www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łoś… policzony

W pierwszej połowie marca w Kampinoskim Parku Narodowym przeprowadzono liczenie łosi. Akcjaprowadzona była w wielu miejscach Polski mniej więcej w tym samym czasie, co miało zapobiec podwójnemupoliczeniu migrujących osobników.

Od 2001 r. w Polsce obowiązuje moratorium na odstrzał łosi, co oznacza, że choć są one zwierzętami łownymi,objęte są całorocznym okresem ochronnym. Ponieważ liczebność łosia w naszym kraju w ostatnich latachwzrosła kilkakrotnie, opracowana została „Strategia ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”.

Zwierzęta liczone były metodą pędzeń próbnych, którymi objęto około 10 proc. zróżnicowanej powierzchniparku. Pomimo niskich temperatur liczenie rozpoczęło się z samego rana. Uczestnicy podzieleni zostali na dwiegrupy: obserwatorów i naganiaczy. Po krótkiej zbiórce informacyjnej rozdano im kamizelki odblaskowe oraz specjalneformularze, w których trzeba było odnotowywać spostrzeżone zwierzęta. Każdy zapisywał tylko te osobniki,które widział po swojej prawej stronie. Zapobiegło to dublowaniu się spostrzeżeń. Wpisywano wszystkie zaobserwowanegatunki, nie tylko łosie.

– Z jednej strony wytyczonego obszaru stawiamy linię obserwatorów, z drugiejidzie naganka, która stara się spłoszyć łosie Jest to tak zwane ciche pędzenie. Pracownicy nie używają kołatek, jak napolowaniach – tłumaczył leśniczy biorący udział w akcji.
Na podstawie przeprowadzonego liczenia łosi metodą pędzeń próbnych ustalono, że liczebność populacji łosia w KPN jest znacznie wyższa od określanej na podstawiecałorocznych obserwacji.

Obecnie szacuje się, że populacja łosi w Kampinoskim Parku Narodowym liczy ponad 350 osobników.

MK
fot. Marzena Hmielewicz/Adventure Pictures, www.adventurepictures.eu

Łoś... policzony

Łoś... policzony

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *