www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

III Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

13 grudnia 2018 roku odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

Podjęto m.in. uchwały w sprawie:
– zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018, – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2025;
– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” sp. z o.o. w Łomiankach w 2019 roku,
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
– ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
– określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Podczas III Sesji Rady Miejskiej ślubowanie złożyła radna Agnieszka Zdunek.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video obrad…


Załączone dokumenty:
III Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – porządek obrad.pdf
III Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – protokół.pdf

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *