www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sprawdź, które ulice, chodniki, przystanki w Łomiankach powinny być odśnieżone

Gmina Łomianki ma podpisaną umową na odśnieżanie ponad 75 kilometrów dróg oraz zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych. Rozpoczęcia akcji odśnieżania powinno się rozpocząć w ciągu 1 godziny od momentu uzyskania zlecenia. 

 

ODŚNIEŻANIE ULIC W GMINIE ŁOMIANKI

Umowa na całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025 obowiązuje do dnia 16.05.2025 r. (od od 01.11.2023 r., do 15.05.2024 r. oraz od 01.11.2024 r. do 16.05.2025 r.)  i opiewa na kwotę 2 817 854,20 zł.

Przedmiotem umowy – zawartej miedzy Gminą Łomianki a Zakład Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jest całodobowe, zimowe utrzymanie 100 dróg gminnych o łącznej długości 75,689 km w zakresie płużenia, sypania chlorkiem sodu (drogi utwardzone), płużenia i posypywania chlorkiem sodu, sypania piaskiem (drogi gruntowe), płużenia i posypywania piaskiem, mechanicznego oczyszczenia pasa jezdni po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończonym sezonie zimowym.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia akcji obejmującej przedmiot zamówienia w ciągu 1 godziny od momentu uzyskania zlecenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice z pakietu podstawowego a następnie z pakietu dodatkowego. (lista poniżej)

Mieszkańcy mogą zgłaszać konieczność odśnieżenia dodatkowych dróg nieujętych w pakietach odśnieżania bezpośrednio do dyżurnego Straży Miejskiej tel. (022) 751 35 03 email: straz.miejska@poczta.lomianki.pl lub dyżurny_sm@poczta.lomianki.pl oraz do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomiankach tel. (022) 888 98 87 email: agnieszka.nowak@poczta.lomianki.pl lub (022) 888 98 86 email: daniel.jaszczuk@poczta.lomianki.pl.


WYKAZ ULIC – Pakiet podstawowy – realizowany w pierwszej kolejności
1.  11 Listopada – od ul. Parkowej do ul. Warszawskiej

2. Akacjowa – od ul. Wiślanej do ul. Brukowej
3. Akinsa – od ul. M. Konopnickiej do ul. Kolejowej
4. Aleja F. Chopina – od ul. Armii Poznań do ul. Wiślanej
5. Armii Poznań – od Warszawskiej do Rolniczej, Armii Poznań – od Rolniczej do końca
6. Brukowa – od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej, od ul. Warszawskiej do Oczyszczalni Ścieków, od ul. Kolejowej do granicy gminy
7. Cienista – od ul. Armii Poznań do ul. Rolniczej
8. Dolna – od ul. Wiślanej do ul. Brukowej
9. Fabryczna – od. ul. Warszawskiej do ul. Wiślanej
10. Jagodowa – od ul. Turystycznej do pętli autobusowej przy KPN (wraz z pętlą)
11. Jedności Robotniczej – od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
12. Konarskiego – od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
13. Konopnickiej M. – od Kolejowej do pętli autobusowej w Dziekanowie Leśnym, Konopnickiej M. – od pętli autobusowej do przedszkola ul. Konopnickiej 65/9 – droga wewnętrzna
14. Kościelna Droga – od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań
15. Kusocińskiego – od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej
16. Ogrodowa – od ul. Warszawskiej do ul. Kościelna Droga
17. Osiedlowa – od ul. Kusocińskiego do ul. Wiślanej
18. Partyzantów – od ul. Kwiatowej do ul. Kampinoskiej, Partyzantów – odcinek od Kwiatowej do Konwaliowej – tylko piasek bez NaCl
19. Piaskowa, od ul. Wiślanej do ul. Wydmowej
20. Podróżna, od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej
21. Pogodna, odcinek od ul. Akinsa do ul. Asnyka
22. Powstańców Warszawy, od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
23. Sosnowa, Od ul. Wiślanej do ul. Kamienistej
24. Staszica, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
25. Strzelecka, od ul. Turystycznej do granic gminy
26.  Szkolna, cała ulica
27.  Szpitalna, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
28.  Szymanowskiego, od ul. Szczytowej do Al. Chopina
29.  Turystyczna, od ul. Kolejowej do ul. Jagodowej
30.  Warszawska, od Parkowej do Brukowej (ze zjazdem z Pułkowej), od Brukowej do Wiślanej (z rondem na Brukowej), od Wiślanej do Armii Poznań, od Armii Poznań do ul. Kolejowej
31. Wiejska, od ul. Warszawskiej do ul. Szczytowej
32. Wiosenna, od. ul. Zachodniej do ul. Kolejowej
33.  Wiślana, od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
34.  Włościańska, od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
35.  Zachodnia, od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej + pętla autobusowa


WYKAZ ULIC – Pakiet dodatkowy – realizowany w drugiej kolejności
1. Agawy, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej

2.  Baczyńskiego, od ul. Warszawskiej do ul. Pawłowskiej
3. Brzegowa, odcinek od ul. Wiślanej do ul. Kamińskiego, odcinek od ul. Kamińskiego do ul. Armii Poznań
4. Brzósko, Od ul. Ogrodowej do końca – uliczka ślepa bez możliwości zawrócenia
5. Czarnieckiego, od ul. Parkowej do ul. Przyłuskiego (cała)
6.  Cyprysowa, od ul. Klonowej do ul. Jarzębinowej
7.  Długa, od ul. Brukowej do ul. Wiślanej
8. dojazd do kościoła, od kościoła w Dziekanowie Leśnym do ul. Miłej
9. Działkowa, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
10. Fiołka, od ul. Francuskiej do ul. Sasanki
11. Francuska, od ul. Kolejowej do końca
12. Gospodarcza, od ul. Warszawskiej do końca
13. Gościńcowa, od ul. Wiślanej do końca
14. Graniczna, od ul. Długiej do ul. Akacjowej
15. Jarzębinowa, od ul. Ogrodowej do ul. Rolniczej
16. Jeziorna, od ul. Warszawskiej do ul. Spokojnej
17. Kamienista, od ul. Dolnej do ul Kolejowej
18. Kasztanowa, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
19. Kiepury, od Strumykowej do Fabrycznej
20. Klonowa, od ul. Ogrodowej do ul. Wiklinowej
21. Kościuszki, od ul. Wólczyńskiej do ul. Parkowej
22. Krokusa, od ul. Francuskiej do ul. Sasanki (tylko płużenie i sypanie piaskiem bez mieszanki NaCl)
23. Krótka, od ul. Ferrytowej do ul. 22-go Września
24. Krzywa, od ul. Warszawskiej do ul. Podleśnej
25. Kwiatowa, od ul. Granicznej do ul. Pionierów
26. Leszczynowa, od Ogrodowej do Cyprysowej
27. Łąkowa, od ogródków działkowych do końca
28. Łużycka, od ul. Wiślanej do ul. Kamińskiego
29. Łyżwiarska, od ul. Partyzantów do końca
30. Majowa, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
31. Michałowicza, cała ulica
32. Miła, od ul. M. Konopnickiej do dojazdu do kościoła
33. Mokra, od ul. Warszawskiej do ul. Krzywej
34. Narciarska, od ul. Partyzantów do końca
35. Niegodzisza, od ul. Warszawskiej do ul. Leszczynowej
36. dojazd do bazy KMŁ, od ul. Rolniczej do bazy KMŁ
37. Paderewskiego. od ul. Rolniczej do ul. Kościelna Droga
38. Parkowa, od ul. Kolejowej do ul. 11-go Listopada
39. Pawłowska, od ul. Fabrycznej do ul. Baczyńskiego
40. Pionierów, od ul. Długiej do ul. Łyżwiarskiej
41. Podleśna, od ul. Warszawskiej do ul. Krzywej
42. Porzeczkowa, od ul. Wiklinowej do ul. Rolniczej
43. Poziomkowa, od ul. Kolejowej do ul. Królowej Marysieńki
44. Przebiśniega, cała ulica
45. Przeskok, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
46. Przyłuskiego, od ul. Warszawskiej do ul. Parkowej (do końca)
47. Racławicka, cała ulica
48. Równa, od ul. Długiej do szkoły (tylko płużenie i sypanie piaskiem bez mieszanki NaCl)
49. Równoległa, od ul. Kolejowej do osiedla
50. Sasanki, od ul. Francuskiej do ul. Sierakowskiej
51. Sierakowska, od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej
52. Sierakowska, odcinek od ul. Łuże do ul. Zachodniej, odcinek od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej
53. Spacerowa, od ul. Wiślanej do ul. Włościańskiej
54. Jana III Sobieskiego, od ul. Przyłuskiego do ul. Parkowej
55. Spokojna, od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej
56. Strumykowa, od ul. Jeziornej do ul. Brukowej
57. Szczęśliwa, od. ul. Wiejskiej do ul. Włościańskiej
58. Szymanowskiego, od Al. Chopina do ul. Kościelna Drogi
59. Wąska, cała ulica
60. Wędkarska, od ul. Kolejowej do ul. Rolniczej
61. Wiklinowa, od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
62. Wiosenna, od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
63. Wspólna, od Szymanowskiego do ul. Paderewskiego
64. Wydmowa, cała ulica
65. Zawilca, od ul. Francuskiej do ul. Sierakowskiej

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PARKINGÓW W GMINIE ŁOMIANKI

Umowa na całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025. obowiązuje do30.04.2025 r. (od 01.11.2023 r., do 30.04.2024 r. oraz od 01.11.2024 r. do 30.04.2025 r.) i opiewa na kwotę 997 920,00 zł.

Umowa – zawarta między Gminą Łomianki a firmą BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, z siedzibą w Warszawie – obejmuje: usuwanie śniegu, lodu i likwidowanie śliskości na terenie przystanków autobusowych, na długości zatok przystankowych; zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników, ścieżek rowerowych i parkingów; zabezpieczenie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem z ewentualną domieszką NaCl w ilości 5-10 %. spryzmowanie śniegu i lodu na krawędzi chodnika, ścieżki rowerowej i parkingu; rozstawienie i sprzątnięcie pojemników zapewnianych oraz dostarczonych przez Wykonawcę (90 sztuk) – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, napełnienie pojemników mieszanką piaskowo-solną dostarczoną przez Wykonawcę, bieżące uzupełnianie mieszanki piaskowo-solnej w pojemnikach.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do odśnieżania/likwidacji gołoledzi przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów gminnych w ramach zimowego utrzymania niezwłocznie po wystąpieniu opadów/gołoledzi w czasie nieprzekraczającym 1 godziny od momentu uzyskania polecenia Zamawiającego o potrzebie wykonania usługi oraz maksymalnie w czasie 1 godziny od ustania opadów. W pierwszej kolejności odśnieżane są chodniki i przystanki autobusowe a następnie parkingi.

WYKAZ PRZYSTANKÓW w GMINIE ŁOMIANKI:
1. Buraków ul. Kolejowa
2. Brukowa ul. Brukowa między ul. Kolejową i ul. Warszawską oraz ul. Warszawska, w rejonie skrzyżowania ul. Brukową, ul. Brukowa BIS (rejon Auchan)
3. POLMO, ul. Warszawska przy Zakładach Polmo Łomianki S.A.
4. Majowa, ul. Warszawska w rejonie skrzyżowań z ul. Lwowską i ul. Leśną
5.  Szkoła, ul. Warszawska przy Szkole Podstawowej w Łomiankach
6.  Łomianki-Szkolna, ul. Szkolna przy Szkole Podstawowej w Łomiankach
7.  Centrum, ul. Warszawska w rejonie skrzyżowania z ul. Racławicką
8.  Kościół, ul. Warszawska w rejonie skrzyżowań z ul. Agawy i ul. Włościańską
9.  ICDS, ul. Warszawska w rejonie skrzyżowań z ul. Konarskiego i ul. Jedności Robotniczej
10.  Armii Poznań, ul. Warszawska w rejonie skrzyżowań z ul. Krzywą i ul. Armii Poznań
11.  Ogrodowa, ul. Warszawska w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową
12.  Graniczka, ul. Warszawska rejonie skrzyżowań z ul. Krzyczkowskiego i ul. Graniczka
13.  Instytut Ekologii Pan, ul. M.Konopnickiej między ul. Torfową i ul. Słowackiego
14.  Dziekanów Leśny (szpital), Pętla przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym
15.  Sadowa – Kolejowa, ul. Turystyczna przy skrzyżowaniu, z ul. Kolejową
16.  Sadowa droga nr 7, przy drodze krajowej nr 7
17.  Sadowa – Strzelecka, ul. Turystyczna w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelecką
18.  Sadowa – Dom opieki, ul. Jagodowa – pętla przy Domu Pomocy Społecznej w Sadowej
19.  Armii Poznań, ul. Armii Poznań w rejonie skrzyżowania z ul. A. Pilcha
20.  Weteranów, ul. Armii Poznań w rejonie skrzyżowania z ul. Weteranów
21.  Cmentarz, ul. Rolnicza w rejonie cmentarza w Kiełpinie
22.  Koss-Remo, ul. Rolnicza w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową
23.  KMŁ, ul. Rolnicza w rejonie skrzyżowania z ul. Wiklinową
24.  Koszałka Opałka, ul. Rolnicza w rejonie skrzyżowania z ul. Koszałka Opałka
25.  Dziekanów Polski Wschód, ul. Rolnicza w rejonie skrzyżowania z ul. Przy Jeziorze
26.  Dziekanów Polski Centrum, ul. Rolnicza między ul. Wędkarską i ul. Turystyczną
27.  Dziekanów Polski Zachód, ul. Rolnicza w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną
28. Dziekanów Nowy Wschód, ul. Rolnicza między ul. Turystyczną i ul. Poziomkową
29. Dziekanów Nowy Zachód, ul. Rolnicza w rejonie skrzyżowania z ul. Poziomkową
30. Wiślana / Policja, ul. Wiślana przy Komisariacie Policji w Łomiankach
31. Dąbrowa – Piaskowa, ul. Wiślana w rejonie skrzyżowania z ul. Piaskową
32. Dąbrowa – Długa, ul. Wiślana w rejonie skrzyżowania z ul. Długą
33. Dąbrowa – Grzybowa, ul. Akacjowa w rejonie skrzyżowania z ul. Grzybową
34. Dąbrowa – Młocińska, ul. Partyzantów w rejonie skrzyżowania z ul. Młocińską
35.  Dąbrowa – Kampinoska, ul. Partyzantów w rejonie skrzyżowania z ul. Kampinoską
36.  Dąbrowa – Zachodnia, ul. Zachodnia w rejonie skrzyżowania z ul. Szpitalną
37.  Dąbrowa – Wiosenna, ul. Wiosenna w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową
38.  Dąbrowa – Partyzantów, ul. Partyzantów w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową
39.  Dąbrowa – Ułanów Jazłowieckich, ul. Ułanów Jazłowieckich
40. Wędkarska, ul. Wędkarska w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową
41. Pancerz, ul. Pancerz
42. Podróżna, ul. Podróżna w rejonie OSP
43.  Dąbrowa Zachodnia Pętla (Sierakowska), ul. Zachodnia w rejonie skrzyżowania z ul. Sierakowską


WYKAZ CHODNIKÓW w GMINIE ŁOMIANKI:
1. 11 Listopada od ul. Warszawskiej do ul. Parkowej
2. Akacjowa od ul. Wiślanej do ul. Brukowej
3. Aleja F. Chopina P od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań P
4. Aleja F. Chopina P od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań P
5. Armii Poznań od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej (ciąg pieszo-rowerowy)
6. Baczyńskiego od ul. Warszawskiej do końca
7. Brukowa od ul. Warszawskiej do granicy gminy (w kierunku ul. Trenów)
8. Brukowa od ul. Warszawskiej do końca chodnika (w kierunku wału przeciwpowodziowego)
9. Dąbrówki od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej
10. Długa od ul. Brukowej do ul. Wiślanej
11. Dolna od ul. Brukowej do ul. Wiślanej
12. Fabryczna od ul. Warszawskiej do ul. Wiślanej
13. Francuska  od ul. Kolejowej do ul. Krokusa
14. Jagodowa od ul. Wędrowców do końca
15. Jedności Robotniczej od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
16. Kasztanowa L od ul. Warszawskiej do ul. Baonu Zośka
17. Kasztanowa P od ul. Warszawskiej do ul. Baonu Zośka
18. Klonowa od ul. Niegodzisza do ul. Wiklinowej
19. Kwiatowa od ul. Pionierów do ul. Granicznej
20. Majowa od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
21. Malarska od ul. Warszawskiej do końca P + L
22. M. Konopnickiej L od ul. Kolejowej do Miłej L
23. M. Konopnickiej P od ul. Torfowej do ul. Lotników Alianckich P
24. M. Konopnickiej od pętli autobusowej do przedszkola ul. Konopnickiej 65/9
25. Mieszka I od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej L+P
26. Miła od ul. Konopnickiej do ul. Asnyka
27. Ogrodowa od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
28. Osiedlowa od ul. Wiślanej do ul. Kusocińskiego
29. Paderewskiego od ul. Wspólnej do ul. Kościelna Droga
30. Parkowa od ul. 11-go Listopada do ul. Kolejowej
31. Partyzantów od ul. Kwiatowej do ul. Kampinoskiej L + P
32. Pawłowska od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej
33. Piaskowa od ul. Wydmowej do ul. Wiślanej
34. Podróżna od ul. Kolejowej do ul. Rolniczej
35. Przeskok od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
36. Przyłuskiego od ul. Sobieskiego do ul. Warszawskiej L+P
37. Sierakowska od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
38. Sierakowska od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej
39. Sosnowa od ul. Wiślanej do ul. Kamienistej
40. Spacerowa od ul. Wiejskiej do ul. Włościańskiej
41. Staszica od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej L+P
42. Strzelecka od ul. Turystycznej do Środkowej
43. Szkolna od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej
44. Szpitalna od ul. Warszawskiej do końca chodnika L + P
45. Szymanowskiego od ul. Szczytowej do Al. Chopina
46. Turystyczna od ul. Kolejowej do ul. Jagodowej
47. Warszawska L od ul. Brukowej (wraz z rondem) do ul. Graniczka L
48. Warszawska P od ul. Parkowej do ul. Graniczka P
49. Wędrowców od ul. Jagodowej do granicy gminy
50. Wiejska od ul. Warszawskiej do ul. Szczytowej
51. Wiślana od ul. Rolniczej do ul. Chopina
52. Włościańska od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
53. Wspólna od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego
54. Zachodnia od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej
55. bez nazwy 1 od ul. Warszawskiej do pasażu Columbia Heights


WYKAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  w GMINIE ŁOMIANKI:
1. Akacjowa od ul. Brukowej do ul. Wiślanej
2. Aleja F. Chopina P od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań P
3. Aleja F. Chopina L od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań L
4. Armii Poznań od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
5. Armii Poznań od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
6. Brukowa od ul. Kolejowej do granicy gminy w kierunku Trenów
7. Fabryczna od ul. Warszawskiej do ul. Wiślanej
8. Parkowa od ul. Pułkowej do ul. 11 Listopada
9. Partyzantów od ul. Kampinoskiej do ul. Akacjowej
10. Sierakowska od. ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
11. Warszawska od ul. Parkowej do ul. Wiślanej
12. Warszawska od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka
13. Zachodnia od ul. Zielonej do ul. Wiślanej


Mieszkańcy mogą zgłaszać konieczność odśnieżenia dodatkowych dróg nieujętych w pakietach odśnieżania bezpośrednio do dyżurnego Straży Miejskiej tel. (022) 751 35 03 email: straz.miejska@poczta.lomianki.pl lub dyżurny_sm@poczta.lomianki.pl oraz do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomiankach tel. (022) 888 98 87 email: agnieszka.nowak@poczta.lomianki.pl lub (022) 888 98 86 email: daniel.jaszczuk@poczta.lomianki.pl.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

8 komentarzy

 1. Mirosław Borowski

  Dąbrowa Zach. Jak zwykle bez odśnieżania ul. Prostą i kołłątaja ślizgawka, że iść się nie da.

  2
  1
  Odpowiedz
  • Jurek

   Oczywiście że było odśnieżane Dąbrowie Zachodniej. Inną sprawa to chodniki za które są odpowiedzialni właściciele posesji przy których są.
   Takie trzeba zgłaszać do Straży Miejskiej, bo jak ktoś złamie nogę to duże odszkodowania mogą być. Takie zgłoszenie może uratować nie jeden portfel bo Straż tylko upomnienie zastosuje.

   2
   0
 2. Jurek

  Oczywiście że było odśnieżane Dąbrowie Zachodniej. Inną sprawa to chodniki za które są odpowiedzialni właściciele posesji przy których są.
  Takie trzeba zgłaszać do Straży Miejskiej, bo jak ktoś złamie nogę to duże odszkodowania mogą być. Takie zgłoszenie może uratować nie jeden portfel bo Straż tylko upomnienie zastosuje.

  1
  0
  Odpowiedz
 3. LechK.

  Nie ma się do czego przyczepić. Burmistrz Żebrowska-Piotrak o niebo lepiej daje sobie radę z odśnieżaniem niż jej poprzednicy. Chodniki są zadbane. Ulice też tak wyglądają.
  Kiedyś to za zwrócenie uwagi, że chodnik jest pominięty można było spodziewać się mało kulturalnej odpowiedzi z szyderczym uśmieszkiem od zastępcy burmistrza. Tak mnie kiedyś spotkało na imprezie wigilijnej.
  Martwią mnie coraz słabsze zimy, Kilka dni w roku jest prawdziwy śnieg i mróz. Szkoda, bo w naszym klimacie dłuższe zimy są bardzo potrzebne

  3
  2
  Odpowiedz
  • 11 STYCZNIA MANIFESTACJA WOLNYCH LUDZI

   ,,Żebrowska daje radę,, . Jedno z drugiem się wyklucza !

   TYLKO Pan Piotr Rusiecki jest zbawieniem dla Łomianek i Pan Jarosław Kaczyński jest zbawiniem dla Rzeczpospolitej .

   2
   4
 4. Barankiewicz

  Na Warszawskiej lodowisko. Autobusem jedę już ze pół godziny więcej niż jest plan. Przestało padać już z kwadrans temu. Kiedy to posprzątacie?

  1
  1
  Odpowiedz
  • do Barankiewicza

   Przeczytaj informacje powyżej to dowiesz się dlaczego 15 minut po tym jak przestało padać jeszcze nie jest odśnieżone.

   2
   0
 5. Monika

  Zamiast sypać wszystko szkodiwą solą i innymi chemikaliami, spójrzcie jaka piękna zima, póki jeszcze jest.

  3
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *