www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

7 września 2022 r., w Łomiankach i Wieliszewie odbyły się epizody praktycznego działania w ramach ćwiczenia p.k. SZKOŁA-22, zorganizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jak informuje Straż Miejska w Łomiankach…

Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia została opracowana przez Straż Miejską, pracowników Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, a zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie poprawności funkcjonowania służb ratunkowych, podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz zarządzanie kryzysowe na terenie województwa mazowieckiego, w tym Gminy Łomianki. Bezpośredni nadzór nad ćwiczeniami mieli: Burmistrz Łomianek, Komendant Straży Miejskiej oraz Pracownicy Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pozorowane zdarzenie do jakiego doszło w Łomiankach to wypadek komunikacyjny z udziałem dwóch pojazdów: autobusu i samochodu osobowego. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że autobus wiozący dzieci z wycieczki szkolnej z Koszalina do Wieliszewa został na DK nr 7 zmuszony do zmiany kierunku jazdy przez nieznany samochód osobowy. Przybyłe na miejsce służby: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Miejskiej w Łomiankach podjęły działania ratownicze.

Podczas prowadzenia akcji ratunkowej funkcjonariusze i pracownicy: PSP, OSP w Łomiankach, OSP w Dziekanowie Polskim, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Miejskiej w Łomiankach doskonalili swoje umiejętności. Sprawdzone zostały również obowiązujące procedury współdziałania pomiędzy służbami.

Ćwiczące zespoły wykazały się bardzo wysokim zaangażowaniem, właściwym zastosowaniem własnych planów operacyjnych, trafnością i szybkością podejmowanych działań.

Pozoranci, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach to harcerze Szczepu 444 DHiGZ z Łomianek oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

źródło: Straż Miejska w Łomiankach, www.strazmiejska.lomianki.pl

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

Co na wypadek sytuacji kryzysowej?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *