www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XI Sesja Rady Miejskiej – VIDEO

25 sierpnia 2011 roku odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Wojciech Berger.

I. Otwarcie obrad
Ustalenie porządku dziennego.


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


II. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały nr XLII/290/2006 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:
2. utworzenia odbrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2001 roku


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:
3. wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu pomieszczeń ICDS w Łomiankach


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:
4. wyrażenie zgody na użyczenie gminnej nieruchomości


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:
5. wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie użyczenia pomieszczeń w Urzędzie Miejskim na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Powiatu Warszawskiego Zachodniego


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:
6. wyrażenie zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchmości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 8


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:
7. w sprawie zmiany uchwały z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe Komunikacji Miejskiej łomianki (punkt włączony do porządku dziennego na wniosek burmistrza Dąbrowskiego)


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 9


IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 10


V. Interpelacje i wolne wnioski


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 11


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 12


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 13


XI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 14


VI. Zamknięcie obrad Sesji

XI Sesja Rady Miejskiej - VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *