23 listopada 2023 roku obyło się posiedzenie Komisji Techniczne RM w Łomiankach. Burmistrz Łomianek, radni, urzędnicy i projektanci rozmawiali o koncepcji buspasa. Radni...