www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czym może skutkować nie przyjęcie budżetu w Łomiankach?

Gmina Wierzbica (koło Radomia) w 2023 roku zmierzyła się z problemem, który może wystąpić w Łomiankach w tym roku. Jak brak przyjętej uchwały budżetowej, jak decyzje radnych wpłynęły na funkcjonowanie gminy?

Gmina Wierzbica położona jest w województwie mazowiecki, w powiecie radomskim. Jak informuje portal gov.pl Wierzbicę zamieszkuje 9326 mieszkańców, a zgodnie z informacją tamtejszego urzędu budżet gminy to około 60 milionów złotych. Radni Gminy Wierzbica w zeszłym roku nie przyjęli uchwały budżetowej.

Procedura budżetowa dotycząca 2023 roku w gminie Wierzbica odbywała się dwukrotnie. Zostały zwołane w tej sprawie dwa posiedzenia  Rady Gminy – w grudniu 2022 roku oraz w styczniu 2023 roku. Radni Wierzbicy dwukrotnie nie przyjęli propozycji Wójta Gminy.

– Do 31 stycznia 2023 roku gmina funkcjonowała na prowizorium budżetowym, czyli budżecie zaproponowanym przez Urząd, a odrzuconym przez Radę. Następnie „do gry weszła” Regionalna Izba Obrachunkowa, która ustaliła budżet dla Gminy odgórnie, nie zwracając uwagi na potrzeby gminy i mieszkańców – mówi urzędnik z Wierzbicy.

W budżecie narzuconym przez Regionalną Izbę Obrachunkową  zostały zapisane środki na realizację zadań własnych o charakterze bieżącym, natomiast „wyrzucone” były wszystkie planowane inwestycje, które nie zostały jeszcze rozpoczęte, a na które zostały już przygotowane projekty. Zostały jedynie uwzględnione w budżecie inwestycje na które zostały już zawarte umowy, w które zaangażowane zostały środki finansowe.
W budżecie Wierzbicy na 2023 rok nie uwzględniono też środków na działalność organizacji pozarządowych – dla stowarzyszeń, dla fundacji, które były przewidziane w ramach otwartych konkursów ofert.
W budżecie narzuconym przez RIO nie uwzględniono żadnych środków na Fundusz Sołecki, w związku z czym sołectwa zostały bez przewidzianych dla nich środków, a do gminy nie trafiły zwroty za realizację zadań z Urzędu Wojewódzkiego.

W ustalonym przez RIO budżecie w okresie późniejszym – dopiero po kwartale 2023 roku – urzędnicy i radni z Wierzbicy mogli wprowadzać zmiany – wprowadzać inwestycje, rozszerzać zadania, co wiązało się ze „sztukowaniem” i próbami opanowania zapisów, gdyż narzucony budżet został sporządzony w zupełnie innym układzie niż sporządza się „standardowy” budżet. Wszelkie zmiany wymagały rozpisywania na działy, podrozdziały, paragrafy tej „uogólnionej” wersji budżetu narzuconego przez RIO.

– Zakładam, że przeciw budżetowi są radni, którzy są przeciw burmistrzowi i planują przejąć władzę.  Więc tak naprawdę to jeżeli ich kandydat wygra, to on się będzie borykał z tymi problemami, które są efektem przyjęcia uchwały budżetowej, co nie jest łatwe. Nie robią krzywdy obecnej władzy, tylko następcom – ocenia urzędnik z Wierzbicy.
A tak naprawdę – patrząc przez pryzmat minionego roku –  nie przyjęcie budżetu szkodzi przede wszystkim mieszkańcom. Generalnie w początkowej fazie tego kryzysu nie można było niczego kupować, niczego naprawiać. Momentami było bardzo źle, nawet nie było zabezpieczeń na wypłaty w wystarczającej wysokości. Trudna sytuacja dla gminy i tym samym dla mieszkańców – reasumuje.

Należy zaznaczyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa bardzo indywidualnie traktuje każdy tego typu przypadek, więc ewentualnie narzucony w Łomiankach budżet, może być bardziej lub mniej „restrykcyjny”.

mm./red

 

 

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *