www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Budżet – niby jest ale go nie ma…

Podczas V Sesji Rady MIejskiej, która odbyła się 27stycznia 2011 roku radni przyjęli głosami: 14 za,0 przeciw, 2 wstrzymujące się (Radni Zielski i Staniak)Uchwałę Budżetową przygotowane jeszczew 2010 roku przez Wiesława Pszczółkowskiego.Mimo, że burmistrz Dąbrowski i jego otoczenienie zgadzało się z polityka swego poprzednikanie wprowadzono żadnych zmian w Budżecie.Podczas duskusji – więcej emocjonalnej a mniejracjonalnej – Burmistrz zadeklarował przedstawićswoje zmiany do 15 marca 2011 roku. Tak więc…budżet niby jest ale go nie ma, a jakie będą pierwsze,ważne dla Łomianek decyzje burmistrza Dąbrowskiegoi jak się one będą miały do obietnicwyboczych przekonamy się zapewne niebawem…


KOMENTARZ BURMISTRZA I RADNYCH

Burmistrz TOMASZ DĄBROWSKI
Nikt nie ma wątpliwości, że sprawa infrastruktury jest podstawą rozwojuŁomianek i absolutnym priorytetem. Do tego dochodzi groźba kar po2015 roku za nieskanalizowanie naszej gminy w zakresie ustalonej aglomeracji.Budżet przygotowany przez mojego poprzednika przedstawionyna sesji zakłada jedynie 2 mln na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jest tochyba najmniejsza kwota jaką zaplanowano na ten cel od wielu lat. Zdaję sobie sprawę,że obecnie mamy bardzo trudną sytuację finansową nie tylko w Łomiankach, ale takżew kraju gdzie wszyscy odczuwany kryzys gospodarczy. Gmina posiada wiele zobowiązańfinansowych do spłacenia, jednocześnie wpływy do budżetu spadły do poziomu 85 mlnzł, choć w poprzednich latach przekraczały 100 mln zł. Dotychczas otrzymaliśmy niewielegotowych projektów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i nad tym obecnie intensywniepracujemy. Pomimo tych trudności zobowiązałem się zarówno na komisjach RadyMiejskiej jak i na sesji że do 15 marca 2011 roku przedstawię zmiany w budżecie, którezwiększą środki na budowę sieci wod-kan. Najbliższy okres to czas na zmiany zarównow Urzędzie Miejskim jak i organizacjach gminnych. Wszystkie instytucje gminne musząpoprawić efektywność działania i szukać oszczędności.

Radny MAREK ZIELSKI (Klub Platforma Obywatelska)
27 stycznia, prawie dwa miesiące po wyborze Tomasza Dąbrowskiego naburmistrza Łomianek, radni otrzymali do uchwalenia budżet na 2011 rok.Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że poprzedni burmistrz –Wiesław Pszczółkowski miał tyle samo czasu na pełną konstrukcję budżetu,co obecny na jago modernizację i poprawki – zgodnie z obietnicami wyborczymi.
Wszyscy pamiętamy, że byli i aktualni radni z komitetu wyborczego „Twoje Łomianki”krytykowali poprzedniego burmistrza, że nie przeznacza z budżetu gminy rocznie 20 milionówna budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Sami jednak tego nie uczynili.Dlatego radni zobowiązali burmistrza do publicznego zapewnienia, że do 15 marca otrzymająobiecywane zmiany, szczególnie dotyczące ilości środków przeznaczonych na budowęsieci wodno-kanalizacyjnej. Poczekamy – zobaczymy?

Radny JAN GRĄDZKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Na prośbę burmistrza Tomasza Dąbrowskiego projekt budżetu zostałprzyjęty przez Radę Miejską bez zmian. Zgłosiłem wiele uwagdo tego budżetu, zadałem wiele pytań, ale na posiedzeniu komisjitechnicznej zastępca burmistrza Pan Kłódkiewicz nie umiał udzielićodpowiedzi na żadne z pytań. W trakcie Sesji sytuacja powtórzyła się, pytaniadotyczące budżetu były kwitowane milczeniem panów burmistrzów. Jest jednaknadzieja, Pan burmistrz Dąbrowski obiecał wprowadzenie zmian do 15 marca.Pozostało nam czekać. Liczę, że oprócz inwestycji drogowych zaplanowanychw budżecie znajdą się środki na inwestycję wodno-kanalizacyjną, oraz rozpoczęcieprac nad zabezpieczeniem Łomianek przed powodzią i podtopieniami. Środkisą w budżecie, 5 milionów złotych można użyć bez szukania i wielkich oszczędności(dziwi mnie, że nie są one dostrzegane), wskazałem te środki na Sesji RM.
Mam jednak nadzieję, że Pan burmistrz pozyska też środki z zewnątrz, bo onebędą wskażnikiem operatywnosci naszych nowych władz.

Radna MARIA ZALEWSKA
Niestety obydwa najważniejsze dokumenty Wieloletnia PrognozaFinansowa, (na lata 2011-2021) jak i Budżet na 2011 r, nie spełniająoczekiwań radnych ani mieszkańców, a co najważniejsze nie ma w nichpokazanych środków na prowadzenie realizacji budowy sieci wodnokanalizacyjnej.,poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, budowa i remontydróg. Te inwestycje były w programie wyborczym wszystkich komitetów.Rada uchwalając budżet na 2011 rok wskazała na konieczność przeanalizowania zadańinwestycyjnych w celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji inwestycji wyżejwymienionych.
Przejrzenia wydatków pod kątem oszczędności w poszczególnych działach i przedstawieniadeklarowanych zmian w terminie do 15. 03.2011 roku.
Rada uchwalając ten budżet dała kredyt zaufania dla pana Burmistrza, a wraz z Radąmieszkańcy, ale tylko warunkowo, dając czas na poprawę budżetu i realizację najważniejszychinwestycji, których oczekują mieszkańcy.

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 2/2011

Budżet - niby jest ale go nie ma...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *