www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

S7, KOLEJOWA… kolejna uchwała

Podczas V Sesji Rady Miejskiej przyjęto głosami radnych z KW Tomasza Dąbrowskiego uchwałę negatywnie opiniującą wariant drogi ekspresowej S7 po śladzie drogi krajowej 7 oraz negatywnie opiniującą modernizację ul. Kolejowej, w tym budowę kładek dla pieszych i odłączenie wybranych wylotów ulic od trasy głównej.

Zobacz jak wyglądało procedowanie tej uchwały podczas V Sesji Rady Miejskiej [czas 1:29:00]

Przyjęta uchwała jednocześnie „anuluje” uchwałę poprzedniej Rady Miejskiej, która podobnie negatywnieopiniowała wariant trasy S-7 śladem drogi krajowej 7 z uwagi na związane z tym wariantemwyburzenia domów mieszkalnych i firm położonych wzdłuż ul. Kolejowej oraz sprzeciwiała się jakimkolwieklikwidacjom lub ograniczeniu istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie gminyŁomianki. Pozytywnie natomiast poprzednia Rada ustosunkowała się do budowy bezkolizyjnychskrzyżowań w szczególności ul. Pułkowej z ul. Wójcickiego i ul. Heroldów oraz poszerzenia trasy naodcinku Łomianki-Młociny o trzeci pas ruchu. Poprzednia Rada wnosiła ponadto o zaplanowaniebezkolizyjnego przejazdu i przejścia ul. Sierakowską nad ul. Kolejową.

Pełną treść obu uchwał (PDF) znajdziesz poniżej.


O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy radną Joannę Roszkowską oraz radnego Wojciecha Bergera.

JOANNA ROSZKOWSKA – Radna Rady Miejskiej

Podczas sesji Rady Miejskiej w Łomiankachw dniu 12 marca 2015 przyjęto, stosunkiem głosów15 do 3, uchwałę negatywnie opiniującą„udrożnienie” ul. Kolejowej oraz przebieg trasyS7 w jej śladzie. Rozkład głosów świadczy o tym,że mieszkańcy Łomianek są w większości przeciwniprzebudowie ul. Kolejowej, co zapobiegniepróbom zastąpienia planowanej trasy S7 wzdłużPuszczy Kampinoskiej protezą w postaci bezkolizyjnejtrasy rozcinającej Łomianki na 2 części, orazpowodującej degradację miasta na skutek zwiększonegohałasu i zanieczyszczeń.

Ponadto zamknięcie 12 (z obecnych 14) wjazdówz Łomianek na ul. Kolejową, co byłoby konsekwencjąjej „udrożnienia”, utrudniłoby mieszkańcomwydostanie się z miasta i sprawiłoby, żetaka trasa służyłaby głównie kierowcom z pozaŁomianek. Nie zmniejszyłoby natomiast korków,które tworzą się głównie na ul. Pułkowej należącejjuż do Warszawy. Przypomnijmy, że miastoWarszawa nie zamierza w ciągu najbliższych latmodernizacji ul. Pułkowej. Zatem „udrożnienie”czy też „modernizacja” ul. Kolejowej nie zlikwidujekorków na drodze do Warszawy, natomiastprzyniesie mieszkańcom Łomianek wymiernestraty w postaci trudności komunikacyjnychi degradacji miasta. Łomianki, ustami Radnychi Burmistrza, mówią jednym głosem: udrożnienieul. Kolejowej oznacza pogorszenie jakościżycia mieszkańców oraz opóźnienie, a być możew ogóle rezygnację z budowy trasy S7 omijającejŁomianki, czemu jesteśmy zdecydowanieprzeciwni.

Przyjęcie uchwały jest bardzo ważne, ale nie wystarczy– potrzebne są dalsze intensywne działaniaw celu doprowadzenia do realizacji trasy S7w tzw. Wariancie II (wzdłuż Puszczy Kampinoskiej).Dlatego zapraszamy wszystkich, do wsparcia naszejinicjatywy mającej na celu przyspieszenie budowytrasy S7. Chętnych do współpracy prosimyo kontakt na: lomiankirazem@gmail.com

Uchwałę na prośbę mieszkańców przygotowałaradna Joanna Roszkowska członek StowarzyszeniaŁomianki Razem.

 


WOJCIECH BERGER – Radny Rady Miejskiej, Klub Radnych Niezależnych

Klub Radnych Niezależnych Rady Miejskiej w Łomiankachbył zdecydowanie przeciwny przyjęciuomawianej uchwały w wersji przedstawionej przezp. Joannę Roszkowską ze Stow. Łomianki Razem.Nasz sprzeciw budził zapis § 2 negatywnie opiniującymodernizacje ul. Kolejowej. Klub nasz proponowałinny kompromisowy zapis, w którym pozytywniezaopiniowanoby wstępnie tę rozważaną inwestycjępod warunkiem, że jej charakter i zakres nie spowodujążadnych zmian organizacji ruchu, mogącychpogorszyć dojazd mieszkańców Łomianek doi z Warszawy i nie doprowadzą do odłączenia wlotówulic do trasy głównej. Podkreślaliśmy również, że modernizacjanie może pogorszyć komunikacji międzyobiema częściami Łomianek. Tak jak w poprzedniej,anulowanej obecnie uchwale, proponowaliśmy zaplanowaniedodatkowego, bezkolizyjnego przejazduul. Sierakowską nad/pod ul. Kolejową.

U podstaw absurdalnego wręcz negowania modernizacji,tak ważnej dla Łomianek drogi, leży domniemanie,że modernizacja dotychczasowego wylotu ślademul. Pułkowej i Kolejowej, spowoduje zaniechaniebudowy trasy ekspresowej S7. Tymczasem, zarównoPremier jak i wielokrotnie GDDKiA oświadczali, żeewentualne udrożnienie ul. Kolejowej i Pułkowej,będące na etapie wstępnych analiz, jest projektemcałkowicie niezależnym od budowy północnegowylotu S7 z Warszawy. Rozważany wstępnie projekt,wg wyjaśnień składanych na piśmie przez GDDKiA,przewiduje zarówno na odcinku łomiankowskim, jaki warszawskim wprowadzenie zmian upłynniającychruch, tj. zastąpienie skrzyżowań oraz przejść z sygnalizacjąświetlną bezkolizyjnymi rozwiązaniami i uporządkowanieukładu dróg opaskowych. Nie wykluczasię również dobudowania trzeciego pasa ruchu naul. Pułkowej. Takie rozwiązania skróciłyby i usprawniłydojazd do Warszawy dotychczasową drogą, którąniezależnie od wybudowania trasy ekspresowej S7nadal będziemy jeździć do centrum Warszawy. GDDKiAinformowała również, że po wybudowaniu S7 ul.Kolejowa przejdzie w gestie gminy Łomianki i jej zmodernizowaniebędzie przekraczać możliwości gminy.

Tak więc podjęta w tej sprawie na ostatniej sesji RMuchwała, zdaniem Klubu Radnych Niezależnych, jestnieracjonalna i wręcz szkodliwa dla gminy Łomianki. Odrzucapojawiającą się szansę poprawy bezpieczeństwai przejazdu na całym odcinku, od północnego skraju Łomianekdo Mostu Północnego, bo tylko taki łączny odcinekjest rozpatrywany do modernizacji przez GDDKiAoraz władze Warszawy. Modernizacja tylko ul. Kolejowejnie miałaby żadnego sensu, bo ruch korkowałbysię przy ul. Wóycickiego i Heroldów. Anulując poprzedniąuchwałę, unieważniono również negatywną opinięgminy dot. planowanej budowy Trasy Legionowskiej.

Ocenę tego pozostawiam czytelnikom.

 


Załączone dokumenty:
Uchwała Nr LX / 334 / 2014 z dnia 20 marca 2014 roku.pdf
Uchwała Nr V / 35 / 2015 z dnia 12 marca 2015.pdf

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

17 komentarzy

 1. stoję w korku

  W imieniu swoim i wszystkich stojących w korkach dziękuję radnym Burmistrza Dąbrowskiego za to, że nie bedzie poszerzenia o 3 pas lub buspas trasy Gdańskiej od Łomianek do Warszawy!

  Pani Radna Roszkowska i całe to jej „stowarzyszenie Łomianki Razem” politycnie popierające Burmistrza Dąbrowskiego genialnie zadbałi o interes mieszkańców Łomianek. Wszyscy jesteśmy szczerze wdzięczni.

  Jesteście wspaniali! Trzeba było przed wyborami mówić, że nie zależy wam na polepszeniu dojazdu w Warszawy!

  Jeszcze tylko brakuje abyście zabudowali szeregowacami Kiełpin i Łomianki Dolne. Będzie wspaniale. Bedzie w Łomiankach dwa, trzy razy więcej ludzi to zobaczymy jak wszyscy dojadą do Warszawy.

  ŻENADA!!!
  Kto tych ludzi wybrał na radnych?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Zainteresowany

  Niefrasobliwość czy głupota? Co ma na celu przyjęcie tej „nowej” uchwały?

  Czy ja dobrze rozumiem, że „nowi” radni z klubu Burmistrza Dąbrowskiego (niby w naszym imieniu) ograniczyli szanse na lepszy dojazd od Brukowej do Młocin o dalej do Warszawy.
  Tak mi wynika z lektury obu uchwał.

  O co chodzi?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Obserwator 2

  Dobry wieczór Państwu.
  Niczego lepszego nie należało się spodziewać. Proszę powrócić do archiwalnych wątków o trasie S7.
  Ślepota większości Radnych jest niepokojąca.
  Fakty są następujące:
  – jest poparcie ze strony stowarzyszeń dotychczas protestujących przeciwko S7 pod KPN. Postuluje się zastosowanie nowoczesnych technologii oraz zabezpieczeń.
  – GDDKiA jest świadoma, że modernizacja DK7 nie ma na celu pogorszenia, tylko poprawę skomunikowania Was wszystkich z Warszawą. Toczą się rozmowy i konsultacje, bez politycznej zadymy, w atmosferze konstruktywnej wymiani stanowisk
  Pozdrowienia,
  Obserwator 2

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Joanna

  Jak dla mnie ta uchwała pokazuje działanie na niekorzyść mieszkańców. Wystarczy przeczytać oba dokumenty.

  Kim jest ta Pani Roszkowska i czym jest to Stowarzyszenie Łomianki Razem?

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Zdumiony!

  W Łomiankach absurd sięgnął zenitu – głosami radnych sterowanych przez stowarzyszenie „ŁR” uchwalono uchwałę szkodliwą dla mieszkańców. Argumentacja Pani Roszkowskiej jest absurdalna i tak postawiona na głowie jak „R” w logo Jej stowarzyszenia. Ta uchwała, to działanie na szkodę mieszkańców, a jej konsekwencje będą takie, że na przejściach dla pieszych przy zielonym świetle nadal będą ginąć ludzie. Ostatni taki przypadek mięliśmy w styczniu b.r. na przejęciu przez ul. Kolejową na wysokości ul. Wiosennej. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy poniosą radni, którzy głosowali za tą uchwałą. Ci, co na nich głosowali w ostatnich wyborach muszą teraz żałować!
  Jeśli chodzi zaś o stowarzyszenie „ŁR” to wystarczy zajrzeć do statutu (regulaminu) tej organizacji żeby zrozumieć po co powstała i w czyim interesie działa. Zachęcam do lektury.
  Zdumiony

  0
  0
  Odpowiedz
 6. zdziwiony

  Mnie też dziwią działania radnych. Trzeba się uważnie temu przyglądać.
  Jak na ra zie nie podpisali się.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. keram2227

  Pan Radny Berger nie odniósł się w swoim komentarzu do najważniejszego zarzutu – że „udrożnienie” ul. Kolejowej spowoduje odcięcie większości wjazdów/zjazdów na ul. Kolejową w Łomiankach! Przypominam – teraz jest ich 14, a po „modernizacji” zostaną 2. Jak mieszkańcy wjadą na ul. Kolejową w porannym szczycie? Pana Bergera to nie obchodzi, on mieszka na Dąbrowie, skąd ma alternatywny dojazd do Warszawy ul. Trenów i Wólczyńska lub Wóycickiego. A ewakuacja na wypadek powodzi? Czy p. Berger i jego zwolennicy wezmą na swoje sumienie śmierć ludzi którzy nie zdążyli wydostać się z zagrożonych zalaniem terenów?

  0
  0
  Odpowiedz
 8. keram2227

  Widzę że na forum przeważają wpisy negatywnie opiniujące uchwałę, ale bez żadnych argumentów merytorycznych. Ja się pytam:
  1. gdzie robią się korki? – na światłach na Wóycickiego
  2. Czy „udrożnienie” Kolejowej zlikwiduje te swiatła – nie
  Zatem:
  3. Czy udrożnienie Kolejowej poprawi komunikację Łomianek z Warszawą – nie
  Proszę wszystkich o merytoryczne wpisy: co i dlaczego, a nie wpisy typu: „działanie na szkodę Łomianek”

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Obserwator 2

  Dobry wieczór Państwu,
  – szanowny keram2227 (albo Panie Marku), przykro mi, ale to są dywagacje wyssane z palca. Do tego znowu bezsensowne ataki personalne.
  Krótko mówiąc:
  1. Nawet nie ma koncepcji udrożnienia ul. Kolejowej i Pułkowej, bo brak jest na to pieniędzy (!!). Były i są jedynie założenia do koncepcji, w których NIE MA żadnych propozycji ZAMKNIĘCIA wjazdów na Kolejową. Postuluje się jedynie ROZWAŻENIE przelotów wyniesionych na wiadukty – tam gdzie to będzie możliwe. Ruch lokalny na tym nie ucierpi. Po raz pierwszy od 20 lat postuluje się natomiast poprawę komunikacji lokalnej drogami opaskowymi.
  2. Mówienie ludziom, że ZASTANĄ 2 wjazdy/zjazdy – to jest kolejne straszenie mieszkańców.
  3. A niby którędy ludzie mają uciekać przed powodzią ?? Co do tego ma ułatwienie ruchu na Kolejowej ?? Im więcej dróg ucieczki i ewakuacji, tym lepiej. Więc proszę się zastanowić nad tym co Pan pisze. S7 pod Puszczą zapewni dobrą ewakuację, ale nie jedyną, bo węzeł Kiełpin może zostać zalany. Czy Pan o tym nie wie ?
  4. Mowa jest o udrożnieniu docelowo Kolejowej/Pułkowej – od początku o tym jest mowa. Proszę nie wmawiać, że Pan Berger postulował coś innego.
  5. Ewentualne ofiary spodziewanej powodzi – niestety obciążą sumienie osób od lat blokujących ochronę przeciwpowodziową. Przypominam, że istnieją opracowania wskazujące na celowość połączenia obu inwestycji, drogowej i przeciwpowodziowej.
  6. Opóźnienie S7 jest spowodowane dopychaniem na siłę kolanem procesu przygotowania dokumentacji środowiskowej, koncepcji inwestycji liniowej.
  7. Takie postępowanie zmusiło obywateli do zwrócenia się do Sądu, który po prostu uchylił decyzję środowiskową. I to jest „sukces” Państwa.
  8. Udrożnienie Kolejowej/Pułkowej nie jest zamierzane w celu zablokowania S7 w rezerwie. Stowarzyszenia uprzednio protestujące już od dawna prowadzą dialog z kompetentnymi w sprawie instytucjami.

  Mniej politykowania, więcej merytorycznych wypowiedzi proszę.

  Pozdrawiam i namawiam do czytania archiwalnych wątków o S7.
  Obserwator 2.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. mieszkaniec

  Ale absurd. To teraz radni Dąbrowskiego będą co roku produkować uchwałę w tej samej sprawie?
  Jak tak ma dalej być to może zrezygnujcie i przestańcie brać miesięcznie 1600 złotych z naszego budżetu.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Obserwator III

  Radna Roszkowska zdaje się żyć w jakimś własnym zaklętym świecie, być może własnej wyobraźni. Już dawno większość Łomiankowiczów zaakceptowała, że trasa S7 wariant II będzie przebiegała wzdłuż Puszczy. Jednak Pani Radna, w swej argumentacji usiłuje powrócić do tych czasów, gdy rozpatrywano wybór dwóch wariantów przebiegu trasy S7 przez Łomianki. Wariant przebiegu przez Kolejową( Wariant I) i akceptowalnie społecznie od lat wariant II S7! W swym wystąpieniu pisząc o Kolejowej myśli o drodze S7 w I, a tymczasem już dawno wszyscy porzucili tą myśl. Wszelkie uchwały poprzedniej rady w tej sprawie nie dotyczyły nigdy 2X3 pasmowej drogi S7 na Kolejowej z ekranami i cała infrastrukturą drogi S. Chodziło najzwyklejszej modernizację DK7 w tej ulicy, przy zachowaniu istniejących pasów ruchu do Burakowa w układzie 2X2. Dobrze by było gdyby zbudowano, co najmniej 2 bezkolizyjne wiaduktów nad tą drogą, z modernizowano i poszerzono opaski, przy zachowaniu niezmiennej ilości wjazdów na Kolejową. Uważano za celowe budowę bezkolizyjnych przejść dla pieszych. Walczono też o uświadomienie Warszawie konieczności poprawy płynności ruchu na Pułkowej, bo od tego zależy nasz szybki dojazd do Łomianek!
  Ale pani Radna, raz gdzieś zasłyszanych fałszywych informacji, nie jest chyba w stanie zweryfikować, nawet czytając poprzednią uchwalę rady w tej sprawie! Nie przyjmuje do wiadomości, że w czasach, gdy dyskutowano o wariancie S7 na Kolejowej, nie istniał jeszcze nawet projekt programu budowy dróg krajowych na lata 2015-20 – jego projekt ogłoszono w grudniu 2014r. Na Komisji Technicznej Rady jeden z obecnych opisał naszą sytuację po 2020 roku mniej więcej w takich słowach: Wiadomo, że żyjemy w kraju, w którym wjazdy do miasta i przejazdy są modernizowane przez dziesiątki lat. Kolejowa w układzie 2×2 pasy ruchu o standardzie S7 nigdy nie zastąpi S7 w układzie 3X2, jaki jest planowany dla Łomiankowskiego odcinka, bo nie może z uwagi na przepustowość o ok. 50% mniejszą!
  W dodatku jest wysoce prawdopodobne, że po wybudowaniu S7 w II, Kolejowa zostanie przekazana pod zarząd gminy i my poniesiemy olbrzymie koszty jej utrzymania! Już wiele gmin ma problemy z utrzymaniem takich dróg. Koszty ogromne, a przychody żadne! http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/utrzymanie-drog-krajowych-finansowo-wyniszcza-gminy/gtrbmg
  Na konie cóż mogę napisać. Jaką radę wybraliśmy to taką mamy!

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Anonim

  Przepraszam, ale chochlik srócil mój tekst o istotne dane, oto pełen tekst:

  Radna Roszkowska zdaje się żyć w jakimś własnym zaklętym świecie, być może własnej wyobraźni. Już dawno większość Łomiankowiczów zaakceptowała, że trasa S7 wariant II będzie przebiegała wzdłuż Puszczy. Jednak Pani Radna, w swej argumentacji usiłuje powrócić do tych czasów, gdy rozpatrywano wybór dwóch wariantów przebiegu trasy S7 przez Łomianki. Wariant przebiegu przez Kolejową( Wariant I) i akceptowalnie społecznie od lat wariant II S7! W swym wystąpieniu pisząc o Kolejowej myśli o drodze S7 w I, a tymczasem już dawno wszyscy porzucili tą myśl. Wszelkie uchwały poprzedniej rady w tej sprawie nie dotyczyły nigdy 2X3 pasmowej drogi S7 na Kolejowej z ekranami i cała infrastrukturą drogi S. Chodziło najzwyklejszej modernizację DK7 w tej ulicy, przy zachowaniu istniejących pasów ruchu do Burakowa w układzie 2X2. Dobrze by było gdyby zbudowano, co najmniej 2 bezkolizyjne wiaduktów nad tą drogą, z modernizowano i poszerzono opaski, przy zachowaniu niezmiennej ilości wjazdów na Kolejową. Uważano za celowe budowę bezkolizyjnych przejść dla pieszych. Walczono też o uświadomienie Warszawie konieczności poprawy płynności ruchu na Pułkowej, bo od tego zależy nasz szybki dojazd do Łomianek!
  Ale pani Radna, raz gdzieś zasłyszanych fałszywych informacji, nie jest chyba w stanie zweryfikować, nawet czytając poprzednią uchwalę rady w tej sprawie! Nie przyjmuje do wiadomości, że w czasach, gdy dyskutowano o wariancie S7 na Kolejowej, nie istniał jeszcze nawet projekt programu budowy dróg krajowych na lata 2015-20 – jego projekt ogłoszono w grudniu 2014r. Na Komisji Technicznej Rady jeden z obecnych opisał naszą sytuację po 2020 roku mniej więcej w takich słowach: Wiadomo, że żyjemy w kraju, w którym wjazdy do miasta i przejazdy są modernizowane przez dziesiątki lat. Kolejowa w układzie 2×2 pasy ruchu o standardzie S7 nigdy nie zastąpi S7 w układzie 3X2, jaki jest planowany dla Łomiankowskiego odcinka, bo nie może z uwagi na przepustowość o ok. 50% mniejszą!
  W dodatku jest wysoce prawdopodobne, że po wybudowaniu S7 w II, Kolejowa zostanie przekazana pod zarząd gminy i my poniesiemy olbrzymie koszty jej utrzymania! Już wiele gmin ma problemy z utrzymaniem takich dróg. Koszty ogromne, a przychody żadne! http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/utrzymanie-drog-krajowych-finansowo-wyniszcza-gminy/gtrbmg

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Gas

  Powyższy link , bardziej czytelniejszy 😉

  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/utrzymanie-drog-krajowych-finansowo-wyniszcza-gminy/vf904z

  Dodatkowo, końcowy cytat z w/w artykułu.
  <…> „1,5 roku temu prezydent Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą zastępowania dróg krajowych przez ekspresowe i ich utrzymania przez samorządy. Dopiero 22 kwietnia TK zajmie się tą sprawą. Co najmniej do tego czasu gminom pozostaje płacić za utrzymanie niechcianych dróg.”

  0
  0
  Odpowiedz
 14. keram2227

  Nareszcie radni i burmistrz mówią jednym głosem. Udrożnienie Kolejowej jest bardzo niekorzystne dla mieszkańców Łomianek, bo ogranicza możliwości wjazdu. Z obecnych 14 wjazdów zostaną 2. I jak 5 tys samochodów dziennie wjedzie na tę drogę?
  Taka zmodernizowana droga będzie służyła tylko kierowcom jadącym tranzytem przez Łomianki

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Obserwator 2

  Ja nie mogę… znowu to samo ???
  Więc klepanie bzdur to Pańskie zajęcie w wolnych chwilach ?
  – Kopiuję wobec tego poprzednią wypowiedź:
  Dobry wieczór Państwu,
  – szanowny keram2227 (albo Panie Marku), przykro mi, ale to są dywagacje wyssane z palca. Do tego znowu bezsensowne ataki personalne.
  Krótko mówiąc:
  1. Nawet nie ma koncepcji udrożnienia ul. Kolejowej i Pułkowej, bo brak jest na to pieniędzy (!!). Były i są jedynie założenia do koncepcji, w których NIE MA żadnych propozycji ZAMKNIĘCIA wjazdów na Kolejową. Postuluje się jedynie ROZWAŻENIE przelotów wyniesionych na wiadukty – tam gdzie to będzie możliwe. Ruch lokalny na tym nie ucierpi. Po raz pierwszy od 20 lat postuluje się natomiast poprawę komunikacji lokalnej drogami opaskowymi.
  2. Mówienie ludziom, że ZASTANĄ 2 wjazdy/zjazdy – to jest kolejne straszenie mieszkańców.
  3. A niby którędy ludzie mają uciekać przed powodzią ?? Co do tego ma ułatwienie ruchu na Kolejowej ?? Im więcej dróg ucieczki i ewakuacji, tym lepiej. Więc proszę się zastanowić nad tym co Pan pisze. S7 pod Puszczą zapewni dobrą ewakuację, ale nie jedyną, bo węzeł Kiełpin może zostać zalany. Czy Pan o tym nie wie ?
  4. Mowa jest o udrożnieniu docelowo Kolejowej/Pułkowej – od początku o tym jest mowa. Proszę nie wmawiać, że Pan Berger postulował coś innego.
  5. Ewentualne ofiary spodziewanej powodzi – niestety obciążą sumienie osób od lat blokujących ochronę przeciwpowodziową. Przypominam, że istnieją opracowania wskazujące na celowość połączenia obu inwestycji, drogowej i przeciwpowodziowej.
  6. Opóźnienie S7 jest spowodowane dopychaniem na siłę kolanem procesu przygotowania dokumentacji środowiskowej, koncepcji inwestycji liniowej.
  7. Takie postępowanie zmusiło obywateli do zwrócenia się do Sądu, który po prostu uchylił decyzję środowiskową. I to jest „sukces” Państwa.
  8. Udrożnienie Kolejowej/Pułkowej nie jest zamierzane w celu zablokowania S7 w rezerwie. Stowarzyszenia uprzednio protestujące już od dawna prowadzą dialog z kompetentnymi w sprawie instytucjami.

  Mniej politykowania, więcej merytorycznych wypowiedzi proszę.

  Pozdrawiam i namawiam do czytania archiwalnych wątków o S7.
  Obserwator 2.

  0
  0
  Odpowiedz
 16. kierowca

  Szkoda, że taką decyzję podjęli radni burmistrza Dąbrowskiego. Może dziś byśmy już mieli trzeci pas do Warszawy i korki by były znacznie mniejsze.
  Szanowni Państwo może jednak podejmiecie jakieś działania na rzecz dobra mieszkańców? Trzeba porozmawiać, trzeba przekonywać Generalną Dyrekcję, że trzeci Pas, albo buspas jest nam potrzebny.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *