www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdegoczłowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową MapęZagrożeń Bezpieczeństwa.

Aplikacja, która jest nową platformą wymianyinformacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, została przygotowana napolecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez instytucjepaństwowe w niespełna pół roku i funkcjonuje na terenie całego kraju.Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanieskali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucjiwspółodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządkupublicznego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjachskatalogowanych w trzech kategoriach: w pierwszym filarze gromadzone sąinformacje z policyjnych systemów informatycznych; drugi filar to częśćinteraktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicielijednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych; trzecifilar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniemplatformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorieprzestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnymodczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczuciebezpieczeństwa.

Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co dofunkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwemskrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl

Należy jednak pamiętać, że KMZB nie służy do zgłaszania potrzebypilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać znumerów alarmowych 112, 997. Każde naniesione na mapę zagrożeniewywoła odpowiednią reakcję Policji.

źródło: Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *