www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co słychać w powiecie? – PWZ – Finanse 2007 dla Łomianek

Po trzech korektach na etapach uchwalania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaplanowano dochody na poziomie 73 851 264 zł, a wydatki 77 664 602 zł. Deficyt budżetu, tj. różnica między dochodami i wydatkami wyniesie 3 813 318 zł, a z uwzględnieniem spłat rat kredytów osiągnie kwotę 5 821 478 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11 749 288 zł, co stanowi 15% wszystkich wydatków, w tym na zadania drogowe zaplanowano kwotę około 7 788 000 zł, co stanowi około 11% udziału w planowanym budżecie.

W pierwotnym planie zadań inwestycyjnych dla Łomianek proponowano:
– nakładkę asfaltową na ul. Rolniczej długości ok. 1 700 mb za kwotę 659 532 zł,
– wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wiślanej na długości około 250 mb za kwotę 74 420 zł,
– dotację dla Liceum Niepublicznego nr 71 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZ KOSZ) w wysokości 165 962 zł (w tym 69 532 zł – bursa),
– oraz dotację podmiotową dla Publicznego L.O. im. K. Wojtyły w kwocie 1 392 618 zł.

W wyniku wystąpień rad osiedlowych i mieszkańców zobligowano radnych PWZ z terenu Łomianek do wystąpienia o korektę planu zadań inwestycyjnych dotyczących Łomianek. Rada PWZ przychyliła się pozytywnie do naszych postulatów, oczywiście w ramach środków zaplanowanych uprzednio dla Łomianek.

Do budżetu zadań inwestycyjnych PWZ w roku 2007 wpisano następujące zadania dotyczące terenu Łomianek:
– projekt modernizacji ul. Rolniczej od ul. Wiślanej do granicy powiatu wraz z chodnikiem i odwodnieniem,
– budowę chodnika na ul. Rolniczej do granicy powiatu,
– wykonanie nakładki na ul. Rolniczej od ul. Wiślanej do Rolniczej 26,
– modernizację ul. Wiślanej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej – tzw. przekładki chodnika wraz z odwodnieniem ulicy.

Dodatkowo w autopoprawce Zarządu PWZ z dn. 23.01.2007 r. zarezerwowano kwotę 241 310 zł na zapłatę za zadanie nie dokończone w roku 2006, tj. budowę chodnika na ul. Rolniczej od ul. Wiślanej do ul. Włościańskiej. Chodnik ten wybudowano z bardzo dużymi odstępstwami od projektu i dokumentacji technicznej, czyli byle jak. Zadanie do dnia dzisiejszego nie zostało odebrane i rozliczone, a teraz PWZ ma problem, co z tym „wrzodem” zrobić.

Łącznie z ponad 70-milionowego budżetu PWZ odkrojono dla Łomianek około 2 300 000 zł (tj. ok. 3%), a z zadań inwestycyjnych PWZ, zaplanowanych globalnie na ponad 11 mln, dla Łomianek przypada około 750 tys. zł (tj. ok. 6,5%). Podobna tendencja kształtowała się także w latach poprzednich: w roku 2006 – 8,1%; 2005 – 0,4%; 2004 – 6,7% kwoty całkowitej zadań inwestycyjnych PWZ. Jednocześnie liczba mieszkańców powiatu wynosi około 95 tys., w tym mieszkańców Łomianek około 20 tys., co stanowi 20% populacji powiatu.

Jak z tego krótkiego zestawienia widać, środki inwestycyjne powiatu lokowane w Łomiankach nie wykazują sprawiedliwego – proporcjonalnego rozkładu na poszczególnych mieszkańców powiatu.

Jerzy Serzysko
Nasze Łomianki – nr. 3(67)2007

Co słychać w powiecie? - PWZ – Finanse 2007 dla Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *