www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sztandar na złoty jubileusz KPN

Data 24 maja 2009 roku trwale zapisze się w historii Kampinoskiego Parku Narodowego. W Europejski Dzień Parków Narodowych nasz park obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia, otrzymał sztandar ufundowany przez Międzygminny Związek Kampinos. Poświęcenie i przekazanie sztandaru nastąpiło podczas uroczystości religijnej, która odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie Nowinach. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Po nabożeństwie odbył się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W tym wyjątkowym dniu Kampinoskiego Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej udział wzięło wielu dostojnych gości, m.in. przedstawiciele władz państwowych i resortowych, województwa i miasta stołecznego Warszawy, duchowieństwo, samorządy lokalne, wojsko, policja, straż pożarna, a także ludzie świata nauki, kultury i mediów. Obecni byli też dyrektorzy z polskich parków narodowych i pracownicy Lasów Państwowych. Licznie przybyli także mieszkańcy gmin puszczańskich. Honorowymi patronami i sponsorami dnia Kampinoskiego Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej byli: Starosta Nowodworski – Krzysztof Kapusta, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski oraz Wójt Gminy Leoncin – Józef Mosakowski.

Już przed południem do malowniczo położonego w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego Secymina zaczęły ściągać tłumy. Sprzyjała pogoda – delikatne słońce i wiosenny wiatr. Uroczystość rozpoczęła się tuż przed godz. 16. Zebranych przy polowym ołtarzu gości, powitała przewodnicząca Komitetu obchodów jubileuszu 50-lecia KPN Małgorzata Mickiewicz. Chwilę później, bryczką zaprzężoną w dwa konie i w asyście motocyklistów z Bractwa Kampinoskiego do Secymina przyjechał Prymas Polski. Na placu przed kościołem dostojnego gościa powitali: wójt gminy Leoncin Józef Mosakowski oraz dyrektor parku Jerzy Misiak wraz z towarzyszącą mu szefową działu kadr Ewą Laskowską. Chwilę później obok wizerunku Madonny z Dzieciątkiem ustawionym na ołtarzu polowym rozpoczęła się uroczystość religijna w 50-rocznicę utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.

– Gorąco witam wszystkich, którzy są dzisiaj tutaj z nami – powiedział na wstępie wójt Mosakowski. Następnie gości powitał też dyrektor parku, który bardzo serdecznie podziękował współorganizatorom i wszystkim przybyłym na niedzielną uroczystość. Dyrektor w swoim krótkim przemówieniu podkreślił, że poświęcenie i wręczenie sztandaru Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu jest wydarzeniem historycznym, o wielkim znaczeniu symbolicznym. Po tych słowach odśpiewano hymn Polski, a po jego zakończeniu nadszedł najważniejszy moment – poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Decyzję o jego ufundowaniu podjął Międzygminny Związek Kampinos, zrzeszający 12 jednostek samorządu terytorialnego z rejonu parku i otuliny. Sztandar wykonany został przez siostry Westiarki Jezusa z Warszawy, techniką haftu ręcznego, według projektu pana Adama Jesionkiewicza. Sfinansowany został z dobrowolnych składek wójtów, burmistrzów, starostów puszczańskich jednostek samorządowych oraz datków radnych, pracowników samorządów, mieszkańców i przedsiębiorców z rejonu Puszczy Kampinoskiej. Drzewiec ufundowali pracownicy parku z dobrowolnych składek.

Sztandar nawiązuje do tradycji Rzeczypospolitej, przedstawiając w symboliczny sposób przyrodniczą, historyczną i kulturową spuściznę Puszczy Kampinoskiej. Awers sztandaru utrzymany jest w barwach narodowych i przedstawia wizerunek Orła Białego na liściu dębowym – znak, noszonym na czapkach mundurowych pracowników Parków Narodowych i Lasów Państwowych. Napis „W służbie ochrony ojczystej przyrody” nawiązuje do funkcji i zadań Kampinoskiego Parku Narodowego. Na rewersie w pozycji centralnej znajduje się stylizowana głowa łosia oraz cztery znaki w narożnikach: trzy krzyże palmirskie, Syrenka – Herb Warszawy, Orzeł Piastowski, symbolizujący Mazowsze oraz wierzba i nuty na pięciolinii.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Barbara Sielska (w latach II wojny światowej pracownica biura Nadleśnictwa Kampinos, z siedzibą w Granicy) oraz Waldemar Roszkiewicz (członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w przeszłości wicemarszałek województwa, od wielu lat mieszkaniec Puszczy Kampinoskiej i członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego).

Następnie przedstawiciele środowisk związanych z parkiem oraz fundatorzy sztandaru wbili w drzewce pamiątkowe gwoździe, a Prymas Polski dokonał jego poświęcenia. Akt nadania sztandaru Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu odczytał Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński. W homilii Prymas przypomniał o znaczeniu przyrody dla społeczeństwa polskiego oraz wspólnie z zebranymi dziękował Bogu za pół wieku działalności parku.Po nabożeństwie przyszedł czas na doznania kulturalne i kulinarne. Ponad godzinę dla wszystkich, którzy uczestniczyli w Dniu Kampinoskiego Parku na Ziemi Nowodworskiej grał, tańczył i śpiewał Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Występ artystów był prezentem od Marszałka Województwa. Na zakończenie dnia wszystkich poczęstowano prawdziwą, wojskową grochówką.

Magdalena Kamińska
Kampinoski Park Narodowy
Foto: Magdalena Kamińska/KPN

Sztandar na złoty jubileusz KPN

Sztandar na złoty jubileusz KPN

Sztandar na złoty jubileusz KPN

Sztandar na złoty jubileusz KPN

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *