www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sesja Rady Miejskiej pod presją

W dniu 28 maja 2008 odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem przewodniczący Rady Miejskiej nie stanął na wysokości zadania. Zbyt duża ilość projektów uchwał a także burzliwy przebieg sesji spowodował że przeciągnęła się do późnych godzin nocnych. Mieszkańcy uczestniczący w sesji oraz radni zmęczeni długotrwałą sesją (po godzinie 22.00) nie byli w stanie normalnie dyskutować. W atmosferze pośpiechu i nerwowości przeszło kilka niezwykle ważnych uchwał, między innymi sprawa hipermarketu.
Nie wiemy dlaczego przewodniczący zarządzał przerwy w obradach tym bardziej, że drażniło to zbulwersowanych mieszkańców, którzy licznie przybyli aby zaprotestować. Sprawa dotyczy wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację grupie mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum. Choć referendum w tej sprawie się odbyło jeszcze w 2006 r, mieszkańcy wnosili, aby zrobić je ponownie. Pomimo że zapewne NSA przyzna rację mieszkańcom to referendum nie ma już żadnego znaczenia dla przebiegu tras przez gminę Łomianki. Należy dodać że od początku byliśmy przeciwko referendum ponieważ zgodnie z przedstawionymi nam przez burmistrza opiniami prawników byłoby nielegalne i oznaczałoby niepotrzebne koszty dla gminy, jednak w świetle ostatniego wyroku WSA stwierdziliśmy, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd naczelny i uprawomocnienia się wyroku nie będziemy głosować ani za ani przeciw, dlatego w tym głosowaniu wstrzymaliśmy się od głosu. Wstrzymaliśmy się także z innego powodu ostatnie miesiące to okres w którym byliśmy napiętnowani przez władze. Wszystko zaczęło się w grudniu od naszego głosu sprzeciwu w sprawie budżetu 2008 roku. Także po tym głosowaniu nie obyło się bez dziwnych uwag burmistrz zapowiedział, że „nastawi” na nas Łomianki Dolne. Zawsze staliśmy w pierwszym szeregu walcząc o podstawowe prawa demokracji w poprzedniej kadencji, wielokrotnie nie tylko słowem ale i czynem prowadziliśmy kampanię informacyjną nt trasy S7 ujawniając prawdę, również z nadzieją na zmiany aktywnie wspieraliśmy komitet Potrzeba Zmian, na koniec stając się jego członkami.
Niestety obecna sytuacja polityczna zaczyna przypominać tą z poprzedniej kadencji zamiast zapowiadanych zmian obserwujemy jedynie marketing polityczny, nie zawsze za słowami polityków idą zmiany na lepsze dla wszystkich. Zapewniamy że nie zrezygnujemy z prawa do wypowiedzi. Uważamy że obecne wydarzenia i ich skala nie służą budowaniu więzi społecznej w naszej małej ojczyźnie. Wydarzenia które miały miejsce na sesji tj. straszenie mieszkańców obecnych na sesji sądami i dalsze podsycanie konfliktu nie ma najmniejszego sensu, tym bardziej że sprawa przebiegu tras przez Łomianki jest rozstrzygnięta, a droga S7 powstanie w wariancie zaplanowanym od lat. Dlaczego? Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej złożony przez drogowców do Wojewody preferuje na terenie Łomianek wariant tzw. ”mszczonowski” (otrzymał najlepsze noty w wielokryterialnej analizie), a to oznacza, że gdyby ktokolwiek chciał zmienić jego przebieg drogowcy wycofają się w ogóle z tej inwestycji, bo zmienia ona zupełnie charakter warszawskiego węzła drogowego , dróg krajowych oraz nie zapewnia alternatywy dla obecnego wylotu w kierunku Gdańska.
Bez wątpienia kluczowym argumentem w tej sprawie jest to że oba warianty IV i V (nadwiślańskie) są niedopuszczalne w świetle oceny „habitatowej” związanej z obszarami Natura 2000 (Dolina Środkowej Wisły) w przeciwieństwie do wariantu mszczonowskiego.
W sprawie referendum oczekując na ostateczny wyrok sądu, apelujemy do władz Łomianek o zaprzestanie dalszego dzielenia społeczności, droga S7 musi powstać na Euro2012 i nie mamy na to już żadnego wpływu.

Radni Rady Miejskiej w Łomiankach – Piotr Rusiecki, Tadeusz Krystecki

Życie Łomianek.pl

Sesja Rady Miejskiej pod presją

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *