www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Komisja techniczna w sprawie Węzła Brukowa

10 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Technicznej Rady Miejskiej dotyczące organizacji ruchu podczas przebudowy Węzła Brukowa. Dzięki uprzejmości Przewodniczącego Komisji – Grzegorza Porowskiego – publkujemy poniżej wnioski, które Komisja złożyła do burmistrz Tomasza Dąbrowksiego ww. sprawie oraz poglądowe materiały przedstawione przez radnym.

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji:
1. Zapewnienie przejazdu na wprost ul. Wiosenną przez ul. Kolejową z możliwością ewentualnego prawoskrętu.
2. Zapewnienie przejazdu na wprost ul. Sierakowską przez ul. Kolejową z możliwością ewentualnego prawoskrętu.
3. Zapewnienie wjazdu na opaskę po stronie Łomianek przez cały czas trwania budowy.
4. Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Przyłuskiego do ul. 11- Listopada wraz z chodnikiem.
5. Zapewnienie prawoskrętu z ul. Pułkowej w ul. Parkową (Dziwożony).
6. Wybudowanie ul. Estrady od ul. Pułkowej do ul. Brukowej z możliwością wjazdu i wyjazdu w kierunku Warszawy.
7. Zamontowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiślana -Zachodnia-Dolna.
8. Wybudowanie zatoki autobusowej ( tymczasowej) w kierunku Łomianek i Warszawy w Burakowie.
9. Uporządkowanie oznakowania drogi opaskowej na odcinku ul. Prosta- ul. Wiosenna.
10. Wybudowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trenów- Partyzantów.
11. Zapewnienie przejścia dla pieszych przez ul. Kolejową na wysokości ul. Brukowej

MATERIAŁY GRAFICZNE przekazana radnym.

redakcja@lomianki.info

Komisja techniczna w sprawie Węzła Brukowa

Komisja techniczna w sprawie Węzła Brukowa

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *