www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy coś się ruszy z ul. Fabryczną?

Ulica Fabryczna miała być przebudowana po remoncie Warszawskiej i przed budową Parku Miejskiego jeszcze w poprzedniej kadencji burmistrza i Rady Miejskiej.

Ze względu na zbyt wysokie oferty gmina unieważniała kolejne przetargi. W pierwszym przetargu (styczeń 2018 r.) najniższa oferta opiewała na kwotę 12,7 mln zł, potem już było tylko więcej. W marcu 2018 r. – 13,9 mln zł, w maju 2018 r. nie złożono żadnej oferty, w lipcu 2018 r.– 24,7 mln zł, w październiku 2018 r. też żadna firma nie była zainteresowana realizacją inwestycji. W ostatnim przetargu – styczeń 2020 r. – najniższa oferta to 12,6 mln zł.

Decyzję o tym czy przebudowa Fabrycznej będzie realizowana podejmą radni na najbliższej Sesji już 11 marca.

Sama inwestycja nie tylko podniesie komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta, ale też ma znaczenie bardziej strategiczne.

Jak informuje wiceburmistrz Paweł Bohdziewicz: „Przygotowana dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej w ul. Fabrycznej uporządkuje istniejące sieci między innymi wodociągową i kanalizacyjną, jednak najważniejszym elementem infrastruktury podziemnej jest budowa kolektora wód deszczowych. Jego zadaniem będzie przejęcie wód deszczowych  m.in. z ul. Fabrycznej i ulic w bezpośrednim jej sąsiedztwie, a także z istniejącego kolektora ul. Warszawskiej, co pozwoli na wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicach wzdłuż ul. Warszawskiej. Wybudowanie ulicy Fabrycznej, a więc i kolektora wód deszczowych otworzy możliwości przeprowadzenia rekultywacji zdegradowanej w dniu dzisiejszym Strugi Dziekanowskiej. Ten ważny element dla naszego otoczenia wymaga dostarczenia zasilania w postaci wód deszczowych”.

Czy coś się ruszy z ul. Fabryczną?

Czy coś się ruszy z ul. Fabryczną?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *