www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ekrany zniszczą nasze miejsca pracy

3 października w Dąbrowie Leśnej odbyło się spotkanie w sprawie ekranów dźwiękochłonnych budowanych przy ulicy Kolejowej przy okazji przebudowy ronda Brukowa. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób. Oprócz przedsiębiorców na spotkanie przybyli: wiceburmistrz Piotr Rusiecki, przewodniczący rady Miejskiej Jan Grądzki, radni Tadeusz Krystecki i Grzegorz Porowski.

Przedsiębiorcy (których firmy mieszczą się w okolicy ul. Brukowej, Kolejowej i Pancerz) wyrazili stanowczy protest przeciw budowie nieprzeźroczystych ekranów. Te ekrany zasłonią całkowicie nasze firmy i zniszczą nasze miejsca pracy. Wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie – mówili przedsiębiorcy.

Zgromadzeni podkreślali, że fakt brak rzetelnych konsultacji społecznych na temat przebudowy węzła Brukowa/Kolejowa nie pozwolił im wcześniej na poznanie szczegółowych planów inwestora.
Kwestia „konsultacji”” okazała się sporną. Wiceburmistrz Rusiecki twierdził, że takie konsultacje się odbyły jeszcze w poprzedniej kadencji – za czasów burmistrza Pszczółkowskiego.
Radny Porowski natomiast przypomniał, że ówczesne spotkania nie spełniały kryteriów konsultacji społecznych i że on sam razem właśnie z Piotrem Rusieckim, kiedy ten był jeszcze radnym, kwestionowali formę tego spotkania. Zdaniem Porowskiego – spotkania w tej sprawie były prezentacjami a nie konsultacjami, tak spotkania za burmistrza Pszczółkowskiego jak i te za czasów obecnego burmistrza Dąbrowskiego w grudniu zeszłego roku. Formułę tychże można sprawdzić w dokumentach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki zaapelował do wiceburmistrza Piotra Rusiecki o udzielenie poparcia dla protestu przedsiębiorców. Wiceburmistrz Rusiecki zaznaczył, że Urząd jest na bieżąco w kontakcie z inwestorem i przekazuje uwagi mieszkańców mimo, że wiążąca decyzja środowiskowa dotyczące m.in. sprawy ekranów została wydana w poprzedniej kadencji w 2009 roku.
Nie wiem na ile na tym etapie, mimo dobrych kontaktów z inwestorem, zmiany są jeszcze możliwe bo decyzje zapadały dużo wcześniej. Pewnie wtedy można było powalczyć o np. większość ilość ekranów przeźroczystych. – mówi wiceburmistrz Rusiecki. Zadeklarował pomoc w miarę możliwości.
Dzisiaj na różnych autostradach są budowane i zdejmowane ekrany. Można to wszystko jeszcze zmienić. Musimy wystąpić wszyscy razem z kategorycznym żądaniem zmian. To zadaniem burmistrza jest wstawić się za przedsiębiorcami, którzy teraz tracą pracę – odpowiedział przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki.

Efektem spotkania – na którym zwracano też uwagę na niedogodności komunikacyjne powstałe komunikacyjne, którymi dotknięte zostaną Łomianki – było zatwierdzenie treści oficjalnego protestu (treść poniżej) oraz podjęcie decyzji o organizacji spotkań w szerszym gronie mieszkańców, przedsiębiorców, urzędników oraz przedstawicieli inwestora jak i wykonawcy.


Łomianki, dnia 03.10.2012 r.

Protest przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości
przeciwko budowie ekranów dźwiękochłonnych nieprzeźroczystych
wzdłuż modernizowanego węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z ul. Brukową.

W związku z trwającą modernizacją węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z ul. Brukową w Łomiankach, my niżej podpisani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości położonych przy modernizowanym węźle komunikacyjnym drogi krajowej nr 7 z ulicą Brukową wyrażamy stanowczy sprzeciw trwającej budowie ekranów dźwiękochłonnych nieprzeźroczystych wzdłuż naszych nieruchomości położonych przy drodze krajowej nr 7 w Łomiankach. Na działkach tych prowadzimy lub zamierzamy w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przeznaczeniem tego terenu w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Łomianki. Zastosowanie ekranów innych niż przeźroczyste przy trwającej budowie spowoduje że jedyny możliwy cel wykorzystania tych nieruchomości, które są we władaniu niżej podpisanych osób stanie się całkowicie niemożliwy. W wyniku montażu ekranów dźwiękochłonnych nieruchomości te całkowicie stracą na wartości. Ich właściciele poniosą niepowetowaną szkodę polegającą na pozbawieniu widoczności prowadzonej działalności, a co za tym idzie możliwości jej reklamy. Dla nas przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Łomianki wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych odgradzających nas od drogi oznacza utratę zysków, zaprzestanie dalszej działalności, a nawet ogłoszenie upadłości.

Jednocześnie z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, które jeszcze niewątpliwie wzrośnie w wyniku realizacji ww. inwestycji prowadzonej przez Auchan, niemożliwe jest wykorzystanie nieruchomości położonych przy trasie E-7 na cele mieszkalne lub rekreacyjne. W związku z powyższym nieruchomości położone wzdłuż trasy E-7 przy modernizowanym węźle odgrodzone ekranami dźwiękochłonnymi stracą całkowicie na swojej wartości, a ich właściciele w większości – mieszkańcy Łomianek poniosą niepowetowaną szkodę.

Dlatego też żądamy natychmiastowego wstrzymania budowy ekranów dźwiękochłonnych nieprzeźroczystych wzdłuż naszych posesji i rozpoczęcia rozmów na temat innych rozwiązań umożliwiających nam dalsze prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łomianek oraz wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku braku właściwej i natychmiastowej reakcji ze strony władz Miasta i Gminy Łomianki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz inwestora Auchan jesteśmy zdeterminowani do zaostrzenia naszego protestu oraz żądania odszkodowań solidarnie od ww. podmiotów na drodze cywilnoprawnej.

Jednocześnie informujemy, że czujemy się zignorowani przez władze państwowe i samorządowe brakiem jakichkolwiek konsultacji, a nawet informacji o planowanych modernizacjach rozwiązań komunikacyjnych i żądamy wyjaśnień dlaczego nie zostaliśmy potraktowani jako strona.

Pragniemy ponadto podkreślić, że wszystkie znane nam konsultacje społeczne z mieszkańcami Łomianek w sprawie rozwiązania komunikacyjnego przy Węźle Brukowa jakie miały miejsce w latach 2002-2012 kończyły się negatywną opinią społeczeństwa Łomianek dla tego projektu z uwagi na dyskryminujące mieszkańców Łomianek rozwiązania komunikacyjne.


Protest ma być dostarczony do: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Auchan Polska Sp. z o.o.; Wojewody Mazowieckiego; Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki; Rady Miejskiej w Łomiankach; Przewodniczego Rady Miejskiej w Łomiankach; firmy IDS BUD Sp. z o.o.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem ekranów oraz wszelkimi niedogodnościami spowodowanymi przebudową węzła Brukowa są proszone o kontakt z Bogumiłem Sikorskim (tel. 506 046 678) oraz przybycie na najbliższe spotkanie Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach, która odbędzie się w czwartek 11 października 2012 roku o godzinie 16.30 w Restauracji Croatia, przy ulicy Kolejowa 15 lub w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 115. Dokładne miejsce posiedzenia – o którym oczywiście poinformujemy – będzie znane w wtorek 9 października.

redakcja@lomianki.info

Ekrany zniszczą nasze miejsca pracy

Ekrany zniszczą nasze miejsca pracy

Ekrany zniszczą nasze miejsca pracy

Ekrany zniszczą nasze miejsca pracy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *