www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Drogi powiatowe w Łomiankach

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zapowiada kolejny pracowity rok dla drogowców.

Lekka zima na drogach powiatowych umożliwia przeprowadzanie wielu prac porządkowych. Do Świąt Wielkanocnych drogowcy planują czyszczenie chodników, usuwanie śmieci z rowów, niwelowanie karp po wyciętych drzewach i bieżące naprawy uszkodzonych nawierzchni.

Aktualnie trwają prace na ul. Strzykulskiej w gm. Ożarów Mazowiecki. Chodnik, który powstaje tam przy drodze powiatowej jest wspólnym dziełem gminy i powiatu. Powiat przygotował dla tej inwestycji dokumentację techniczną, podjął się wycięcia starych topoli i uporządkował teren, a gmina wzięła na siebie koszty jego budowy. Dzięki temu powstanie w przyszłości ciąg pieszo-rowerowy, który będzie prowadził do ul. Południowej w gm. Stare Babice i dalej, aż do Puszczy Kampinoskiej w Izabelinie.

Inwestycja dotycząca modernizacji ulicy Strzykulskiej – nawierzchni drogi i budowy chodnika, jest jedną z pięciu inwestycji, dla których Zarząd Powiatu zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych. Pozostałe dotyczą modernizacji ulic Mościckiego i Sienkiewicza (gm. Stare Babice), ul. Długiej w Bramkach (gm. Błonie), ul. Sochaczewskiej i Nowowiejskiej (gm. Ożarów Maz) i ulicy 3 Maja (gm. Izabelin). Dla wszystkich wymienionych inwestycji Powiat opracował już dokumentację techniczną, w sumie dotyczy ona około 40 km dróg. Pozostaje jedynie czekać na ogłoszenie terminu naboru wniosków i trzymać kciuki za powodzenie tych przedsięwzięć.

W br. Zarząd Dróg Powiatowych planuje wykonać własnymi środkami następujące inwestycje: nakładkę asfaltową i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440 (dł. ok. 450 mb) w Zaborowie gm. Leszno (termin zakończenia robót – 30.05.2008 r), nakładkę asfaltową i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527 w miejscowościach: Koczargi Nowe i Koczargi Stare, (długość 1300 mb), gm. Stare Babice (termin zakończenia robót – 31.07.2008 r), nakładkę asfaltową (dł. ok. 200 mb) od ul. Wiślanej do Rolniczej 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D. Mazowieckim w gm. Łomianki – (termin zakończenia robót – 31.07.2008 r), nakładkę asfaltową na ul. Gimnazjalnej (dł. 1500 mb) w m. Bieniewice i Faszczyce Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (termin zakończenia robót – 31.07.2008 r.)

Wykonane zostaną także chodniki wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do Rolniczej przy ul. Wiślanej w Łomiankach oraz nakładka asfaltowa (dł. ok. 820 mb) od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę wraz z chodnikiem od drogi wojewódzkiej nr 580 do ul. Dolnej- (dł. ok. 680 mb) w Kampinosie.

Pozostałe inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2008 r. dotyczą m.in.: przebudowy ul. Rolniczej w Łomiankach – wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem (dł. ok. 1200 mb.), przebudowy parkingów i chodników na ul. Poniatowskiego w Błoniu wraz z dokumentacją, wykonania nakładki asfaltowej na ul. Rolniczej (po zakończeniu tam prac dotyczących kanalizacji).

Położenie nakładek asfaltowych zaplanowano także na ul. Piastowskiej od Piwnej do granicy powiatu (ok. 500 mb) w gm. Ożarów Maz., na ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej nr 580 (ok. 300 mb). W gm. St. Babice., na drodze w Szczytnie, gm. Kampinos (1250 mb), od firmy Dawtona w kierunku Bieniewic (ok. 360 mb), na drodze w gm. Błonie, (dł. ok. 1500 mb) od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wawrzyszew. Na drodze Gawartowa Wola – Podkampinos (około 4000 m).

Zarząd Dróg Powiatowych zlecił ponadto wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wielu dróg i chodników.

źróło: Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

Drogi powiatowe w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *