www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ścieżki rowerowe w całym powiecie?

W dniu 11 marca 2008 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło sie spotkanie dotyczące planowania i budowy nowych ścieżek rowerowych łaczących wszystkie gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

O potrzebie budowy dróg rowerowych i ożywienia ruchu turystycznego w powiecie mówi się w różnych gremiach już od kilku lat. Mamy atrakcyjne tereny krajobrazowe, wiele zabytków, a obecność Puszczy Kampinoskiej zachęca do wycieczek i korzystania z uroków natury. Czy powstanie u nas zatem sieć baz turystycznych i dróg rowerowych łączących wszystkie gminy powiatu? Tej sprawie poświęcone było spotkanie, które odbyło się 4 marca w Urzędzie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu, zarysowano dwie interesujące koncepcje. Pierwsza dotyczyła stworzenia szlaków turystycznych dla wycieczek (także pieszych i rowerowych), które oparte byłyby o wybrane kościoły na terenie powiatu. W tym celu należałoby stworzyć odpowiednią informację dla turystów dotyczącą historii kościołów, a także innych ciekawych miejsc znajdujących się w najbliższej okolicy. Pomysł ten przedstawiali: Marek Pasek-Paszkowski – prezes Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej i Jacek Chromy szef Biura Promocji Sztuk. Koncepcja, jak zapewniali obaj panowie, znalazła już poparcie ks. arcybiskupa Kazimierza Nycza i zostanie zapewne szerzej przedstawiona mieszkańcom powiatu podczas promocyjnego pikniku rodzinnego, który odbędzie się pod koniec maja w Kampinosie.

Brak dobrej informacji dla turystów, dotyczącej obiektów sakralnych, i zamknięte świątynie (poza godzinami Mszy Św.), są faktami, które warto zmienić. Jednak w tym celu należy opracować cały system działań dotyczący zarówno odpowiedniego przepływu informacji jak i wyznaczyć osoby, które były by odpowiedzialne za pilnowanie obiektów historycznych podczas zwiedzania ich przez turystów.

Druga z przedstawionych koncepcji dotyczyła włączenia terenu naszego powiatu w ogólnopolską sieć dróg rowerowych, a nawet w sieć europejską. Przedstawił ją Marek Zamana reprezentujący fundację VeloPoland. Mimo iż idea dróg rowerowych jest zagadnieniem, które wszyscy popieramy, wątpliwości przedstawicieli władz samorządowych budził brak gwarancji uczestniczenia w tym projekcie samorządu województwa mazowieckiego.

Pocieszające jest jednak, że projekt sieciowy „Zielony szlak rowerowy Mazowsza”, w którym uwzględniono również nasz powiat znalazł się w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, a zatem jeśli Marszałek postanowi objąć nad nim swój patronat, może doczekać się realizacji. Marek Zamana namawiał naszych samorządowców do wspólnego działania i przedstawiał możliwości sfinansowania projektu budowy dróg rowerowych przez fundusze Unii Europejskiej. Projekt sieciowy, a zatem taki, w który zaangażuje się wielu partnerów tworząc program regionalny, czy ponadregionalny ma szansę powodzenia. Potrzeba tylko znaleźć organizację, która koordynowała by wszystkie ustalenia i uwzględni potrzeby lokalnych społeczności. Być może będzie nią Międzygminny Związek „Kampinos” do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, a także kilka sąsiednich, a może zrealizowana zostanie szersza koncepcja przy pomocy Marszałka Mazowieckiego. Spotkanie zakończyło się zadeklarowaniem woli współpracy ze wszystkich stron. Będziemy informować o dalszych losach tego przedsięwzięcia. Warte jest poparcia bowiem ruch turystyczny daje nie tylko radość z poznawania nowych regionów, ale również miejsca pracy dla lokalnych społeczności.

źródło: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
redakcja@lomianki.info

Ścieżki rowerowe w całym powiecie?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...