ?

  Proponuję zamiast lO zrobić tam szkołę podstawową. Po co szkoła średnia do której młodzież nie chce uczęszczać bo jest niski poziom nauczania ?

  0
  0
  Odpowiedz
 7. mieszkanka

  Podobno niebawem mają zapaść jakieś decyzje. Pytanie zatem – czego chce gmina i co zrobiła w tej sprawie od wiosny?

  0
  0
  Odpowiedz
 8. zadra

  Jak widać burmistrz nie zrobił nic w tej sprawie. Sam wpis na stronie lomianki.pl nie wnosi niestety niczego do sprawy. Radni A. Skurska i T. Kordek usprawiedliwią się, ale cały czas chyba myśleli, że sprawa załatwi się sama. Teraz łomiankowska władza pokazuje, że winne jest Forum Samorządowe. Wcześniej wszystko było zwalane na PO RP. Za chwilę będzie to PiS. Uchwała Rady Powiatu z marca 2015 wskazywała na konieczność podjęcia przez Powiat rozmów z Gminą Łomianki. Wszystko wskazuje na to, że burmistrz Łomianek nie podjął takich rozmów. Dla burmistrza ważniejsze są wojny, intrygi, obżeranie się pierogami i kiełbaskami. Dwoje wyżej wymienionych radnych czynnie w tym uczestniczy. Według burmistrza ludzie potrzebują potańcówek z piwem, a nie edukacji. Doszło już do tego, że w łomiankowskich uroczystościach nie uczestniczą żadni goście z zewnątrz. Zapewne niedługo burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej zechcą utworzyć niezależną republikę, oderwaną od świata i rzeczywistości. No cóż. Takich ludzi sami wybraliśmy. Musimy poczekać. Jeszcze tylko niecałe 3 lata. Jeżeli PiS spełni swoje obietnice to może nawet wcześniej.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Hip

  Już nic nie rozumiem. To burmistrzowi zależy na naszym liceum czy nie zależy? Czy radni próbowali uratować tę sytuację? Izolowanie Lomianek nie przyniesie pozytywnych efektów.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Anonim

  Łomianki to jedna z najbogatszych gmin w Polsce, takie chodzą głosy. Nie są tu potrzebne 4 orliki, 3 podstawówki, 2 gimnazja ale też liceum dla osób których warunki nie pozwalają na naukę w Warszawie. Niech gmina nie myśli tylko o pieniądzach ale tez o rozwoju młodzieży.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Janek

  Dajcie już spokój- takie Liceum to same problemy, uczniowie w tym wieku już chcą zadawać pytania,władza blisko to zaczną walczyć o swoje , założą jakieś niekontrolowane stowarzyszenie a może zaczną patrzeć na łapki naszym włodarzom -same problemy. Jeszcze może zechcą zostać radnymi nie pytając się o zgodę. Dzisiejsza młodzież nie chce się słuchać ludzi o miernych wartościach.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *