www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Partycypacyjnie obywatelski

Realizacja idei budżetu obywatelskiego ma w Łomiankach pewną historię. Grupa przedstawicieli sołectw i osiedli w 2013 roku podjęła próbę zastosowania takich mechanizmów do podziału tzw. wolnych środków, które zasiliły budżet gminy. Dużo poważniejszy projekt powstał społecznym nakładem pracy w rok później, kiedy to przy pomocy Fundacji Batorego opracowano kompletną uchwałę wprowadzającą budżet partycypacyjny. Niestety, ani uchwała nie została wówczas podjęta, ani rozwiązań takich nie wprowadzono przez kolejne 4 lata.

Pierwsza realizacja rozwiązań partycypacyjnych nastąpiła w 2019 roku i dotyczyła budżetu 2020. Wprowadzono wówczas oryginalną koncepcję Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego. Polegała ona na wykorzystaniu mechanizmów typowych dla budżetu partycypacyjnego, również w odniesieniu do funduszu sołeckiego. W procedurze konkursowej zgłoszono rekordową ilość 242 projektów podzielonych na sołectwa i osiedla.
W głosowaniu i w wyniku dalszych procedur funduszu sołeckiego do realizacji przyjęto 82 większe lub mniejsze przedsięwzięcia.

Rok 2020 przejdzie zapewne do historii jako jeden z najtrudniejszych w powojennej historii. Bezprecedensowe ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów i instytucji w naszym mieście uzupełnione zostały o przerwę w działaniu Rady Miejskiej uniemożliwiającą podjęcie wielu działań. W efekcie realizacja inwestycji i zakupów z Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego ruszyła praktycznie w lecie. Do dziś udało się ukończyć 47 projektów, część pozostaje na etapie realizacji, a niektórych  prawdopodobnie nie uda się wykonać ze względu na ograniczenia epidemiczne.

Jednym z najciekawszych projektów jest analiza hydrologiczna Strugi Dziekanowskiej. To przygotowanie do zagospodarowania i udostępnienia mieszkańcom ciągu jezior zlokalizowanych między Burakowem a Dziekanowem Nowym. Na projekt ten złożyły się wnioski przyjęte w kilku sołectwach i osiedlach zainteresowanych tym przedsięwzięciem.

Z pieniędzy ŁMP powstały łąki kwietne, pojawiają się nasadzenia drzew, kosze na śmieci, ławki, siłownie, progi spowalniające, modernizowane są place zabaw. W sołectwie Łomianki Chopina powstaje park sąsiedzki. Sporo zakupów zrealizowano na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Utrudnienia w pracy Urzędu w 2020 roku spowodowały niemożność przygotowania ŁMP 2021. Tak więc, następna edycja programu będzie dotyczyła budżetu 2022. Procedura zgłaszania propozycji rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Mamy sporo doświadczeń i uwag zebranych po dotychczasowej realizacji. Będziemy chcieli wykorzystać je i wypróbować nowe rozwiązania. Liczymy ponownie na kreatywność i inicjatywy mieszkańców.

Witold Gawda
wiceburmistrz ds. społecznych

Partycypacyjnie obywatelski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

3 komentarze

 1. waldek

  Nie ma czegoś takiego jak Struga Dziekanowska, pisano o tym obszernie na FB , tak w skrócie, niema źródeł,wody gruntowe opadły kilka metrów i to jak na dzień dzisiejszy i obserwację takich zjawisk się nie odwróci.Od pewnego czasu wąska grupa ludzi forsuje ten projekt,nazywając to odtworzeniem strugi dziekanowskiej, a w rzeczywistości utworzenia, zlewni wody opadowej i pośniegowej z części Łomianek szczególnie z terenów nowo, tak intensywnie w tej okolicy budowanych osiedli.Ostatnio urząd rozesłał właścicielom terenów przez których kiedyś płynęła struga odtworzenie owej pod rygorem kar. tak na marginesie to rowy melioracyjne na tym terenie utraciły swój pierwotny charakter, bo służyły osuszaniu pól uprawnych a nie ogólnie pojętej deweloperce. Ciekawostką tego projektu jest wielkie zainteresowanie tej grupy własnością prywatna jaką jest Jezioro Kiełpińskie szykowane jako spacerniak dla osiedli budowanych przez deweloperów, i to by nie było wcale dziwne, dziwne jest to że pomija się fakt że Jezioro Kiełpińskie i teren w około to własność prywatna i nie znajdziecie wzmianki o tym fakcje w ofertach deweloperskich ani żadnych artykułach wysławiających zalety tego miejsca.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. BBBBB

  to PRAWDA ,bo urząd w ogóle nie reaguje i nie zwraca uwagi deweloperom rekomendującym rezerwat jako miejsce do spacerów .Deweloperzy budując domy nie dbają o miejsca wypoczynku swoich mieszkańców i wysyłają ich na prywatne okoliczne pola i łąki i do rezerwatu ścisłego jakim jest JEZIORO KIEŁPIŃJSKIE. Co prawda ostatnio na stronie urzędu ukazała się informacja o rezerwacie i informacja o obowiązujących tam przepisach https://www.lomianki.pl/pl/miasto-mozliwosci/przyroda/9347,Rezerwat-przyrody-Jezioro-Kielpinskie.html .Ale lata zaniedbań gminy i NIELEGALNYCH imprez organizowanych w rezerwacie przez vice burmistrza spowodowały to iż mieszkańcy pytają dlaczego kiedyś wolno było wchodzić a teraz nie. Dla INFORMACJI WSZYSTKICH ; DO REZERWATU JEST ZAKAZ WSTĘPU A OKOLICZNE TERENY SĄ W CAŁOŚCI PRYWATnE A WIEC TEZ NIE POWINNO SIę TAM WYPROWADZAć PIESKÓW I SPACEROWAĆ .

  0
  0
  Odpowiedz
 3. waldek

  Taka ciekawostka tego projektu, to że komitety osiedlowe zrobiły z rzutkie na ten projekt po 25tyś, 20tyś, dziwne bo osiedla dostawały do swojej dyspozycji wcześniej w granicach 5tyś, no i powołano coś na wzór ORMO spółkę wodną.Ciekawe co na to właściciele terenów na których planuje się budowę tego ściekowego kanału, bo tereny w 99% to teren prywatny jak i poszczególne jeziorka, Wiejskie, Kiełpińskie i Dziekanowskie o tym cicho,Czy ci żołnierze tej deweloperki mają tą świadomość że grzebią w cudzej własności, pytanie retoryczne.Daleko jeszcze do wyborów ale i dobrze bo sprawa lepiej dojrzeje i może właściciele i ich rodziny , czyli wyborcy, zastanowią się dobrze nad urną wyborczą.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *