www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Koniec marzeń o dotacjach unijnych…

Poniżej publikujemy informację przesłaną drogą mailową przez Radnych Rady Miejskiej dotyczącą chyba najistotniejszego problemu Łomianek – dotacji unijnych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łomiankach.

O komentarz, który jak zapewnia rzecznik otrzymamy na dniach, poprosiliśmy rzecznika UM Łomianki Wojciecha Asińskiego, …

redakcja@lomianki.info


Koniec marzeń o dotacjach unijnych dla Łomianek na budowę wodociągów ikanalizacji z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Ministerstwo Ochrony Środowiska ogłosiło na swoich stronach internetowych,że nie planuje ogłoszenia kolejnego konkursu w ramach Funduszu Spójności ośI działanie Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej15 tys. RLM. Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie się funduszy z tegodziałania.

Właśnie z tego programu do Łomianek wg. zapewnień burmistrzaWiesława Pszczółkowskiego miały płynąć strumienie pieniędzy dla naszejgminy. Dokumentacja była przygotowywana przez burmistrza, ZWIK sp. z o.oprzy współudziale firmy Proeko.

Niestety burmistrz nie zdążył nawet złożyćwniosku, miał na to czas przez prawie całą kadencję. Teraz czeka nas zapewnetrudny okres dla pana burmistrza Pszczółkowskiego, będzie musiał wytłumaczyćmieszkańcom i Radzie Miejskiej dlaczego tak długo czekał ze złożeniemwniosku. Radni opozycyjni wielokrotnie pytali dlaczego składanie wnioskutrwa tak długo. Sprawa aplikacji do Funduszu Spójności była od początkusprawą stojącą ponad podziałami politycznymi, wbrew temu co pisze obecnyburmistrz radni prawie zawsze głosowali za kolejnymi strategicznymidokumentami, choć budziły one niemałe wątpliwości.

W kampanii wyborczej wroku 2006 r burmistrz Pszczółkowski jako swój priorytet wskazał pozyskanieśrodków z UE na rozbudowę wod-kanu, dzięki temu został wybrany burmistrzem.Nad Łomiankami od wielu lat wisi fatum, kolejnym burmistrzom nie udajeprzyspieszyć budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Obecna kadencjaniewiele różni się od poprzednich, choć budżet w 2009 r. urósł do ponad 100mln złotych. W kolejnych latach obecnej kadencji proponowaliśmy burmistrzowiaby przeznaczał 10-15 mln(10-15km sieci) rocznie na budowę wod-kanu.Burmistrz negował ten pomysł i zapewniał, że wybuduje sieć wod-kan z środkówunijnych.

Poniżej informacja ze strony Ministerstwa. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_02/61e791883ee09807aedb5c52adc44abc.doc

Piotr Rusiecki, Tadeusz Krystecki
Radni Rady Miejskiej w Łomiankach.


Koniec marzeń o dotacjach unijnych...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *