www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Komisja Społeczna – UMiG Łomianki

Radna Sylwia Maksim-Wójcicka – przewodnicząca Komisji Społecznej – podzieliła się z nami 'Zakresem prac Komisji Społecznej Rady Miasta i Gminy Łomianki na 2007 rok’ oraz terminami posiedzeń… Prezentujemy.

Zakres prac Komisji Społecznej Rady Miasta i Gminy Łomianki na 2007 rok

termin

tematyka

Zaproszeni goście

styczeń

Problematyka ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Łomianki, segregacja śmieci, “dzikie wysypiska”, udział gminy w Związku “Czyste Mazowsze”. Pracownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta,

Komendant Straży Miejskiej,

Dotychczasowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyskusja nad sposobem dalszego funkcjonowania Komisji, jej zasadami działania i założeniami do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Przewodniczący Komisji – Jan Berkan
Podsumowanie dotychczasowych zasad i form współpracy Miasta i Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, prace nad uchwaleniem programu i zasad współpracy na rok 2007 i lata następne. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających na terenie MiG Łomianki,

Przedstawiciel Gminnego Centrum Informacji, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Sprawy bieżące

luty

Problemy i potrzeby samorządowych przedszkoli (posiedzenie Komisji zostanie poprzedzone wizytami członków Komisji we wszystkich przedszkolach) Dyrektorzy: Przedszkola Samorządowego w Łomiankach, Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie, Przedszkola Samorządowego z oddziałem żłobka w Dziekanowie Leśnym, przedstawiciele Rad Rodziców
Problemy i potrzeby szkół podstawowych i ponadpodstawowych (posiedzenie Komisji zostanie poprzedzone wizytami członków Komisji we wszystkich szkołach) Dyrektorzy: SP w łomiankach, SP w Dziekanowie Leśnym, SP w Dziekanowie Polskim, SP w Sadowej, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym; przedstawiciele Rad Rodziców
Agresja i przemoc w szkole i poza szkołą – jakie działania były dotychczas podejmowane w celu wyeliminowania zjawiska przemocy wśród młodzieży, Dyrektorzy: SP w łomiankach, SP w Dziekanowie Leśnym, SP w Dziekanowie Polskim, SP w Sadowej, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym;

Komendant Straży Miejskiej,

Komendant Policji

Sprawy bieżące

marzec

Problematyka pomocy społecznej i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie MiG Łomianki (posiedzenie Komisji zostanie poprzedzone wizyta w mieszkalnych budynkach komunalnych w celu zapoznania się z sytuacja mieszkających tam osób) Kierownik OPS,
Sytuacja osób niepełnosprawnych w MiG Łomianki Przedstawiciele organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,

Kierownik OPS

Sprawy bieżące

kwiecień

Działania kulturalne i promocja czytelnictwa na terenie gminy Dyrektor Domu Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej
Sprawy bieżące

maj

Bezpieczeństwo na terenie MiG Łomianki Komendanci Straży Miejskiej i Policji
Sprawy bieżące

czerwiec

Zapoznanie się z planami działania i ustalenie zasad współpracy z radami osiedlowymi i sołeckimi wybranymi w 2007 roku Przedstawiciele rad osiedli i rad sołeckich
Sprawy bieżące

Terminy posiedzeń Komisji Społecznej w I połowie 2007 r.
9 stycznia – godzina 18.00
23 stycznia – godzina 18.00
6 luty – godzina 18.00
20 luty – godzina 18.00
6 marca – godzina 18.00
3 kwietnia – godzina 18.00
8 maja – godzina 18.00
5 czerwca – godzina 18.00

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Warszawska 115, sala nr 5
Przewodnicząca pełni dyżur w dniu posiedzenia Komisji od godz. 16.30

redakcja@lomianki.info

Komisja Społeczna - UMiG Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *