www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Studium zaważy o przyszłości Łomianek

Do 14 lipca 2015 roku każdy mieszkaniec może zgłosić uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki.

Sam dokument jest złożony i przebrnięcie ze zrozumieniem przez wszystkie zapisy wymaga czasu i skupienia, jednak może warto zobaczyć co urzędnicy planują bezpośrednio za „naszym płotem”.

Studium to dokument na podstawie, którego sporządza się szczegółowe plany miejscowe dla poszczególnych części gminy Łomianki; w dokumencie warto przejrzeć współczynniki zabudowy oraz mapę planowanych stref zabudowy i lokalizacji centr wielkopowierzchniowych typu Auchan.

redakcja@lomianki.info

 


Załączone dokumenty:
Studium – tekst.pdf
Załącznik – analiza demograficzna.pdf
Mapa – uwarunkowania.pdf
Mapa – kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf
Mapa – polityka przestrzenna.pdf
Mapa – kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.pdf
Mapa – uwarunkowania zagrożenie powodziowe.pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

 

Studium zaważy o przyszłości Łomianek

Studium zaważy o przyszłości Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *