www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Plan – Łomianki Centrum

23 marca 2010 r. w auli ICDS przy ulicy Staszica 2 o godzinie 17:00, odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum””. Na sali obecni byli mieszkańcy, burmistrz Łomianek, przewodniczący Rady Miejskiej, kilku radnych Rady Miejskiej w Łomiankach oraz pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej. Debata dotyczyła podstawowych ustaleń projektu planu miejscowego.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Łomianki Centrum”” potrwa do 12 kwietnia 2010 r. Do 26 kwietnia 2010 r. można składać uwagi do projektu planu. Należy je kierować do burmistrza Łomianek, podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, dokładne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga oraz treść uwagi.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Plan - Łomianki Centrum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *