www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

LIST OTWARTY: Perlik do Pszczółkowskiego

Dziś – 14.05.2010 roku – otrzymaliśmy list otwarty od Radnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Mariana Perlika – do Burmistrza Łomianek – Wiesława Pszczółkowskiego z prośbą o publikację. Niniejszym to czynimy…


Łomianki, 14 czerwca 2010r.

LIST OTWARTY nr 1.

Szanowny Pan
Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Łomianek

Szanowny Panie Burmistrzu,
Postanowiłem zwracać się do Pana na piśmie, w formie listów otwartych, ponieważ doświadczenie wskazuje, że nawiązanie dialogu w innej formie jest po prostu trudne.

Oto problemy, które uważam dziś za najpilniejsze do poruszenia:

1. Budowa węzła drogowego Brukowa – Kolejowa.

Z uwagi na trudną sytuację finansową ta inwestycja prawdopodobnie nie rozpocznie się w roku bieżącym, ani nawet w roku 2011.
Wobec tego zyskujemy czas na wprowadzenie zmian do projektu, aby nowe rozwiązanie drogowe służyło również mieszkańcom Łomianek w tym dla FIRM położonych przy ul. Kolejowej.
Proszę, aby Pan przyjął w końcu do wiadomości, że obecnie promowany projekt drogowy liczy sobie już KILKANAŚCIE LAT i nie uwzględnia ani współczesnych rozwiązań technicznych, a także nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Łomianek.

2. Wykorzystanie Pańskich kontaktów dla dobra Łomianek.

Obserwując Pańskie działanie w czasie akcji przeciwpowodziowej trzeba przyznać, że posiada Pan bardzo dobre relacje z władzami centralnymi, Wojewodą Mazowieckim oraz z Panią Prezydent Warszawy.
Należy w końcu wykorzystać te relacje dla wspólnego dobra i rozwiązać palące problemy:
a) Udrożnić dojazd do Warszawy poprzez poszerzenie ciągu ulic Kolejowa – Pułkowa do węzła Mostu Północnego
b) Uzgodnić wprowadzenie pojazdu szynowego do planów komunikacyjnych Warszawy, kończącego bieg przy ul. Brukowej w Łomiankach. Należałoby to zrobić nawet kosztem wykupienia przez Gminę terenu pod przystanek końcowy i zawrotkę. Taka inwestycja pozwoli wykorzystać nowo zakupione autobusy łomiankowskie do rozwożenia mieszkańców po terenie naszej Gminy oraz Czosnowa. To w pełni uzasadnia zakup nowych autobusów i utrzymywanie własnej firmy KMŁ Sp. z o.o.

Panie Burmistrzu,
Moja inicjatywa wynika z troski o sprawy ważne dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Mam nadzieję, że taka forma mojego wystąpienia przyniesie dobry skutek i przyczyni się do rozpoczęcia merytorycznych działań w tym zakresie dla dobra wspólnego.

Z poważaniem,
Marian Perlik
Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...