www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kontrole tzw. umów śmieciowych

Straż Miejska – potocznie ujmując – sprawdza czy mieszkańcy Łomianek mają podpisane umowy na wywóz śmieci i szamba.

Jak informuje Komendatn Jacek Piłkowski…
„W pierwszym kwartale 2011 roku, Straż Miejska w Łomiankach prowadziła wzmożone kontrole posesji pod kątem utrzymania czystości i respektowania postanowień Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr. XVII/95/2007 dot. zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Kontroli poddano posesje mieszczące się przy ulicy: Kasprzaka, Malarskiej, Osiedlowej, Osikowej, Równej, Szkolnej, Śliskiej, Wąskiej, Wiślanej, Włościańskiej, Wołodyjowskiego i Wyboistej. Skontrolowano łącznie 268 posesji, w 9 przypadkach sporządzono protokoły ze stwierdzonych nieprawidłowości a w 2 przypadkach ukarano właścicieli nieruchomości Mandatami Karnymi za brak zawartych umów.””

UWAGA!!! Właściciel nieruchomości obowiązany jest do przechowywania przez okres co najmniej dwóch lat umów oraz dowodów zapłaty przedsiębiorcy za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych. Za brak umów właścicielowi nieruchomości grozi zgonie z „”Regulaminem…”” mandat karny w wysokości do 500 zł.

redakcja@lomianki.info

Kontrole tzw. umów śmieciowych

Kontrole tzw. umów śmieciowych

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *