www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

X Sesja Rady Miejskiej – VIDEO

21 lipca 2011 roku odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Wojciech Berger.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
Ustalenie porządku dziennego.


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


II. Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Miejskiej


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2


III. Podjęcie uchwał w sprawie
1) nadania nazwy ulicy – Krajobrazo,wa
,2) nadania nazwy ulicy – Wędrowców,
3) nadania nazwy ulicy – Zaciszna


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


III. Podjęcie uchwał w sprawie
4) zmiany uchwały NrVI/29/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku, dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „”Między Wisłą a Kampinosem „”działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4


III. Podjęcie uchwał w sprawie
5) ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonychprzez gminę Łomianki,


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


III. Podjęcie uchwał w sprawie
6) ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego orazregulaminu przewozu osób i bagażu środkami „”Komunikacji MiejskiejŁomianki”” Sp.z o.o.


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 8


III. Podjęcie uchwał w sprawie
7) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011
8) zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 9


V Interpelacje i wolne wnioski.


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 10


X sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 11

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

X Sesja Rady Miejskiej - VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *