www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Spotkanie organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski oraz przewodnicząca Komisji Społecznej Sylwia Maksim-Wójcicka, zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łomianki oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 15.01.2009 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej w ICDS przy ul. Staszica 2.


Burmistrz Łomianek ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, zwalczania negatywnych skutków patologii w 2009 roku, przedmiotem którego są następujące zadania:

– zadanie nr 1 – Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia

– zadanie nr 2 – Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych – mieszkańców Gminy Łomianki

– zadanie nr 3 – Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki

– zadanie nr 4 – Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Spotkanie organizacji pozarządowych

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *