www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdegoczłowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową MapęZagrożeń Bezpieczeństwa.

Aplikacja, która jest nową platformą wymianyinformacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, została przygotowana napolecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez instytucjepaństwowe w niespełna pół roku i funkcjonuje na terenie całego kraju.Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanieskali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucjiwspółodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządkupublicznego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjachskatalogowanych w trzech kategoriach: w pierwszym filarze gromadzone sąinformacje z policyjnych systemów informatycznych; drugi filar to częśćinteraktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicielijednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych; trzecifilar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniemplatformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorieprzestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnymodczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczuciebezpieczeństwa.

Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co dofunkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwemskrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl

Należy jednak pamiętać, że KMZB nie służy do zgłaszania potrzebypilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać znumerów alarmowych 112, 997. Każde naniesione na mapę zagrożeniewywoła odpowiednią reakcję Policji.

źródło: Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...