www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zakaz wstępu do KPN odwołany

Jak informuje Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – Jerzy Misiak … W związku z obniżeniem zagrożenia pożarowego odwołany zostaje zakaz wstępu na tereny leśne Kampinoskiego Parku Narodowego oraz ruchu turystycznego na terenie całego parku z dniem 13 maja 2009 r.

źródło: Kampinoski Park Narodowy
redakcja@lomianki.info


Izabelin, dnia 12.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2009

Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego
z dnia 12.05.2009 r.
w sprawie odwołania zakazu wstępu na teren Kampinoskiego Parku Narodowego
i zakazu ruchu turystycznego na obszarze całego parku

W związku z obniżeniem zagrożenia pożarowego odwołuję zakaz wstępu na tereny leśne Kampinoskiego Parku Narodowego oraz ruchu turystycznego na terenie całego parku z dniem 13 maja 2009 r.

Wszystkim bardzo dziękujemy za respektowanie zakazu wstępu

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405, § 12)
– Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 1996 r. (pkt. 2.2.2.)

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
mgr inż. Jerzy Misiak


Zakaz wstępu do KPN odwołany

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *