www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Białołęka przeciw trasie przy Wiśle w Łomiankach

Jak informuje Serwis Samorządowy PAP …

Radni Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy sprzeciwiają się planom budowy wylotu trasy S7 z Warszawy w kierunku Gdańska w wariancie nadwiślańskim. Na lipcowej sesji jednogłośnie przyjęli w tej sprawie uchwałę. Dokument ten został już przesłany do dyrektora GDDKiA, Wojewody Mazowieckiego, Ministra Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.

Trasa S7 w wariancie V, czyli poprowadzona wzdłuż brzegu Wisły skomplikuje budowę projektowanego obecnie mostu Północnego. Jeszcze w momencie ogłaszania przetargu na projekt mostu nie było mowy o trasie S7 w wariancie nadwiślańskim. Przyjęcie tego wariantu może opóźnić budowę mostu Północnego, bo projektanci będą zmuszeni do czekania na wydanie decyzji administracyjnych, przesądzających lub nie, o przebiegu trasy S7 w wariancie V. Na opóźnienia w budowie przeprawy przez Wisłę nie możemy sobie pozwolić, mieszkańcy Białołęki czekają na ten most już od kilku lat. Powstanie mostu do 2010 roku to konieczność, co roku w dzielnicy przybywa 5 tysięcy nowych mieszkańców. Ci ludzie muszą dojechać do centrum Warszawy do pracy, szkół, na zakupy i do teatrów. Już dzisiaj w godzinach szczytu i poza nimi most Grota – Roweckiego jest zakorkowany – mówi burmistrz Piotr Smoczyński.

Poprowadzenie Obwodnicy Łomianek przy brzegu Wisły będzie szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Białołęki. Z uwagi na silne wiatry wiejące w rejonie Wisły, spaliny będą nawiewane znad trasy wprost na osiedla Tarchomin i Nowodwory. Hałas przejeżdżających tirów również będzie się przenosił przez Wisłę. W tym rejonie nie przewidziano ekranów, a Tarchomin i Nowodwory to najgęściej zaludnione osiedla Białołęki.

Wariant V opisany jest jako jeden z 11 wariantów trasy S7 we wniosku Warszawskiego Oddziału GDDiA złożonym do Wojewody Mazowieckiego, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy wylotowej drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska.

Bernadeta Włoch-Nagórny – Rzecznik Prasowy Dz.Białołęka””


źródło: www.samorzad.pap.com.pl
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *