www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łoś… policzony

W pierwszej połowie marca w Kampinoskim Parku Narodowym przeprowadzono liczenie łosi. Akcjaprowadzona była w wielu miejscach Polski mniej więcej w tym samym czasie, co miało zapobiec podwójnemupoliczeniu migrujących osobników.

Od 2001 r. w Polsce obowiązuje moratorium na odstrzał łosi, co oznacza, że choć są one zwierzętami łownymi,objęte są całorocznym okresem ochronnym. Ponieważ liczebność łosia w naszym kraju w ostatnich latachwzrosła kilkakrotnie, opracowana została „Strategia ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”.

Zwierzęta liczone były metodą pędzeń próbnych, którymi objęto około 10 proc. zróżnicowanej powierzchniparku. Pomimo niskich temperatur liczenie rozpoczęło się z samego rana. Uczestnicy podzieleni zostali na dwiegrupy: obserwatorów i naganiaczy. Po krótkiej zbiórce informacyjnej rozdano im kamizelki odblaskowe oraz specjalneformularze, w których trzeba było odnotowywać spostrzeżone zwierzęta. Każdy zapisywał tylko te osobniki,które widział po swojej prawej stronie. Zapobiegło to dublowaniu się spostrzeżeń. Wpisywano wszystkie zaobserwowanegatunki, nie tylko łosie.

– Z jednej strony wytyczonego obszaru stawiamy linię obserwatorów, z drugiejidzie naganka, która stara się spłoszyć łosie Jest to tak zwane ciche pędzenie. Pracownicy nie używają kołatek, jak napolowaniach – tłumaczył leśniczy biorący udział w akcji.
Na podstawie przeprowadzonego liczenia łosi metodą pędzeń próbnych ustalono, że liczebność populacji łosia w KPN jest znacznie wyższa od określanej na podstawiecałorocznych obserwacji.

Obecnie szacuje się, że populacja łosi w Kampinoskim Parku Narodowym liczy ponad 350 osobników.

MK
fot. Marzena Hmielewicz/Adventure Pictures, www.adventurepictures.eu

Łoś... policzony

Łoś... policzony

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...