www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co słychać w powiecie? – PWZ – Finanse 2007 dla Łomianek

Po trzech korektach na etapach uchwalania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaplanowano dochody na poziomie 73 851 264 zł, a wydatki 77 664 602 zł. Deficyt budżetu, tj. różnica między dochodami i wydatkami wyniesie 3 813 318 zł, a z uwzględnieniem spłat rat kredytów osiągnie kwotę 5 821 478 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11 749 288 zł, co stanowi 15% wszystkich wydatków, w tym na zadania drogowe zaplanowano kwotę około 7 788 000 zł, co stanowi około 11% udziału w planowanym budżecie.

W pierwotnym planie zadań inwestycyjnych dla Łomianek proponowano:
– nakładkę asfaltową na ul. Rolniczej długości ok. 1 700 mb za kwotę 659 532 zł,
– wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wiślanej na długości około 250 mb za kwotę 74 420 zł,
– dotację dla Liceum Niepublicznego nr 71 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZ KOSZ) w wysokości 165 962 zł (w tym 69 532 zł – bursa),
– oraz dotację podmiotową dla Publicznego L.O. im. K. Wojtyły w kwocie 1 392 618 zł.

W wyniku wystąpień rad osiedlowych i mieszkańców zobligowano radnych PWZ z terenu Łomianek do wystąpienia o korektę planu zadań inwestycyjnych dotyczących Łomianek. Rada PWZ przychyliła się pozytywnie do naszych postulatów, oczywiście w ramach środków zaplanowanych uprzednio dla Łomianek.

Do budżetu zadań inwestycyjnych PWZ w roku 2007 wpisano następujące zadania dotyczące terenu Łomianek:
– projekt modernizacji ul. Rolniczej od ul. Wiślanej do granicy powiatu wraz z chodnikiem i odwodnieniem,
– budowę chodnika na ul. Rolniczej do granicy powiatu,
– wykonanie nakładki na ul. Rolniczej od ul. Wiślanej do Rolniczej 26,
– modernizację ul. Wiślanej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej – tzw. przekładki chodnika wraz z odwodnieniem ulicy.

Dodatkowo w autopoprawce Zarządu PWZ z dn. 23.01.2007 r. zarezerwowano kwotę 241 310 zł na zapłatę za zadanie nie dokończone w roku 2006, tj. budowę chodnika na ul. Rolniczej od ul. Wiślanej do ul. Włościańskiej. Chodnik ten wybudowano z bardzo dużymi odstępstwami od projektu i dokumentacji technicznej, czyli byle jak. Zadanie do dnia dzisiejszego nie zostało odebrane i rozliczone, a teraz PWZ ma problem, co z tym „wrzodem” zrobić.

Łącznie z ponad 70-milionowego budżetu PWZ odkrojono dla Łomianek około 2 300 000 zł (tj. ok. 3%), a z zadań inwestycyjnych PWZ, zaplanowanych globalnie na ponad 11 mln, dla Łomianek przypada około 750 tys. zł (tj. ok. 6,5%). Podobna tendencja kształtowała się także w latach poprzednich: w roku 2006 – 8,1%; 2005 – 0,4%; 2004 – 6,7% kwoty całkowitej zadań inwestycyjnych PWZ. Jednocześnie liczba mieszkańców powiatu wynosi około 95 tys., w tym mieszkańców Łomianek około 20 tys., co stanowi 20% populacji powiatu.

Jak z tego krótkiego zestawienia widać, środki inwestycyjne powiatu lokowane w Łomiankach nie wykazują sprawiedliwego – proporcjonalnego rozkładu na poszczególnych mieszkańców powiatu.

Jerzy Serzysko
Nasze Łomianki – nr. 3(67)2007

Co słychać w powiecie? - PWZ – Finanse 2007 dla Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...