www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Buraków prosi o pomoc!

Wiceburmistrz Piotr Rusiecki poinformował, że od 1 kwietnia 2015 r. w filii Domu Kultury w Burakowie zostają wstrzymane zajęcia. Filia zostaje zamknięta. Dodał też, że to decyzja Burmistrza i Burmistrz nie zamierza się pytać Rady o zgodę. Lokal, który przez dziesiątki lat służył ogółowi mieszkańców, ma zostać przekształcony na mieszkania komunalne.

Burmistrz Tomasz Dąbrowski powiedział, że dla mieszkańców Burakowa może zapewnić „busik”, który będzie przewoził dzieci z Burakowa do centrum Łomianek do Domu Kultury. Dodał, że „Możemy coś zrobić centralnie w Domu Kultury […] To jest w trosce”. Swoją decyzję o zamknięciu filii Domu Kultury argumentował m.in.: „Państwo oczekujecie ode mnie racjonalnych i logicznych zachowań”.

Dyrektor Miłosz Manasterski przyznał, że oferta filii Domu Kultury w Burakowie nie cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców…

Radna z Klubu Radnych Niezależnych – Ewa Krzyżowska – powiedziała (pospieszana jak zwykle przez przewodniczącego Tadeusza Krysteckiego), że jeżeli formuła zajęć w Filii w Burakowie się nie sprawdziła, to nie oznacza, że te pomieszczenia ma stracić społeczność lokalna i mają się stać mieszkaniami. Likwidowanie przestrzeni wspólnej jest złe. Jeżeli nie Dom Kultury to Gmina może np. te pomieszczenia udostępnić organizacjom pozarządowym.

Radna z Klubu Radnych Niezależnych – Małgorzata Żebrowska Piotrak – stwierdziła zaniepokojona sytuacją… „Powstanie jeden lokal socjalny, a zniknie miejsce gdzie można coś pozytywnego zrobić…”

Radni z Komitetu Tomasza Dąbrowskiego nie mieli nic do powiedzenia w tej sprawie i przegłosowali zamknięcie dyskusji. Przewodniczący nie pozwolił wypowiedzieć się wszystkim zainteresowanym.
Po tym jak wiceburmistrz Rusiecki „poganiał” przewodniczącego Krysteckiego słowami „Tadziu głosuj”, przewodniczący zamknął dyskusję na ten – jak się okazało ważny dla mieszkańców – temat.
Przewodniczący Krystecki obraził przy okazji zainteresowanych dalszą dyskusją wykrzykując, że „robią cyrk” i że „dyskutują bez sensu”.

Zobacz jak wyglądało procedowanie tej uchwały podczas V Sesji Rady Miejskiej [czas 2:46:00]

W związku z podjętą przez radnych KW Tomasza Dąbrowskiego uchwałą, mieszkańcy protestują i proszą o pomoc.


SĄSIEDZI, MIESZKAŃCY ŁOMIANEK – CZEKAMY NA WASZĄ POMOC!

Budynek zlokalizowany przy ul. Kościuszki 10 zostałwybudowany w latach 30. ubiegłego wieku.W okresie powojennym ówcześni właściciele przekazaligo mieszkańcom wsi Buraków na cele społeczno-kulturalnei oświatowe.

Budynek był wykorzystywany jako filia gminy Młociny,następnie jako szkoła podstawowa z jednym lokalemdla nauczyciela geografii pracującego w szkole. Od roku1958 budynek i działka nr 475 obręb 0001 o powierzchni1345 m2 były wykorzystywane jako przedszkole samorządowe.

W 1998 roku, po zamknięciu przedszkola, pierwszepiętro budynku zmieniono na dwa mieszkania dla pracownikówłomiankowskich szkół. Parter budynku o powierzchni74,84 m2 składający się z trzech pomieszczeń,łazienki wraz z WC, korytarza, werandy, uchwałą RadyMiejskiej nr XVI/85/91 przekazano do dyspozycji RadyOsiedla i mieszkańców osiedla Buraków. Zlokalizowanotam redakcję radia Mazowsze, pracownię architektonicznąUG, świetlicę środowiskową będącą pod patronatemi opieką kadry pedagogicznej gimnazjum. Dzieci wspólnieodrabiały lekcje, zorganizowano mikro dożywianie.Od 2008 roku budynek pełnił funkcje świetlicyosiedlowej, filii domu kultury, punktu bibliotecznegooraz lokalu wyborczego.

Staraniem i na wniosek mieszkańców na działce, naktórej stoi budynek zorganizowano małe boisko sportowe,plac zabaw i mini siłownię zewnętrzną. Na bazie takzorganizowanego mini kompleksu odbyło się wiele różnegorodzaju imprez, choinki, wystawy, zebrania mieszkańców,festyny osiedlowe dla dorosłych i dla dzieci, spotkaniaz kombatantami, wspólne odrabianie lekcji, studiofilmowe, opieka i dożywianie dzieci.

Zarząd osiedla ze swoich środków zakupił do celówedukacyjnych naszych dzieci zestaw komputerowy, różnegry planszowe, tablicę do kosza i bramkę do nogi… Kupowaliśmyco rok jakieś zabawki na plac zabaw, zestawkomputerowy i programy dla dzieciaków do świetlicy. Kupowaliśmyprezenty pod choinkę wręczane przez prawdziwegoMikołaja. Codziennie do świetlicy przychodziłokilkanaście osób. Wychowankowie świetlicy, w ramachwolontariatu, pomagali w codziennych zajęciach dzieciaków.Ze środków komisji „alkoholowej” od wielu lat przekazywanajest comiesięczna dotacja w kwocie 1000,00 złna dożywianie dzieci szkolnych, biorących udział w zajęciachpozalekcyjnych. I tak zaczęliśmy zapełniać wspólnąprzestrzeń jakimiś działaniami. Filia DK prowadzącróżnorodną działalność tętniła życiem. Pierwszym prognostykiemzmiany w myśleniu kierownictwa DomuKultury było ograniczenie działań programowych orazmożliwości uczestnictwa w zajęciach świetlicy starszychdzieci. Stopniowo działania filii DK zaczęły wyhamowywać.W zeszłym roku, latem jakaś nieodpowiedzialna osobapodjęła decyzję o wymalowaniu wewnętrznych ścianlokalu na kolor czarny. Lokal przypominał bardziej ciemnąjaskinię, niż strefę przyjazną dla dzieci. Praktycznie byłto moment od którego nasz obiekt został odsunięty zestrefy zainteresowania dyrektora DK w Łomiankach.

Aktualnie Urząd Miasta podjął działania zmierzającedo likwidacji Naszej Świetlicy Osiedlowej zlokalizowanejprzy ul. Kościuszki 10, będącej jednocześnieFilią Domu Kultury oraz miejscem spotkań mieszkańcówosiedla Buraków.

Władze Gminy swojej decyzji nie konsultowały z ZarządemOsiedla ani mieszkańcami. Pośpiesznie i w ukryciuprzygotowano uchwałę i przekazano ją radnym doakceptacji na sesji 12 marca br., niszcząc efekty wieloletniejpracy i starań społeczności Burakowa.

* * *

Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, naszą świetlicęśrodowiskową w Burakowie chce zamienić namieszkanie socjalne! A mogło być tak pięknie: dziecibawią się w piasku, a młode kobiety rozmawiają zesobą, dzielą się pomysłami. Korzystają też z budynku,bo tu mogą przewinąć i nakarmić maluchy. Dzieci poszkole przychodzą na zajęcia plastyczne, na Wielkanocmalują jajka i robią palemki, na Boże Narodzenie pachnietu choinka, jest św. Mikołaj i sąsiedzi dzielą się opłatkiem…

Tak mogłoby być w Burakowie przy ul. Kościuszki 10.Tak już kiedyś było. I mamy nadzieję, że tak będzie. Tylkomusimy się o to postarać!

W czwartek 12 marca Rada Gminy w pośpiechuzdecydowała, że fi lia Domu Kultury, która działaław Burakowie, zostanie zamknięta. Było to dla nasdużym zaskoczeniem, ale rozumiemy i szanujemy tędecyzję. Niestety Rada Gminy postanowiła, że pomieszczeniepo fi lii Domu Kultury będzie przerobione namieszkanie socjalne! Dlaczego nikt nas nie poinformowało takich planach? Czyżby ktoś chciał „załatwić to pocichu”? Przecież to my, mieszkańcy Burakowa powinniśmymieć coś do powiedzenia w tej sprawie. Nikt niezapytał, czy my – najbliżsi sąsiedzi – mamy pomysł nazagospodarowanie „pustostanu”.

Dom przy ul. Kościuszki 10 został przekazany w testamencieprzez rodzinę Billerów mieszkańcom Burakowa.Darczyńcy zaznaczyli, że ma służyć aktywnościmieszkańców i działaniom społecznym. Urządzenie tumieszkań socjalnych jest wbrew woli rodziny Billerów.W lokalu tym odbywają się wybory oraz zebrania osiedlowe.Gdzie będziemy się spotykać, jak zamieszkają tulokatorzy? I co będzie z placem zabaw, boiskiem? Czyludzie będą chcieli i mogli tu spędzać czas? Uważamy, żedecyzja Rady Gminy jest zła. Musi być cofnięta.

Dlatego złożymy protest. Zachęcamy też mieszkańcówŁomianek do poparcia go na stronie internetowej: www.burakow.pl

Jest też jednak dobry efekt złej uchwały nr V/51/2015z 12 marca. Mieszkańcy Burakowa „obudzili się” z bezczynności.Zobaczyliśmy, że możemy stracić ważne dlanas miejsce. I już zaczynamy robić coś wspólnie. Mamywiele pomysłów: na przykład zajęcia techniczne dladzieci i rodziców albo gimnastyka dla seniorów. Będziemyo tym dyskutować na zebraniu osiedlowym w poniedziałek30 marca o godzinie 18.30.

Marzy nam się też, żeby w lokalu przy Kościuszki10 powstał dom spotkań sąsiedzkich. I żeby korzystaliz niego sąsiedzi, organizacje pozarządowe,mieszkańcy Łomianek po prostu. Takich miejsc namapie naszej gminy powinno być wiele. Wtedy okażesię, że problemy społeczne rozwiązują się same. CzegoWładzom Gminy i Państwu życzę.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków
Jerzy Serzysko

Buraków prosi o pomoc!

Buraków prosi o pomoc!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

21 komentarzy

 1. mieszkaniec

  Czy Burmistrz Dąbrowski wogóle pyta się kogo kolwiek o zdanie? Dobrze, że w końcu Rusiecki powiedział to wprost. Chyba zbyt późno ugryzł się w język.

  To co wyprawie ta rada jest porażające. Zamykają dyskuję jak padają argumenty. Nie widać aby mieli swoje zdanie, więc niech pozwolą się wypowiadać tym, ktrzy dbają o mieszkańców Łomianek!

  Przewodniczący zamiast udzielać mieszkańcom głos, odbiera go i popędza jak coś idzie nie po myśli.

  Tak to jeszcze w Łomianakch nie było. Poprzednia rada była za mieszkańcami. A teraz? Rada jest przede wszystkim za burmistrzem!

  Radni skoro nic nie mają do powiedzenia w imieniu i obronie mieszkańców to po co są radnymi? Po to aby przyklepywać decyzje Burmistrza Dąrowskiego?
  Za to biorą 1600 złotych miesięcznie? Za podnoszenie ręki raz w miesiącu?

  Dyscyplina partyja.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. DA.

  GŁOSUJ TADZIU, to takie nasze łomiankowksie CHODŹ SZOGUNIE 🙂

  A tak poważnie to, to co powiedział vice Rusiecki do przew. Krysteckiego pokazuje na jakich zasadach funkcjonują radni bur Dąbrowskiego.

  Zapytam. Kto wydaje decyzje? Czy ważni są mieszkańcy czy dobro wspólne razem Komitetu To. Dąbrowskiego.

  Mieszkańcy Burakowa jesteśmy z Wami!!! Petycja już podpisana.

  DA.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. joozek501

  A co na to radny z Burakowa – Wiesław Bochenek? Oflagował się na znak protestu czy tylko dla zachowania pozorów wstrzymał od głosu?
  Ciekawe, czy mieszkańcy Burakowa zdołają coś z tym zrobić

  0
  0
  Odpowiedz
 4. mieszkanka

  Chcieliście to macie… Podniósł już ceny ścieków (chyba najdroższe w Polsce, teraz będzie robił co będzie chciał. Jedyny ratunek w Sejmiku Mazowieckim i Starostwie. Zapomina ten „burmistrz”, że jest na naszym utrzymaniu i jak zacznie takie harce jak w poprzedniej kadencji, to istnieje instytucja referendum i może wreszcie w majestacie prawa zostanie wywalony z funkcji, na którą nie zasługuje.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. świadomy wyborca

  Niech mieszkańcy Burakowa podziękują samo sobie za wybór, którego dokonali na jesieni zeszłego roku.
  Burmistrz Dąbrowski i radny Bochenek odwdzięczyli się za oddany na nich głos.
  Ciekawe co będzie dalej?

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Spokojny

  Burakowianie wybraliście idiotę na przewodniczącego to nie zawracajcie teraz du….y.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Zadziwiająca krótkowzroczność burmistrza Dąbrowskiego. Jak można zamykać miejsce lokalnej społeczności. Może zamiast zamykać, przyznawać się do porażki tak Pana Burmistrza jak i jego pracownika Pana Manasterskiego, należy dostosować w końcu program Domu Kultury do potrzeb mieszkańców, albo oddać to miejsce w ręce osób, które sobie z min poradzą.
  Zobaczcie ile jest prywatnych instytucji krzewiących kulturę w Łomiankach. Im się opłaca. A Panu Manasterskiemu się nie opłaca mimo, że dostaje 1 300 000 złotych (milion trzysta tysięcy złotych) dofinansowania z podatków. Zajęcia dla dzieci w Domu Kultury są tak samo płatne jak w prywatnych instytucjach bez dofinansowania

  Coś tu chyba nie jest w porządku.

  P.S. Żałuje, że oddałem na Pana Dąbrowskiego swój głos.
  Poziomu obrad sesji a zwłaszcza Pana Krysteckiego nie będę komentować.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. NIEZALOGOWANY

  …sami ich wybraliście…

  0
  0
  Odpowiedz
 9. alicja

  W Łomiankach i okolicach jest sporo miejsc do zabawy dla dzieci ale często sa to miejsca płatne. Nie wszystkie rodziny na to stać. Dlatego bardzo ważne jest utrzymanie takich miejsc jak Dom Kultury w Burakowie. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest coś zlikwidować, czy zamknąć, gorzej natomiast powałać coś nowego. Ja sama, gdy miałam małe dzieci niejednokrotnie korzystałam z imprez organizowanych w Domu Kultury, mimo że mieszkam w Łomiankch.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. temat zamknięty

  Zastępca Piotr Rusiecki już powiedział, że nie będzie się nikogo o zgodą pytał. Już dajcie sobie spokój z tymi protestami i lamentem.
  Nasz Burmistrz Tomasz Dąbrowski jest demokratycznie wybrany i dobrze wie co jest dobre a co złe. Nikomu nic do tego, a mieszkanie jest akurat tam potrzebne.
  W tym roku mamy piątą rocznicę rekonstrukcji Bitwy pod Łomiankami i tu jest potrzeba lokować wszystkie siły a nie w jakiś lokalik koło górki kiełbasianej.

  Temat zamknięty.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Pragmatyk

  Jak Pan Dąbrowski i Monasterski twierdzą, że ich nie stać na prowadzenie filli to niech razem ze swoimi radnymi z komitetu zrzekną się 20% swoich uposażeń.

  Radni Dąbrowskiego miesięcznie biorą znaszych pieniędzy w sumie 24 000 złotych.
  20% z tego to 4800 miesięcznie czyli rocznie około 50 000 złotych, czyli tyle ile kosztuje.

  A jak dyrektor Monasterski nie potrafi tak skonstruować oferty aby zainteresować nią mieszkańców. To znaczy że się nie nadaje do tej roboty.
  Podejrzewam, że lokalna społeczność chętnie zorganizuje coś dla siebie bez centralnego ręcznego sterowania.

  To chyba proste.

  A w kwestii bitwy to słyszałem, że ta dwu godzinna zabawa w wojnę kosztuje tyle, że by wystarczyło na utrzymanie kilku takich filli przez cały rok.

  A tak swoją drogą to czy organizator mógłby ujawnić kosztorys tej imprezki?

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Kaśka

  Argument, że z filli DOmu Kultury korzysta mało osób, są wysokie koszty itp. jest ważny, ale nie powinno się pochopnie bez udziału miaszkańców podejmować takich decyzji.
  Konieczne jest w tej sytuacji skonsultowanie zamierzeń z mieszkańcami, radą osiedlową.
  To, że p.Dąbrowski wygrał wybory nie upoważnia go do lekceważenia mieszkańców Burakowa.

  Tu potrzeba dialogu i chęci porozumienia. Gdzie jest radny Bochenek? To właśnie on powinien się włączyć w rozmowy i jemu powinno zależeć na rozwiązaniu tego problemu z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Burakowa.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Spokojny

  Burakowianie wybraliście BUC bauma na przewodniczącego osiedla osobnika w łomiankach zwanego jako burak z Burakowa , z którym nikt normalny nie chce rozmawiać i nie powinien ,a wiec nie dziwcie się że i Burmistrz Łomianek ma go w d……….jak i jego kolesi

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Gas

  Kiedyś w tym budynku mieściło się też,(nie tylko)lokalne…
  „Radio Mazowsze” 95.8 FM…
  Zaiste Rodowici Łomianczanie,również to Radio Pamiętają…?
  Pozdrawiam

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Popieram Burmistrza

  Ile tych podpisów pod waszym proteścikiem zebraliście? 10, 20 czy może 30 osób? HE HE HE HE. Lemingi się za zbieranie podpisów zabrali. HE HE HE HE HE

  Burmistrz i tak zrobi jak będzie najlepsze bo wygrał wybory i może robić tak jak chce

  Nas popierają tysiące mieszkańców a 60 000 mieszkańców Łomianek jest zachwyconych z nowoczesnego NOWEGO CENTRUM KULTURY W ŁOMIANAKCH kierowanego przez wspaniałego menagera Pana Prezesa Dyrektora Miłosza Manasterskiego

  S7 na Facebook Łomianki Razem i uchwały Pani Radnej Joanny Roszkowskiej i Pana Radnego Macieja Wroniewskiego ze Stowarzyszenia Łomianki Razem.

  0
  0
  Odpowiedz
 16. buraków

  Żenada ….. tak jeszcze nie było. Panie Przewodniczący oszczędź Pan wstydu Łomiankom. Co to jest ? Gdzie my jesteśmy ?

  0
  0
  Odpowiedz
 17. kol

  Kolejne bicie piany opozycji. Jak mieszkańcy nie chodzą na zajęcia w fili w Burakowie to po co to sztucznie utrzymywać i wydawać pieniądze. Po co w ogóle dyskutować sprawy, które są oczywiste. Zalecam więcej rozumu, przyda się w ważnych sprawach.

  0
  0
  Odpowiedz
 18. Joasia

  Jeżeli mieszkańcy nie korzystają to należy tak wymyślić program aby korzystali. Jeżeli dyr. Manasterskiego tego nie potrafi zrobić to może poszukać kogoś kto potrafi.

  Poza tym nie chodzi o utrzymywanie filii Domu Kultury z mizernymi i nieinteresującymi zajęciami tylko o to aby to miejsce mieszkańców nie zostało zawłaszczone przez bur. Dąbrowskiego, tylko aby mogło służyć dalej wszystkim mieszkańców zgodnie z życzeniem darczyńcy tego lokalu.

  Propozycja by było przekazane dla fundacji i stowarzyszeń jest najlepszym pomysłem.

  0
  0
  Odpowiedz
 19. becia

  jakiś czas temu mogliśmy zmienić władze i na pewno było by to z pożytkiem dla wszystkich ale wolimy ludzi którzy nic nie robią dla ludzi, tylko robią co dla nich wygodne…..

  0
  0
  Odpowiedz
 20. nic dodać

  Fakt, że mieszkańcy nie chcą aby ich miejsce spotkań burmistrz Dąbrowski przejął na mieszkanie Rusiecki nazywa „hucpą” świadczy o tym w jaki sposób władza traktuje mieszkańców.

  0
  0
  Odpowiedz
 21. bolo

  Hucpa czy granda w biały dzień może i jest ale w wykonaniu urzędu a szczególnie wyróżniają się w tej materii urzędnicy opłacani z naszych podatków. Wstyd i hańba. Podsumowując urzędnik zatrudniony na etat wicka kąsa ręce podatników.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *