www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wybierz projekt do realizacji!

Głosowanie na projekty zgłoszone do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2022 potrwa od 1 do 7 września 2021 r.

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może wskazać dowolną ilość projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy puli środków, tj. 1 mln zł.
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Łomianek, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat.

Głosowanie odbędzie się:
a) za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach www.lomianki.pl,
b) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny dostępnej w:
– siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115,
– siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2,
– Centrum Kultury ul. Wiejska 12A.

Za nieważny uznaje się głos w przypadku:
– braku możliwości identyfikacji wybranego projektu,
– oddania głosu na dowolną ilość projektów przekraczających pulę środków, tj. 1 mln zł.
– brak podania adresu zamieszkania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.

_________________________

Przed głosowaniem warto wcześniej przejrzeć listę projektów i zastanowić się, które z nich są najbardziej interesujące.

1. Bioróżnorodność w Łomiankach- budki lęgowe dla ptaków
Koszt: 500 zł
Głównym celem projektu jest przywrócenie miejsc gniazdowania ptaków, utraconych w wyniku termomodernizacji, zasłanianiu otworów w budynkach lub wycinki dziuplastych drzew. Aby zrekompensować w pewnym stopniu takie działania, projekt zakłada powieszenie 30 budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków.

2. „Dźwięki Europy” – koncert plenerowy
Koszt: 14 000 zł
„Dźwięki Europy” to projekt koncertu plenerowego, a zarazem tytuł Suity Koncertowej skomponowanej przez kompozytora, aranżera i dyrygenta – Bernarda Chmielarza (mieszkańca Gminy). Utwór wykonywany jest przez pianistę i 8 instrumentalistów, i składa się z kilkunastu krótkich, dowcipnych części – muzycznych wizytówek, o tytułach nazw krajów europejskich.

3. Rewitalizacja budynku świetlicy-klubu przy ul. Akacjowej 20a w Dąbrowie Leśnej
Koszt: 90 000 zł
Odnawiamy Dąbrowę – przy nowym placu zabaw nowa, wyremontowana świetlica miejska dla wszystkich mieszkańców!

4. Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej
Koszt: 235 000 zł
Korzystając z doświadczenia Tężni Solankowych w Ciechocinku czy Konstancinie-Jeziorna oraz idąc śladem Legionowa i Pragi Północ. Chcemy by taki obiekt powstał na Łomiankach. Proponowana lokalizacja to Dąbrowa w okolicy ul Łyżwiarskiej. Wybudowana Mini Tężnia będzie służyć mieszkańcom Łomianek jako miejsce wypoczynku i relaksu, a przede wszystkim pozytywnie wpłynie na samopoczucie i zdrowie.

5. Łompartowy Skatepark
Koszt: 799 500 zł
W Łomiankach brakuje miejsc dla młodzieży. Budowa przy jeziorku Pawłowskim skateparku ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla młodzieży z całej gminy. Młodzież w wolnym czasie zamiast korzystać z komputera będzie miała możliwość uprawiania nietuzinkowego sportu, aktywnie spędzać wolny czas.

6. Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
Koszt: 70 000 zł
Projekt ma na celu: – zwiększenie dostępności do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) – propagowanie pierwszej pomocy i użycia urządzeń AED – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Łomianki – zwiększanie świadomości mieszkańców odnośnie konieczności udzielania pierwszej pomocy i podejmowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia.

7. Łomianki „Podaj dalej”
Koszt: 100 000 zł
„Podaj dalej” to punkt wymiany rzeczy używanych, gdzie każdy mógłby oddać niewielkie przedmioty (książki, zabawki, akcesoria ogrodowe, dekoracyjne itd.), które są w dobrym stanie, jak również wziąć coś stamtąd, dając rzeczom „drugie życie”. W drugiej części pawilonu „Podaj dalej” znalazłaby się warsztatownia, przeznaczona dla mieszkańców do majsterkowania i naprawy domowych sprzętów.

8. Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej
Koszt: 13 500 zł
Na placu zabaw przy ul. Fabrycznej znajdują się łącznie 3 ławki bez oparć. Rodzice dzieci nie mają gdzie się podziać. Dostawmy na terenie placu zabaw i jego okolicy miejsca do siedzenia, czytania, drzemania lub grania w planszówki.

9. „Dziecko w spektrum autyzmu” – grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
Koszt: 30 000 zł
Projekt zainicjowany przez Komitet Rodziców w Łomiankach ma na celu stworzenie swoistej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi, dziadków i opiekunów prawnych oraz psychoedukację rodziców . W ramach projektu założono również edukację w postaci cyklu szkoleń/warsztatów dla dzieci i rodziców.

10. Poprawa akustyki w Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie ul. Parkowa 2 Łomianki
Koszt: 16 000 zł
W Burakowie jest nowoczesny Dom Spotkań Sąsiedzkich. Duża sala w tym budynku nie spełnia jednak norm akustycznych. Jest w niej bardzo głośno, trudno usłyszeć, co kto mówi, nawet przy małej liczbie uczestników zajęć. Zwykle ludzie wychodzą stamtąd z bólem głowy i postulują, aby tam się nie spotykać. Potencjał dużej sali jest więc niewykorzystany i dlatego potrzebna jest poprawa akustyki.

11. Ścieżka sensoryczna w Burakowie – na zdrowie!
Koszt: 33 000 zł
Projekt dotyczy budowy ścieżki sensorycznej przy Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie. Ścieżka sensoryczna służy do rozwoju i wzmacniania wrażeń płynących z receptorów dotykowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ciała oraz ducha dzieci i dorosłych. Ścieżka powstanie na pustym placu przy budynku miejskim i będzie wykonana z naturalnych materiałów. Będzie to miejsce zdrowego wypoczynku.

12. 600-lecie Burakowa. Obchody jubileuszu w 2022 roku
Koszt: 38 000 zł
Projekt o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym. W 2022 roku Buraków będzie obchodzić swoje 600-lecie. Mieszkańcy chcą uczcić tę rocznicę poprzez wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Będzie to ważny bodziec do rozwoju lokalnego i integracji społeczności. Będzie to też wyjątkowa okazja, by przypomnieć historię osiedla i wzmacniać tożsamość lokalną.

13. Warsztaty w stylu zero waste
Koszt: 10 000 zł
Warsztaty w duchu zero waste, promujące ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku, poprzez ich naprawę. 1. Stolarka – naprawa mebli i tapicerowanie. 2. Krawiectwo – samodzielna naprawa zepsutej odzieży oraz nauka obsługi maszyny do szycia. 3. Naprawa sprzętów elektrycznych – diagnoza problemu niedziałania sprzętu i prosta naprawa. 4. Przeróbki – farbowanie, dekorowanie odzieży i butów.

14. I etap realizacji Parku Artystów z elementami placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Zachodniej w Dąbrowie
Koszt: 224 150 zł
Dzieci potrzebują miejsca gdzie by mogły się spotkać, pobawić, mieć kontakt z rówieśnikami. Starsi mieszkańcy lepiej zadbają o kondycję korzystając z siłowni. Dąbrowie Rajskiej i Zachodniej potrzebny jest plac zabaw, potrzebna jest siłownia plenerowa. Stwórzmy te miejsca dla obu osiedli w jedynym na razie możliwym miejscu – przy ulicy Zachodniej!!!

15. Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt.
Koszt: 48 000 zł
Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt, dobrane wyglądem do istniejącej stacji naprawy rowerów, wyposażone w dwa krany na różnych wysokościach, jeden umieszczony w dolnej części przeznaczony dla zwierząt

16. Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.
Koszt: 105 000 zł
Projekt będzie zakładać przeprowadzenie konkursu na projekt pomnika, dzieła rzeźbiarskiego, posągu, kamienia pamiątkowego, obelisku dla upamiętnienia bohaterskiej załogi samolotu B-17G.

17. Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa
Koszt: 260 000 zł
Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem, z którym boryka się ogromna rzesza jednostek samorządowych w Polsce. Smog zimą występuje dużo częściej niż latem, a wpływ mają również niekorzystne czynniki pogodowe w tym okresie (duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność roślin w oczyszczaniu powietrza.

18. Przebudowa studzienek deszczowych na terenie Osiedla Trylogia.
Koszt: 800 000 zł
Projekt zakłada przebudowę studzienek deszczowych służących do odprowadzania wód opadowych poprzez zastosowanie osadników o większej pojemności, co skutecznie poprawi ilość odprowadzanej wody z jezdni i zapobiegnie powstawaniu zastoisk. Dodatkowo projekt przewiduje montaż kanałów deszczowych (korytek) i studzienek deszczowych wzdłuż jezdni na części ul. Gościńcowej (położonej na obszarze osiedla)

19. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Osiedla Trylogia
Koszt: 125 400 zł
Projekt zakłada budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie osiedla Trylogia (I etap). Projektowany system monitoringu na terenie osiedla Trylogia będzie skutecznym narzędziem prewencyjnym i jego celem jest zapobieganie aktom wandalizmu, naruszaniu porządku publicznego, popełnianiu wykroczeń i przestępstw.

20. „Motylówka”
Koszt: 30 000 zł
„Motylówka” to pomysł na stworzenie enklawy motyli, na dodanie naszej gminie barw i zapachu kwiatów. Polega na nasadzeniu roślin wabiących motyle – będących pożywieniem zarówno dla postaci dorosłych, jak i gąsienic.

21. Pięćset nowych drzew – Zielone Płuca Łomianek
Koszt: 600 000 zł
Projekt wpisuje się w realizację „ Programu Zielone Łomianki „ i powstającego Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu.Ma za zadanie powiększyć i uzupełnić drzewostan miasta poprzez nowe nasadzenia.

22. Wykonanie monitoringu we wsi Sadowa
Koszt: 28 800 zł
Proponujemy budowę 4 masztów wraz z instalacją i podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego w Łomiankach.

23. Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
Koszt: 9 500 zł
Przedmiotem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieciom i seniorom w okresach wakacyjno-feryjnych, którzy ze względu na swoja sytuacje finansową i zdrowotną muszą spędzać ten czas w miejscu zamieszkania.

24. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych w Łomiankach Centralnych poprzez zastosowanie luster drogowych i progów zwalniających
Koszt: 51 500 zł
Projekt zakłada montaż 4 szt. luster drogowych -U18a okrągłych o średnicy 90 cm, dla dwóch kierunków. Równocześnie projekt zakłada budowę 5 progów zwalniających i oznakowania pionowego na ul. Działkowej i Maciejowickiej.

25. Zagospodarowanie działki ewid. nr 276 (obok sklepu LIDL) z przeznaczeniem na skwer miejski, z funkcjami umożliwiającymi organizację wystaw plenerowych
Koszt: 313 500 zł
Projekt zakłada by działkę 276 przeznaczyć na skwer miejski, specjalnie przystosowany do organizowania wystaw plenerowych. Mowa tu o wyposażeniu tego miejsca w stelaże ekspozycyjne umożliwiające prezentowanie prac na wolnym powietrzu. Całość powinna stać się częścią skweru miejskiego, z umiejętnie dobraną zielenią urządzoną oraz minimalistyczną infrastrukturą w postaci tzw. małej architektury.

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW ŁOMIANKOWSKIEGO MECHANIZMU PARTYCYPACYJNEGO 2022 WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYMI OPISAMI

_________________________

30 sierpnia w ICDS odbyło się spotkanie podczas, którego autorzy projektów opowiadali mieszkańcom o swoich pomysłach i zachęcali do głosowanie na nie. Zapraszamy do obejrzenia filmu z prezentacji.

Wybierz projekt do realizacji!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *