www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

KORDEK TADEUSZ
kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Jestem kandydatem do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, rekomendowanym do tego mandatu przez liczną grupę mieszkańców z rejonu gminy Łomianki. Kandyduję z listy KKW „Forum Samorządowe Gmin””.

Krótką informację o kandydacie.
Urodziłem się w 1945 r, w miejscowości Dobrzyń, w gminie Czosnów, jednak od dzieciństwa mieszkam, uczęszczałem do szkół, a od kilkunastu lat także pracuję w Łomiankach. Jestem mocno związany z życiem i problemami społeczności łomiankowskiej. W roku 1970 otrzymałem dyplom magistra inżyniera jako absolwent Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat zawodowo związany byłem z przedsiębiorstwami o profilu motoryzacyjnym. W roku 1994 ukończyłem Studium Podatkowo – Finansowe i zostałem zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim jako Zarządca przedsiębiorstw podległych Wojewodzie. W 1996 roku wygrałem konkurs na prezesa utworzonej przez Miasto i Gminę Łomianki spółki z o.o. „”Komunikacja Miejska Łomianki”” i funkcję tę pełnię do dzisiaj. W roku 1998 Wyborcy z gminy Łomianki, oddając na mnie głosy, po raz pierwszy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i wybrali radnym Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Prawdopodobnie do mojego sukcesu przyczyniła się zdecydowana poprawa jakości usług komunikacji miejskiej, jaka nastąpiła w tamtym czasie.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Pełniąc funkcję radnego Powiatu przez dwie kadencje, starałem się skutecznie reprezentować Wspólnotę Łomiankowską na forum Samorządu Powiatowego. Podejmowałem wszelkie możliwe działania na rzecz poprawy bytu mieszkańców. Byłem autorem, lub inicjatorem między innymi takich przedsięwzięć:
1) montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wiślanej i Warszawskiej;
2) kompleksowa odbudowa ulicy Wiślanej;
3) położenie tzw. „”nakładki”” i urządzenie poboczy przy ulicy Rolniczej;
Inne, podejmowane przez mnie inicjatywy:
1) utworzenie w Łomiankach filii Powiatowego Urzędu Pracy ;
2) utworzenie w Łomiankach filii Wydziału Komunikacji;
3) utrzymanie dotychczasowej obsługi medycznej pogotowia ratunkowego za pomocą karetek pogotowia należących do rejonu Ratownictwa Medycznego Warszawy i niedopuszczenie do planowanego włączenia tej obsługi do rejonu Ratownictwa Medycznego w Błoniu.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Przede wszystkim chcę kontynuować rozpoczęte przedsięwzięcia.

Zamierzam też podjąć kolejne działania mieszczące się w zakresie moich bezpośrednich możliwości.
1) położenie chodników wzdłuż ulicy Rolniczej;
2) budowa rond lub sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Wiślanej, Zachodniej i Dolnej oraz ulic: Wiślanej, Rolniczej i Raabego;
3) dokończenie położenia nakładek asfaltowych na całej długości ulicy Wiślanej i Rolniczej;
4) utworzenie filii Biura Obsługi Mieszkańców Powiatu w Łomiankach, zwłaszcza w zakresie Wydziału Architektury;
5) doprowadzenie do tego, żeby przynajmniej vice starostą był mieszkaniec Łomianek, ponieważ gmina Łomianki jest największą gminą w naszym powiecie.

Chcę też aktywnie działać wykorzystując moje możliwości pośrednie.
1) usprawnić i poprawić jakość usług w autobusowej komunikacji miejskiej;
2) rozwiązać problem przejścia dla pieszych i ruchu samochodowego w rejonie przystanku w Burakowie, poprzez usytuowanie tam typowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy zbiegu ulic Parkowej i Pułkowej.

Poza kontynuowaniem rozpoczętych przedsięwzięć, chciałbym zająć się jeszcze działaniami adresowanymi do Samorządu Gminy, a prowadzącymi do wykorzystania istniejących ujęć wodnych i nieczynnych oczyszczalni ścieków i ich odzyskania dla lokalnych potrzeb prowadzenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (na przykład budowle w HRSP Kiełpin).

Jestem też otwarty na wszelkie uwagi i pomysły mieszkańców, które zmierzałyby do poprawy wizerunku Miasta i Gminy Łomianki.Jako mieszkaniec Łomianek, a nawet jako prezes Spółki „”KMŁ”” mogę jedynie domagać się zaspokojenia potrzeb mieszkańców Łomianek i okolicy, ale mogąc podeprzeć się mandatem radnego Powiatu mam dużo większe szanse na realizację ważnych dla Gminy zmian. ”

KORDEK TADEUSZ<br> kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *