www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

LIST OTWARTY: Perlik do Pszczółkowskiego

Dziś – 14.05.2010 roku – otrzymaliśmy list otwarty od Radnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Mariana Perlika – do Burmistrza Łomianek – Wiesława Pszczółkowskiego z prośbą o publikację. Niniejszym to czynimy…


Łomianki, 14 czerwca 2010r.

LIST OTWARTY nr 1.

Szanowny Pan
Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Łomianek

Szanowny Panie Burmistrzu,
Postanowiłem zwracać się do Pana na piśmie, w formie listów otwartych, ponieważ doświadczenie wskazuje, że nawiązanie dialogu w innej formie jest po prostu trudne.

Oto problemy, które uważam dziś za najpilniejsze do poruszenia:

1. Budowa węzła drogowego Brukowa – Kolejowa.

Z uwagi na trudną sytuację finansową ta inwestycja prawdopodobnie nie rozpocznie się w roku bieżącym, ani nawet w roku 2011.
Wobec tego zyskujemy czas na wprowadzenie zmian do projektu, aby nowe rozwiązanie drogowe służyło również mieszkańcom Łomianek w tym dla FIRM położonych przy ul. Kolejowej.
Proszę, aby Pan przyjął w końcu do wiadomości, że obecnie promowany projekt drogowy liczy sobie już KILKANAŚCIE LAT i nie uwzględnia ani współczesnych rozwiązań technicznych, a także nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Łomianek.

2. Wykorzystanie Pańskich kontaktów dla dobra Łomianek.

Obserwując Pańskie działanie w czasie akcji przeciwpowodziowej trzeba przyznać, że posiada Pan bardzo dobre relacje z władzami centralnymi, Wojewodą Mazowieckim oraz z Panią Prezydent Warszawy.
Należy w końcu wykorzystać te relacje dla wspólnego dobra i rozwiązać palące problemy:
a) Udrożnić dojazd do Warszawy poprzez poszerzenie ciągu ulic Kolejowa – Pułkowa do węzła Mostu Północnego
b) Uzgodnić wprowadzenie pojazdu szynowego do planów komunikacyjnych Warszawy, kończącego bieg przy ul. Brukowej w Łomiankach. Należałoby to zrobić nawet kosztem wykupienia przez Gminę terenu pod przystanek końcowy i zawrotkę. Taka inwestycja pozwoli wykorzystać nowo zakupione autobusy łomiankowskie do rozwożenia mieszkańców po terenie naszej Gminy oraz Czosnowa. To w pełni uzasadnia zakup nowych autobusów i utrzymywanie własnej firmy KMŁ Sp. z o.o.

Panie Burmistrzu,
Moja inicjatywa wynika z troski o sprawy ważne dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Mam nadzieję, że taka forma mojego wystąpienia przyniesie dobry skutek i przyczyni się do rozpoczęcia merytorycznych działań w tym zakresie dla dobra wspólnego.

Z poważaniem,
Marian Perlik
Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *