www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ścieżki rowerowe w całym powiecie?

W dniu 11 marca 2008 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło sie spotkanie dotyczące planowania i budowy nowych ścieżek rowerowych łaczących wszystkie gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

O potrzebie budowy dróg rowerowych i ożywienia ruchu turystycznego w powiecie mówi się w różnych gremiach już od kilku lat. Mamy atrakcyjne tereny krajobrazowe, wiele zabytków, a obecność Puszczy Kampinoskiej zachęca do wycieczek i korzystania z uroków natury. Czy powstanie u nas zatem sieć baz turystycznych i dróg rowerowych łączących wszystkie gminy powiatu? Tej sprawie poświęcone było spotkanie, które odbyło się 4 marca w Urzędzie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu, zarysowano dwie interesujące koncepcje. Pierwsza dotyczyła stworzenia szlaków turystycznych dla wycieczek (także pieszych i rowerowych), które oparte byłyby o wybrane kościoły na terenie powiatu. W tym celu należałoby stworzyć odpowiednią informację dla turystów dotyczącą historii kościołów, a także innych ciekawych miejsc znajdujących się w najbliższej okolicy. Pomysł ten przedstawiali: Marek Pasek-Paszkowski – prezes Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej i Jacek Chromy szef Biura Promocji Sztuk. Koncepcja, jak zapewniali obaj panowie, znalazła już poparcie ks. arcybiskupa Kazimierza Nycza i zostanie zapewne szerzej przedstawiona mieszkańcom powiatu podczas promocyjnego pikniku rodzinnego, który odbędzie się pod koniec maja w Kampinosie.

Brak dobrej informacji dla turystów, dotyczącej obiektów sakralnych, i zamknięte świątynie (poza godzinami Mszy Św.), są faktami, które warto zmienić. Jednak w tym celu należy opracować cały system działań dotyczący zarówno odpowiedniego przepływu informacji jak i wyznaczyć osoby, które były by odpowiedzialne za pilnowanie obiektów historycznych podczas zwiedzania ich przez turystów.

Druga z przedstawionych koncepcji dotyczyła włączenia terenu naszego powiatu w ogólnopolską sieć dróg rowerowych, a nawet w sieć europejską. Przedstawił ją Marek Zamana reprezentujący fundację VeloPoland. Mimo iż idea dróg rowerowych jest zagadnieniem, które wszyscy popieramy, wątpliwości przedstawicieli władz samorządowych budził brak gwarancji uczestniczenia w tym projekcie samorządu województwa mazowieckiego.

Pocieszające jest jednak, że projekt sieciowy „Zielony szlak rowerowy Mazowsza”, w którym uwzględniono również nasz powiat znalazł się w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, a zatem jeśli Marszałek postanowi objąć nad nim swój patronat, może doczekać się realizacji. Marek Zamana namawiał naszych samorządowców do wspólnego działania i przedstawiał możliwości sfinansowania projektu budowy dróg rowerowych przez fundusze Unii Europejskiej. Projekt sieciowy, a zatem taki, w który zaangażuje się wielu partnerów tworząc program regionalny, czy ponadregionalny ma szansę powodzenia. Potrzeba tylko znaleźć organizację, która koordynowała by wszystkie ustalenia i uwzględni potrzeby lokalnych społeczności. Być może będzie nią Międzygminny Związek „Kampinos” do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, a także kilka sąsiednich, a może zrealizowana zostanie szersza koncepcja przy pomocy Marszałka Mazowieckiego. Spotkanie zakończyło się zadeklarowaniem woli współpracy ze wszystkich stron. Będziemy informować o dalszych losach tego przedsięwzięcia. Warte jest poparcia bowiem ruch turystyczny daje nie tylko radość z poznawania nowych regionów, ale również miejsca pracy dla lokalnych społeczności.

źródło: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
redakcja@lomianki.info

Ścieżki rowerowe w całym powiecie?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *