www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Konflikt burmistrza z radnymi narasta…

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni Grzegorz Porowski oraz Marcin Etienne odczytali oświadczenia nawiązujące do żądania wystosowanego przez burmistrza Tomasza Dąbrowskiego dotyczącego – jak twierdzi burmistrz – nieprawdziwych informacji formułowanych przez czternastu radnych. Burmistrz w swoim piśmie zadeklarował oddanie sprawy na drogę sądową w przypadku niezastosowania się do żądań.
Wszystko wskazuje na to, że konflikt między burmistrzem a radnymi przybiera niewyobrażalny, do tej pory w Łomiankach, poziom.

Poniżej publikujemy treść oświadczeń radnych oraz stosowne fragemty XIX Sesji Rady Miejskiej.


Minął rok od wyborów nowych władz naszej gminy. W drugiej turze wyborów na burmistrza Łomianek, wspierałem kandydaturę Pana Tomasza Dąbrowskiego. Ja, moi bliscy i znajomi pomagaliśmy w kampanii i mniej lub bardziej przyczyniając się do Jego zwycięstwa w wyborach.

Dziś patrząc z perspektywy ostatniego roku, musze przeprosić wszystkich których przekonywałem do tej kandydatury. Rok temu liczyłem, że ta zmiana na stanowisku Burmistrza będzie dobra dla Gminy, niestety w mojej ocenie, myliłem się.

Podstawowym powodem tej oceny jest to, że Pan Tomasz Dąbrowski nie stara się przekonywać radnych do swoich pomysłów, by stworzyć większość niezbędną do wprowadzania ich w czyn. Zamiast tego, pozytywne głosowanie uchwał próbuje osiągnąć poprzez „”pijarową”” kampanię na łamach Gazety Łomiankowskiej, czy portalu lomianki.pl.

Jedyną większością jaką zbudował w Radzie, to większość zjednoczoną w celu przeciwdziałania formie polityki prowadzonej przez Burmistrza i Jego zastępców. To jest prawdziwy sukces, że osoby o różnych poglądach politycznych, diametralnie inaczej oceniające wcześniejsze kadencje Burmistrzów, czy Rady, teraz pracują razem. Taką większość burmistrz powinien stworzyć przekonując do siebie i swoich planów, by realizować je dla dobra mieszkańców. Tymczasem 19 grudnia, na 5 dni przed Świętami Bożego Narodzenia, gdy oczekujemy narodzin Pana nie tylko w Betlejem, ale w naszych sercach, gdy powinien nastać czas pokoju, kiedy „”milkną wszelkie spory””, w swoistym prezencie od Burmistrza, ta grupa radnych (do której mam zaszczyt należeć) otrzymała pisma, w których jesteśmy straszeni sądem.

Powstają pytania:
W jaki sposób Burmistrz chce współpracować z Radą, jeżeli z większością będzie procesował się w sądzie?
Czy Burmistrz liczy na to, że zastraszając radnych osiągnie cel w postaci pokornego, pod dyktando głosowania za uchwałami i braku krytyki Swoich postępków?
Czyżby, w nadziei na szybkie skazanie radnych, Burmistrz liczy na zmianę składu Rady?
Dlaczego, skoro sprawa dotyczy treści listu z 22 września, dopiero teraz, na parę dni przed Świętami, Burmistrz chce iść na drogę sądową z Radnymi? Wcześniej nie poruszał treści tego listu i nie próbował rozmawiać w tej sprawie.

W takich warunkach, nie widzę szans na dobrą współpracę Burmistrza z większością Rady, a w mojej ocenie jest ona niezbędna dla dobra Gminy.
Ze swojej strony, jeszcze raz przepraszam mieszkańców, że namawiałem do kandydatury Pana Tomasza Dąbrowskiego na Burmistrza.
Mimo to, życzę Panu, Panie Burmistrzu, Pana bliskim i współpracownikom by te Święta upłynęły w ciepłej, rodzinnej i duchowej atmosferze.

Grzegorz Porowski 2011-12-22


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 24


Łomianki, 22 grudnia 2011

Szanowny Panie Burmistrzu,

Minął rok, gdy został Pan wybrany w demokratycznych wyborach na najwyższy urząd naszego Miasta. Większością zaledwie 119 głosów na prawie 9000.
Podkreślam to nie bez powodu.
Świadczy to bowiem o istniejącym w Gminie już wówczas głębokim podziale opinii, co do powierzenia Panu tak dużej władzy i odpowiedzialności za kierowanie życiem naszej społeczności.
Czas zweryfikował tę opinię. Niestety, na Pana niekorzyść.

Obiecywał Pan, m. in:
– pozyskanie 20 milionów złotych na inwestycje kanalizacyjne, w tym realizację sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach jednej kadencji
– budowę nowej szkoły w Dąbrowie
– budowę liceum
– budowę nowych przedszkoli i żłobków
– rozbudowę obiektów oświatowych
– uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego Łomianek
– modernizację wałów wiślanych
– przygotowanie rezerwy pod pojazd szynowy
i tak dalej

Tymczasem, bilans niecałego roku Pana rządów, to:
– zadłużenie Gminy na blisko 7 milionów złotych w ramach emisji obligacji!
– zastój kompletny i absolutny we wszystkich planowanych inwestycjach, na wszystkich frontach. Wodno-kanalizacyjnych, remontowych, planowanych rozbudowach i budowach nowych obiektów oświatowych
– wstrzymanie całkowite kontynuacji rozpoczętego za rządów poprzednich władz – porządkowania infrastruktury drogowej Łomianek.

Wszystko to obiecywał Pan w swojej kampanii wyborczej.
Połowa mieszkańców Gminy zaufała Panu.

Dziś, rabunkowa gospodarka, prowadzona przez władze Gminy pod Pana kierownictwem prowadzi wprost do krachu finansowego miasta.

Powtarzające się sugestie Pana zastępcy, wiceburmistrza Piotra Rusieckiego, co do możliwości zamykania niektórych placówek oświatowych (np. Szkoły Podstawowej w Sadowej) – pokazują, w jakim kierunku pójdą kolejne cięcia i oszczędności.
Jeśli mówię o rabunkowej gospodarce – mam też na myśli styl i sposób sprawowania rządów przez obecne władze.

PO NAS CHOĆBY POTOP

Brak jakichkolwiek konsultacji społecznych, radni nie są informowani o podejmowanych decyzjach, rzadkie, zupełnie sporadyczne są spotkania z radami osiedlowymi i sołeckimi.

Ten właśnie brak kontaktu i rozpoznania potrzeb – skutkuje podejmowaniem przez Pana błędnych decyzji czy wręcz uchybień. Najświeższym tego przykładem niech będzie zamieszanie wokół Funduszu Sołeckiego na 2012 rok i możliwości utraty w przyszłym roku znacznej części środków przez Rady Sołeckie.

Zwracam się w tym liście bezpośrednio do Pana, jako osoby, która z racji sprawowanego urzędu, odpowiada za całokształt spraw Gminy.

Moje jednak obserwacje, jako radnego, wskazują, że winę za złe zarządzanie oraz bałagan informacyjny ponosi w głównej mierze pana zastępca, wiceburmistrz Piotr Rusiecki.
On jest spiritus movens wszelkich poczynań, rujnujących budżet.
On, w zastępstwie Pana, uczestniczy w większości posiedzeń Komisji, on wreszcie jest autorem większości błędnych decyzji i złych rozwiązań.
Ze względu na arogancki sposób bycia i brak zdolności koncyliacyjnych – on w głównej mierze odpowiada za narastający konflikt między Radą Miejska a władzami Gminy.

Apeluję do pana, Panie Burmistrzu, aby dla uniknięcia eskalacji konfliktu, z pożytkiem dla interesu społecznego – odsunął Pan wiceburmistrza Piotra Rusieckiego od wszystkich kluczowych decyzji, zwłaszcza strategicznych dla rozwoju Gminy.

Szanowny Panie Burmistrzu,
sztab wyborczy, który wyniósł Pana na to zaszczytne stanowisko – kierował się, jak to dziś widać – jednym tylko celem. Sięgnąć po władzę i… kasę.
Pan posłużył im tylko jako narzędzie do osiągnięcia celu.
To ludzie cyniczni, pozbawieni skrupułów. Prowadząc haniebną, oszczerczą kampanię na łamach gazety „”Twoje Łomianki”” – ludzie ci w niewybredny sposób oczerniali i obrzucali błotem wszystkich, którzy stanęli im na drodze.
Było to tak odrażające, że osobiście, do dziś nie biorę gazety tej do ręki, nie mówiąc o publikacji jakichkolwiek tekstów na jej łamach. Pomimo, nie ukrywam, transformacji, jaką gazeta ta przechodzi.
Dziś podobną rolę pełni Gazeta Łomiankowska, która zamiast informować o życiu Gminy – stała się nachalną tubą propagandową poczynań władz Miasta. Pismo to jest nierzetelne i antagonizujące mieszkańców.
Dlatego też będę namawiał radnych, by zawiesić od przyszłego roku jej finansowanie.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Droga, którą prowadzą Pana najbliżsi współpracownicy wiedzie do nikąd.
Nie oni, lecz Pan zostanie rozliczony z efektów rządzenia.
Warto, póki czas, by zasięgnął Pan w tej kwestii opinii doradców Rady Konsultacyjnej, których tak liczne grono powołał Pan u progu swego urzędowania.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Na zakończenie chciałbym Panu przypomnieć, iż radni od samego początku z otwartością przyjęli Pana plany na rzecz mieszkańców gminy. Dowodem tego niech będzie jedna z pierwszych uchwał którą podjęli podwyższając Panu wynagrodzenie do niemal maksymalnej, jaką przewiduje ustawodawca.

Marcin ETIENNE
Radny Gminy Łomianki


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 27


redakcja@lomianki.info

Konflikt burmistrza z radnymi narasta...

Konflikt burmistrza z radnymi narasta...

Konflikt burmistrza z radnymi narasta...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. ciekawy

    No i co Pan Dąbrowski skierował sprawę przeciw Radnym do sądu bo nie mogę znaleźć sprostowania Radnych, którego się domagał. Czy to był zwykły straszak niewypał skierowany w Radnych?

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *