www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY


1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „”Łomianki w obiektywie”” (zwany dalej Konkursem) jest portal LOMIANKI.INFO (www.lomianki.info).
1.2. Konkurs trwa od 1 października 2006 roku do 15 stycznia 2008 roku.
1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.
1.4. Komunikaty na temat konkursu publikowane będą na stronach www.lomianki.info. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres redakcja@lomianki.info.

2.Cel konkursu

2.1. Celem konkursu jest promocja Łomianek i ukazywanie ich w sposób interesujący i oryginalny.

3. Zasady konkursu

3.1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny.
3.2. Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać wszystko co znajdują się w Łomiankach i okolicy (np. Puszcza Kampinoska)
3.3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia na dany miesiąc. Zdjęcia należy przysyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres redakcja@lomianki.info do każdego 20. dnia danego miesiąca. Wg wzoru:

W TEMACIE e-mail:
KONKURS „”ŁOMIANKI W OBIEKTYWIE”” – MIESIĄC / ROK

W TREŚCI e-mail:
IMIĘ i NAZWISKO AUTORA, TELEFON STACJONARNY LUB KOMÓRKOWY
OBIEKT, KTÓRY PRZEDSTAWIA ZDJĘCIE (z podaniem ulicy przy której się znajduje)
TYTUŁ ZDJĘCIA – propozycja autora
DATA WYKONANIA ZDJĘCIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU !!!
„”Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia oraz zapoznałem/am się z regulaminem konkursu – IMIĘ NAZWISKO””

3.4. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.
3.5. Zdjęcie nadesłane w załączniku powinno być w rozdzielczości minimum 1280×1024 px.
3.6. Zdjęcie przesłane po terminie 20. dzień danego nie będą brane pod uwagę i będą traktowane jako zgłoszenie do konkursu na następny miesiąc.
3.7. Autor zdjęcia, które nie zostanie wybrane zdjęciem miesiąca ma prawo do wysyłania kolejnych zdjęć na konkurs w następnym miesiącu.
3.8. Portal LOMIANKI.INFO nie wymienia zdjęć nadesłanych na inne ani też nie odsyła nadesłanych fotografii.
3.9. Na prośbę autora fotografia może być wycofana z udziału w konkursie, pod warunkiem, że prośba taka będzie przesłana drogą elektroniczną do 20. dnia danego miesiąca.

4. Przebieg konkursu i nagrody

4.1. Zdjęcia nadesłane przez uczestników konkursu biorą udział w konkursie na „”Najlepsze zdjęcie miesiąca LOMIANKI.INFO””
4.1.1. Zdjęcia są oceniane przez jury w składzie:
Maciek Moraczewski – redakcja LOMIANKI.INFO
Jarek Ufel – redakcja LOMIANKI.INFO
Tomek Kordek – fotograf
Remigusz Bierzanek – Pro-Foto-Video-Lab Remigiusz Bierzanek
4.1.2. Każdego miesiąca przyznana zostanie nagroda główna za „”Najlepsze zdjęcie miesiąca”” – (12 miesięcy – październik 2006 – wrzesień 2007)
4.1.3. Nagrodą za „”Zdjęcie miesiąca”” jest kupon wartości 100 pln do wykorzystania w Zakładzie Fotograficznym Pro-Foto-Video-Lab Remigiusz Bierzanek na wywołanie zdjęć wg. obowiązującej stawki cenowej.
4.1.4. O wygranej autor zdjęcia zostanie powiadomiony telefonicznie oraz informacja ta (nagrodzone zdjęcie, imię i nazwisko autora) zostanie opublikowana na łamach portalu LOMIANKI.INFO.
4.1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody miesiąca.
4.2. „”Najlepsze zdjęcia miesiąca”” – 12 lub więcej zdjęć – biorą udział w konkursie na „”Zdjęcie roku””.
4.2.1. Zdjęcia będą oceniane przez internautów odwiedzających portal LOMIANKI.INFO od dnia 20.10.2007 do 31.12.2007.
4.2.2. O wygranej autor zdjęcia zostanie powiadomiony telefonicznie oraz informacja ta (nagrodzone zdjęcie, imię i nazwisko autora) zostanie opublikowana na łamach portalu LOMIANKI.INFO do 15.01.2008 r.
4.2.3. Nagrodą za „”Zdjęcie roku”” jest kupon 200 pln do wykorzystania w Internet Business System (www.ibs-web.net) na zakup towaru wg. obowiązującej stawki cenowej.

5. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw osobowych

5.1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora.
5.2. Portal LOMIANKI.INFO ma prawo publikować nadesłane zdjęcia (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na łamach portalu LOMIANKI.INFO, na łamiach wydawnictw pełniących rolę patronów medialnych oraz używać je w celach marketingowych związanych z promocją portalu.
5.3. Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
5.4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).