www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Finanse dla Łomianek w 2007 r.

Po trzech korektach na kolejnychetapach uchwalenia budżetu PowiatuWarszawskiego Zachodniego zaplanowanodochody na poziomie 73 851 264zł, a wydatki 77 664 602 zł. Deficytbudżetu, tj. różnica między dochodamii wydatkami wyniesie 3 813 318 zł, a zuwzględnieniem spłat rat kredytówosiągnie kwotę 5 821 478 zł. Zadaniai zakupy inwestycyjne zaplanowano nakwotę 11 749 288 zł, co stanowi 15%wszystkich wydatków, w tym na zadaniadrogowe zaplanowano kwotę około7 788 000 zł, co stanowi około 11% planowanegobudżetu.

W pierwotnym planie zadań inwestycyjnychdla Łomianek proponowano wykonanienakładki asfaltowej na ul. Rolniczej nadługości ok. 1 700 m za kwotę 659 532 zł,wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wiślanejna długości około 250 m za kwotę74 420 zł, dotację dla Liceum Niepublicznegonr 71 (Szkoła Mistrzostwa SportowegoPZ KOSZ) w wysokości 165 962 zł(w tym 69 532 zł – bursa) oraz dotacjępodmiotową dla Publicznego LO im. K.Wojtyły w kwocie 1 392 618 zł.

W wyniku wystąpień rad osiedlowychi mieszkańców zobligowano radnych PWZz terenu Łomianek do wystąpienia o korektęplanu zadań inwestycyjnych dotyczącychŁomianek. Rada PWZ przychyliłasię do naszych postulatów, oczywiściew ramach zaplanowanych uprzednio dlanas środków.

Do budżetu zadań inwestycyjnychPWZ na 2007 rok wpisano następującezadania dotyczące Łomianek:
Projekt modernizacji ul. Rolniczej odul. Wiślanej do granicy powiatu wrazz chodnikiem i odwodnieniem.
Budowa chodnika na ul. Rolniczej dogranicy powiatu.
Wykonanie nakładki na ul. Rolniczejod ul. Wiślanej do Rolniczej 26.
Modernizacja ul. Wiślanej na odcinkuWarszawska – Rolnicza (przekładkachodnika wraz z odwodnieniem ulicy).
Dodatkowo w autopoprawce ZarząduPWZ z dnia 23.01.2007 r. zarezerwowanokwotę 241 310 zł na zapłatę za zadanienie dokończone w 2006 r., tj. budowęchodnika na ul. Rolniczej od ul.Wiślanej do ul. Włościańskiej. Chodnikten wybudowano z bardzo dużymi odstępstwamiod projektu i dokumentacjitechnicznej, czyli byle jak. Zadanie dodziś nie zostało odebrane i rozliczone, ateraz PWZ ma problem, co z tym„wrzodem” zrobić.

Łącznie z ponad 70-milionowego budżetuPWZ odkrojono dla Łomianek około2 300 000 zł (tj. ~ 3%), a z zadań inwestycyjnychPWZ, zaplanowanych globalniena ponad 11 mln, dla Łomianek przypadaokoło 750 tys. zł (tj. ~ 6,5%). Podobnatendencja kształtowała się takżew latach poprzednich (w 2006 r. – 8,1%,2005 r. – 0,4%, 2004 r. – 6,7%).

Jednocześnie warto przypomnieć, żeliczba mieszkańców powiatu wynosi około95 tys., w tym mieszkańców Łomianekokoło 20 tys., co stanowi 20% populacjipowiatu. Jak z tego krótkiego zestawieniawidać środki, inwestycyjne powiatu lokowanew Łomiankach nie wykazują sprawiedliwego– proporcjonalnego rozkładuna poszczególnych mieszkańców powiatu,a szkoda.

JERZY SERZYSKO Radny PWZ
Nasze Łomianki 8/2007

Finanse dla Łomianek w 2007 r.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...