www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kto będzie następny? Zmiany w urzędzie

Od czasu objęcia rządów w gminie przez nowo wybrane władze sporo wydarzyło się w kwestiach personalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy. To jeszcze nie koniec zmian.
Z końcem roku burmistrz Pszczółkowski podjął decyzję o likwidacji Zakładu Komunalnego.

Uznałem, że zakład generuje straty, a działania dyrekcji są fikcją powodującą wyprowadzanie pieniędzy z urzędu. Dlatego zdecydowałem o likwidacji tej jednostki – wyjaśnia burmistrz i dodaje. – Nie było prawie żadnych postępowań przetargowych. Za to nagminnym działaniem było dzielenie zamówień, zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie, kupowanie materiału i usług sprzętowych. A wszystko to, by zdążyć przed wyborami wybudować chodniki. Miałem argumenty, żeby skierować sprawę do prokuratury.

Taki wniosek trafił do prokuratury 20 marca br. Znalazły się w nim m. in. zarzuty poświadczania nieprawdy na umowach o dzieło przez osoby uprawnione do wystawiania tych dokumentów, zawieranie umów o dzieło po zakończeniu robót i wykazywanie prac, które nie były w ogóle wykonywane, uzależnianie uzyskania wynagrodzenia od podpisania dokumentu, który zawierał nieprawdziwe dane, nie wypłacanie w całości należnych kwot za wykonaną pracę, nie odprowadzanie składek na ZUS poprzez nagminne zatrudnianie pracowników na umowę o dzieło. Te nieprawidłowości potwierdza 5 osób, które były w ten sposób zatrudniane.

Ale to nie jest jedyna decyzja personalna. Zmiany kadrowe i organizacyjne w łomiankowskim urzędzie dotknęły m.in. pracowni planowania przestrzennego.
Została zlikwidowana, ponieważ jej utrzymanie kosztowało ponad 1 mln. złotych, a przecież nie powstały żadne plany miejscowe. Pracownia zajmowała się wykonywaniem dokumentacji projektowej, zrobiła się z niej właściwie pracownia architektoniczna – mówi burmistrz, a powołanie zamiast sekretarza drugiego wiceburmistrza komentuje następująco – Uznałem, że mając kompetencje burmistrza będzie jej łatwiej podejmować decyzje. Ma więc do spełnienia zadania sekretarza i dodatkowe obowiązki.
Zmiany zaszły też w kancelarii urzędu, gdzie pracowało do niedawna kilkanaście osób. Do 1 lipca br. zajdą one również w referacie oświaty, ponieważ obsługa kadrowa szkół przejdzie do tych placówek. W sumie skład osobowy urzędu i jednostek podlegających gminie zmniejszył się o ok. 30 osób.

W marcu wpłynęły do urzędu dwie oferty na stanowisko rzecznika prasowego urzędu. Kandydatami byli: Wojciech Asiński z Komorowa i Aneta Pielach – Pierścieniak z Nowego Dworu Maz. Nowy rzecznik prasowy, którym będzie Wojciech Asiński rozpocznie pracę od połowy kwietnia. Do jego obowiązków należeć będzie przede wszystkim reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

– Zasadniczym zadaniem rzecznika będzie promocja Łomianek. Będzie on także odpowiedzialny za kontakty z ludźmi kultury i sztuki oraz mediami. Ponadto będzie pełnił funkcję redaktora naczelnego w nieco zmienionej „Gazecie Łomiankowskiej”” – mówi burmistrz W.Pszczółkowski.

Z końcem marca br. odwołany został ze stanowiska Zbigniew Gryziak komendant Straży Miejskiej. Pełni je do momentu wyboru nowego komendanta. Jego miejsce jak zapewnia W. Tarnawski zastępca burmistrza ds. Rozwoju zajmie osoba z dużym doświadczeniem. Będzie to albo strażnik albo policjant. – Straż Miejska ma się być do spraw typowo porządkowych, pomagać policji, ale jej nie wyręczać. Odejście ze stanowiska nie oznacza to, że dotychczasowy komendant był złym pracownikiem. Będzie pracował w urzędzie – wyjaśnia zastępca burmistrza.

W połowie marca br. wymówienie ze względów zdrowotnych złożył dyrektor ICDS Jan Mroczkowski.
Na oba te stanowiska zostaną ogłoszone konkursy. Wymiana kadry w toku.

(i,a)
Życie Łomianek 2/2007

Kto będzie następny? Zmiany w urzędzie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *