www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sprawozdanie zespołu mediacyjnego

W dniu 20.12.2011 roku został powołany zespół mediacyjny przy Radzie Konsultacyjnej. Zespół zajmował się konfliktem i brakiem współpracy między burmistrzem a radnymi Rady Miejskiej.Zespół odbył trzy spotkania, na podstawie których powstało sprawozdanie, które publikujemy poniżej.

Do poniższego Sprawozdania podczas ostatniego posiedzenia (27.03.2012) wniesiono dwie drobne poprawki. Jak informuje przewodniczący Rady Konsultacyjnej Andrzej Jasiński – nieistotne dla sprawy.
Jedna z nich dotyczyła – uzupełnia przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki – zmiany sformułowania. Zapis: „Uzgodniono, że Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej będą się ze sobą regularnie spotykać””, zmieniono na: „”Zaproponowano, że Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej będą się ze sobą regularnia spotykać””.
Ponadto Jan Grądzki ponownie zaapelował, aby burmistrz spotykał się z radnymi w czasie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej przy omawianiu projektow uchwał – co już nie zostało ujęte w sprawozdaniu..
Treści drugiej zmiany nie udało się ustalić.

redakcja@lomianki.info
ps. Niestety nie mogliśmy (przedstawiciele Twoje Łomianki oraz LOMIANKI.INFO) uczestniczyć w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej w dniu 27 marca 2012 roku, ponieważ zostaliśmy z niego wyproszeni decyzją Przewodniczącego Andrzeja Jasińskiego. Decyzję swoją Przewodniczący uzasadnił m.in. faktem, że „”nie ma wszystkich gazet”” oraz, że „”prasa lokalna nie uspokaja sytuacji, nie uspokaja nastrojów, napięcia””. Szkoda, gdyż chyba oczywistym jest, że warto poinformować mieszkańców Łomianek m.in. o tym czym zajmuje się i na jakich zasadach pracuje Rada Konsultacyjna.

Sprawozdanie zespołu mediacyjnego

Sprawozdanie zespołu mediacyjnego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *