www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Komisja Społeczna – UMiG Łomianki

Radna Sylwia Maksim-Wójcicka – przewodnicząca Komisji Społecznej – podzieliła się z nami 'Zakresem prac Komisji Społecznej Rady Miasta i Gminy Łomianki na 2007 rok’ oraz terminami posiedzeń… Prezentujemy.

Zakres prac Komisji Społecznej Rady Miasta i Gminy Łomianki na 2007 rok

termin

tematyka

Zaproszeni goście

styczeń

Problematyka ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Łomianki, segregacja śmieci, “dzikie wysypiska”, udział gminy w Związku “Czyste Mazowsze”. Pracownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta,

Komendant Straży Miejskiej,

Dotychczasowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyskusja nad sposobem dalszego funkcjonowania Komisji, jej zasadami działania i założeniami do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Przewodniczący Komisji – Jan Berkan
Podsumowanie dotychczasowych zasad i form współpracy Miasta i Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, prace nad uchwaleniem programu i zasad współpracy na rok 2007 i lata następne. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających na terenie MiG Łomianki,

Przedstawiciel Gminnego Centrum Informacji, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Sprawy bieżące

luty

Problemy i potrzeby samorządowych przedszkoli (posiedzenie Komisji zostanie poprzedzone wizytami członków Komisji we wszystkich przedszkolach) Dyrektorzy: Przedszkola Samorządowego w Łomiankach, Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie, Przedszkola Samorządowego z oddziałem żłobka w Dziekanowie Leśnym, przedstawiciele Rad Rodziców
Problemy i potrzeby szkół podstawowych i ponadpodstawowych (posiedzenie Komisji zostanie poprzedzone wizytami członków Komisji we wszystkich szkołach) Dyrektorzy: SP w łomiankach, SP w Dziekanowie Leśnym, SP w Dziekanowie Polskim, SP w Sadowej, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym; przedstawiciele Rad Rodziców
Agresja i przemoc w szkole i poza szkołą – jakie działania były dotychczas podejmowane w celu wyeliminowania zjawiska przemocy wśród młodzieży, Dyrektorzy: SP w łomiankach, SP w Dziekanowie Leśnym, SP w Dziekanowie Polskim, SP w Sadowej, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym;

Komendant Straży Miejskiej,

Komendant Policji

Sprawy bieżące

marzec

Problematyka pomocy społecznej i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie MiG Łomianki (posiedzenie Komisji zostanie poprzedzone wizyta w mieszkalnych budynkach komunalnych w celu zapoznania się z sytuacja mieszkających tam osób) Kierownik OPS,
Sytuacja osób niepełnosprawnych w MiG Łomianki Przedstawiciele organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,

Kierownik OPS

Sprawy bieżące

kwiecień

Działania kulturalne i promocja czytelnictwa na terenie gminy Dyrektor Domu Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej
Sprawy bieżące

maj

Bezpieczeństwo na terenie MiG Łomianki Komendanci Straży Miejskiej i Policji
Sprawy bieżące

czerwiec

Zapoznanie się z planami działania i ustalenie zasad współpracy z radami osiedlowymi i sołeckimi wybranymi w 2007 roku Przedstawiciele rad osiedli i rad sołeckich
Sprawy bieżące

Terminy posiedzeń Komisji Społecznej w I połowie 2007 r.
9 stycznia – godzina 18.00
23 stycznia – godzina 18.00
6 luty – godzina 18.00
20 luty – godzina 18.00
6 marca – godzina 18.00
3 kwietnia – godzina 18.00
8 maja – godzina 18.00
5 czerwca – godzina 18.00

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Warszawska 115, sala nr 5
Przewodnicząca pełni dyżur w dniu posiedzenia Komisji od godz. 16.30

redakcja@lomianki.info

Komisja Społeczna - UMiG Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...