www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Inwestycje Terytorialne – VIDEO

Trwają prace nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.Bierze w nich udział 40 gmin z terenu województwa mazowieckiego skupionych wokół Warszawy, w tym również Łomianki.

21 lipca o godz. 15.00 w ICDS odbyło się spotkanie z mieszkańcami Łomianek – z udziałem Pauliny Nowickiej z Urzędu m.st. Warszawy i Rafała Czerwińskiego z Urzędu Miejskiego w Łomiankach – dotyczące wspólnego pozyskania funduszy europejskich, na którym przedstawiono m.in. ideę oraz metodykę prac nad strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz założone cele. „Celem głównym określonym w Strategii jest rozwój i wykorzystanie potencjałów Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez integrację obszaru i budowanie jego przewag konkurencyjnych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

W dalszej części spotkania głos zabrali mieszkańcy i przedstawiciele osiedli – m.in. Witold Gawda z Dąbrowy Zachodniej oraz Edyta Stankiewicz z Osiedla Chopina.


Czym jest ZIT?
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: „(…) Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych”.Unia Europejska przeznaczy na realizację projektów ok. 166 mln euro. Kwota ta ma być uzupełniona wkładem własnym z budżetów poszczególnych gmin. Zakończenie prac nad strategią jest planowane na wrzesień 2014 r. Wypracowane przez gminy projekty będą musiały zostać zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Gmina Łomianki stara się o pozyskanie funduszy m.in. na ścieżki rowerowe o znaczeniu komunikacyjnym,parkingi typu „Parkuj i Jedź”. Wezmą także udział w projektach dotyczących rozwoju gospodarczego: edukacji pro-przedsiębiorczej, wsparcia finansowego i doradczego przy zakładaniu działalności gospodarczej, przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz promocji miejscowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Zamierzają również wprowadzić elektroniczny dostęp do informacji publicznej. O ile znajdą się środki finansowe na realizację, Łomianki zadeklarowały chęć realizacji kolejnych dwóch projektów z e-usług – e-Rekrutacja i e-Biblioteka.


Załączone dokumenty:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – PREZENTACJA.pdf
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Informacja ogólna.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *