www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zbliża się śmieciowa rewolucja

3 kwietnia 2012 r. radni z Komisji Społecznej i Technicznej spotkali się z zastępcą burmistrza Bogdanem Kłódkiewiczem i pracownikami urzędu miejskiego aby omówić zakres prac niezbędnych do wprowadzenie nowych zasad utrzymania czystości w gminie.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu m.in. zwiększenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji i zalegających na składowiskach oraz wyeliminowanie nielegalnych wysypisk. Główna zmiana dotyczy zaś przejęcia przez Gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nowy system gospodarki odpadami ma w pełni zacząć funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 r. Do tego dnia Gmina powinna zapewnić m.in. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wprowadzić opłaty oraz umożliwić mieszkańcom pozbywanie się np. odpadów wielkogabarytowych lub zielonych. Aby osiągnąć cel, Rada Miejska musi podjąć uchwały wprowadzające nowe rozwiązania. Przedtem jednak system, który będzie obowiązywał w Łomiankach powinien zostać w całości opracowany i przemyślany. Radni zgłaszali konieczność systematycznego informowania mieszkańców o propozycjach rozwiązań nowego systemu.

Konkretne rozwiązania i szczegóły mają zostać opracowane w ciągu najbliższych miesięcy.

Zapraszamy do obejrzenia video-relacji z posiedzenia.


CZĘŚĆ 01


CZĘŚĆ 02

Zbliża się śmieciowa rewolucja

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *