www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Gdzie burmistrz ma Komisje Rady Miasta?

Doraźna Komisja Rady Miejskiej ds. zmian w Statucie Gminy Łomianki wyraża zaniepokojenie kolejną odmową wydelegowania prawnika Urzędu. Czemu ma służyć utrudnianie pracy Radzie Miejskiej?

Poniżej publikujemy oficjalne stanowisko Komisji.
Stanowisko zostało przyjęte trzema głosami „za”” (radna Katarzyna Kućkowska, radny Jan Mazan, radny Tomasz Rusinek), jednym głosem „”przeciw”” (radny Tadeusz Krystecki).

redakcja@lomianki.info

Gdzie burmistrz ma Komisje Rady Miasta?

Gdzie burmistrz ma Komisje Rady Miasta?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

10 komentarzy

 1. Bernard

  Dwa dobre pytania 🙂

  1. Gdzie burmistrz ma Komisje Rady Miejskiej?
  Odp. Chyba każdy myślący i choć trochę obserwujący to co się dzieje w Łomiankach jest sobie w stanie na to pytanie odpowiedzieć bez trudu.

  2. Czemu ma służyć utrudnianie pracy Radzie Miejskiej?
  Odp. Temu, żeby potem jeden z drugim mogli napisać, że Rada źle funkcjonuje. Dla mnie jest to wielka obłuda, zwłaszcza Pana Radnego Krysteckiego. Radny jak widać z powyższego głosowania nie jest zaniepokojonym brakiem prawnika na obradach Komisji, a kilka dni temu napisał w wywiadzie, że Komisja nie działa zgodnie z prawem.
  Może Pan Radny Krystecki nie wie jeszcze, że to Urząd (czyli Burmistrz) ma zapewnić warunki pracy komisji (w tym prawnika)?

  Coraz mniej mi się podobają metody, którymi posługuje się Pan Burmistrz Dąbrowski

  0
  0
  Odpowiedz
 2. ratrak

  Radni zamiast przeszkadzać Burmistrzowi i narzekać może skorzystają z darmowego PRAWNIKA PIERWSZEGO KONTAKTU 🙂

  Burmistrz ma ważniejsze sprawy na głowie niż współpraca z jakimiś tam radnymi.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. qweqweqwe

  I znowu Info publikuje coś co nie powinno być opublikowane. Po co komu takie pisemka? Po co to zawracać głowę takim pierdołami.

  Zobaczycie, że tylko rzetelny urzędowy LOMIANKI.PL nie opublikuje tego pisemka radnych.
  Tam piszą tylko same ważne rzeczy. NP: wywiad z Panem Tadeuszem Krysteckim http://www.lomianki.pl/lomianki2/index.php?dc=2499 pod tytułem „Rada znów łamię prawo!”

  0
  0
  Odpowiedz
 4. 11 chwilka

  Odpowiedż wydaje się byc jedna. Jak inaczej radny krystecki mógłby opowiadać takie bzdety?
  Z oficjalnej strony urzedu:

  Zaiste porażający tytuł. I to kto nam przekazuje takie wieści: http://www.lomianki.pl/lomianki2/index.php?dc=2499 co jest adresem urzędowej strony Łomianek. A sama osoba opowiadająca to, zgodnie z komentarzem autora/ki/ : Ale dla Pana Tadzia to zbyt mało:< Radni opozycji sami się pokłócili i podzielili aż na 3 kluby; rozłam nastąpił w klubie PO>. Tak ale to już bardzo stare sprawy, ot takie odgrzewane kotlety. A jeżeli ktoś lubi takie kotlety, to może narażało by również z okazji takiego wywiadu opowiedzieć jak burmistrz wspaniałymi posunięciami z początku swej kadencji utracił większość w radzie! Ale to niezgodne z interesem Pana Tadzia i już więc się milczy!
  I cóż nam dalej opowiada ów sławetny pan Tadzio:< Można odnieść wręcz wrażenie, że większa część radnych zamiast działać w interesie swojej gminy, działa w prywatnym interesie osób lub grupy osób i skupia się na podejmowaniu decyzji utrudniających pracę burmistrza.> Jakże głęboki sens tych słów. Gdyby nie fakt, iż jest na odwrót! Gdyby rada nie trzymała ręki na pulsie, to gmina była by maksymalnie zadłużona i nie było by za co robić kanalizacji! To rada, stale jest zmuszona temperować burmistrza. Ostatnio z przepychanką w sprawie odrolnienia terenów wynoszących blisko połowę gruntów zajmowanych przez gminę. Tak to zapewne wielce społeczne działania, a ilu wyborców da się na to nabrać. Nieliczni mający do odrolnienia grunty zarobią krocie, a gmina później, musi dostarczyć bo takie jest prawo, za własne – a więc nasze pieniądze, zbudować drogi infrastrukturę komunikacyjną i wodno-kanalizacyjną, zapewnić oświatę, kulturę, i tak dalej i dalej. Koszty niebotyczne a uprzywilejowanych niewielu. I większości będą to osoby które od lat skupują te grunty! Ale dla pana Tadzia takie działanie jest pro społeczne, wszak jedna z radnych działająca w jego klubie stwierdza: < http://www.lomianki.info/moje_lomianki.php?nr=54.> Nic dodać ni ująć! Prospołeczne jak jasny gwint, o ile społeczeństwem są posiadacze tych ziem!
  Ale Tadziowi znów mało. Po seri bla, bla bla, twierdzi: lecz fakty są zupełnie inne. Wojewoda co prawdy zakwestionował ową uchwałę, lecz ta uchwała wprowadzała jedynie zmiany do poprzedniego statutu. Wystarczy przeczytać jej treść – arkusz PDF w pkt 1 bip.lomianki.pl/index.php?sc=136&gp=9274&m=4 , a gdy poczytamy uchwał ę wojewody : http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/akty-prawne/rozstrzygniecia-nadzor/12412,Rozstrzygniecia-Nadzorcze-Wojewody-2013r-Warszawa.html pkt 106 arkusz PDF, to nam się wszystko wyjaśni. Najzwyczajniej wyniki pracy od 1998 roku Pana TK są bardzo, ale to bardzo mizerne. Od lat nie był w stanie zakwestionować wadliwie z punktu widzenia prawa napisanego statutu, mimo iż taki rzeczowy i rzekomo prawy. Rzekomy poprawny wariant przygotowany przez komisję statutową ,w której uczestniczył pan Tadzio, zwiera jeszcze więcej wad. Nie ma sensu mocniej naciskać na tą wiekową osobę . Wiek robi swoje. Dlatego też nie przyczepię się do tytułu całego artykułu zapewne wymyślonego, przez być może małego i zachrypniętego człowieczka < Rada znowu łamie prawo!> co jest zwyczajnym nadużyciem słow. Jestem jednak zdziwiona zaślepieniem władz i ich nieznajomością prawa. Nie można bowiem łamać prawa jakimkolwiek uregulowaniem /w tym również uchwała rady/ o ile ona nie weszła w życie. A nie weszła i nie wejdzie bez poprawek. Tak więc sam tytuł narusza dobre imię instytucji statutowej gminy i pan Burmistrz winien się osobiście zająć się ochroną tego imienia, i nie dozwolić na zamieszczanie podobnych pomówień na stronie gminnej!

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Chopin z Łomianek

  tymczasowy z tymczasową wypisują brednie. Być może mają dobre intencje ale to nie oznacza, że należy pisać co emocje akurat podsuną. Gdyby nie nowi mieszkańcy (a do nich się zaliczam) Łomianki miałyby sytuację podobną do Warszawy, czyli spadek dochodów a nie ich wzrost. Liczenie kto płaci podatki a kto nie po tablicach rejestracyjnych jest zabawne. Wielu ludzi ma samochody w leasingu, wielu służbowe…Dotyczy to wszystkich mieszkańców. Nie tylko nowych. Korki na drogach mamy z powodu braku wylotówki na Gdańsk, która powstałaby wcześniej gdyby nie przedziwne pomysły z umieszczeniem jej wzdłóż Wisły mieszkańców Dąbrowy i nieudolnych urzędników w GDDKiA, którzy nie potrafili przygotować prawidłowego raportu środowiskowego.
  Polityka naszych byłych i obecnych samorządowców również pozostawia wiele do życzenia. Remontujemy małe drogi po których przejedzie po kilka samochodów dziennie zamiast zabrać się za kluczowe dla tej gminy: rondo Wiślana-Warszawska, dokończenie remontu Warszawskiej i kompleksowa przebudowa al Chopina

  0
  0
  Odpowiedz
 6. entomol

  Dlaczego dla kilkunaściorga dzieci (bo reszta podobno jest z Czosnowa) nie można utworzyć przy innej szkole oddziału integracyjnego i dowozić gimbusem? Nie będzie prościej? Mamy w gminie 3 szkoły. Tam już jest zaplecze i infrastruktura!

  Chyba sam nie wiesz co piszesz. Inne szkoły w Łomiankach są bardzo przeciążone. W SP1 dzieci chodzą już na dwie zmiany, do małej sali gimnastycznej (są dwie: duża i mała) wstawiono ławki i odbywa się tam świetlica, kosztem innych dzieci, bo teraz zmniejszyła się przestrzeń do uprawiania sportu.
  Jeśli szkoła w Sadowej już istnieje i są/były plany rozbudowy jej i już jest na to jakaś rezerwa finansowa czy też dokumentacja, to trzeba to zrobić (niezwłocznie) i ewentualnie tam dowozić gimbusem dzieci z innych dzielnic. A oprócz tego stawiać szybko nową szkołę, może gdzieś na osiedlu Chopina, bo z roku na rok sytuacja w naszych szkołach się w widoczny sposób pogarsza, przybywa dzieci i nawet opróżnianie skrzydeł szkolnych z biur urzędu nic nie pomoże. Zwłaszcza, że już nie ma czego opróżniać.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Papirus

  W przeciwieństwie do całego kraju w łomiankach następuje szybki wzrost liczby dzieci w szkołach.
  Brak chęci burmistrza do dyskusji w tej sprawie, przedstawianie jedynie fragmentarycznych i wybiórczych danych, uniemożliwia radzie i przeciętnemu obywatelowi ocenić racjonalność postępowania rady. Dla przykładu w grupie podawanych danych nigdy nie określono liczebności populacji 4,5, i 6-cio latków, a to oni są kandydatami do szkół. A sama szkoła w Sadowej jest źródłem stałego konfliktu, który systematycznie jest podsycany przez burmistrza. Przeniesienie w ostatniej chwili zapisanych uczniów do klas pierwszych i likwidacja z dnia na dzień klasy pierwszej bez zgody kuratorium jest przykładem samowoli burmistrza i nieliczenia się z rodzicami, obywatelami gminy, radą i kuratorium. Jest to typowy przykład rządzenia przez fakty dokonane, mimo tego iż doskonale się wie iż nie ma się do tego żadnych uprawnień.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. obserwator

  Za przygotowanie projektów uchwał na sesję pod względem merytorycznym i prawnym odpowiedzialny jest burmistrz,a nie rada.
  Prawnik urzędu powinien zaparafować każdy projekt uchwały,także projekt statutu.
  Wypowiedzi radnego Krysteckiego mijają się z prawdą.
  Burmistrz Łomianek nie uczestniczy w posiedzeniach komisji ponieważ nie ma takiej wiedzy,żeby radnym odpowiedzieć na pytania.Nie przygotowuje się do tematyki posiedzeń Komisji czy sesji.Poza tym ten pan odpowiadając na pytania nie wie,co mówi.Nie odpowiada na pytania merytorycznie tylko błądzi w obłokach.
  Jego doradcy,to kompromitacja.
  Pozbył się pracowników doświadczonych gdyż wg niego pracownik nie może być mądrzejszy jak jego pracodawca.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. niezadowolony

  Przykro czytać,że w tak ważnym posiedzeniu Komisji Doraźnej zajmującej się tematyką Statutu Gminy nie uczestniczy osoba odpowiedzialna z Urzędu za stronę prawną.
  Przecież oprócz prawnika w posiedzeniu Komisji powinna uczestniczyć Pani Sekretarz, która prawdopodobnie odbywała praktyki jako absolwent studiów prawniczych, mając na celu przygotowanie się do wykonywania zawodu radcy prawnego.
  Ponadto,każdy projekt uchwały powinien być zaparafowany przez radcę prawnego zanim trafi pod obrady sesji.
  Dlatego orzeczenie nadzorcze wojewody nie świadczy o niekompetencji Rady tylko o niekompetencji lub złej woli urzędników odpowiedzialnych za stronę prawną dokumentu.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Gacek

  Czy wynika z tego, że Burmistrz woli się zajmować organizacją sztabu kryzysowego w temacie bitwy, niż sprawami samorządu? 🙁

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *