www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kto pierwszy, ten lepszy

Nowe inwestycje ZWiK w Łomiankach Starych
Mimo dużych trudności na początku rokuzwiązanych z uzyskaniem dokumentacjiprojektowej i pozwolenia na budowę od17 września ZWiK rozpoczął realizacjenowych inwestycji wod-kan. w osiedlu ŁomiankiStare.
Są one kontynuacją kolejnych etapów budowysieci w zlewniach ul. Włościańskieji ul. Wiejskiej.
Ulice, w których będzie budowana nowasieć to: Spacerowa, Włościańska od nr26 do Rolniczej, Gen. Berlinga, Mieszka I,Dąbrówki; Fredry i Kasprzaka od ul. Włościańskiejdo nr 8.
Od 21 września rozpoczęliśmy również budowęsieci w ul.: Gospodarczej, Przygodnej,Zalotnej i Romantycznej.
Wszystkie wymienione inwestycje, przysprzyjających warunkach atmosferycznych,planujemy zakończyć na przełomie roku2007/2008.
23 października w łomiankowskim DomuKultury odbyło się zebranie mieszkańcówosiedla „Łomianki Stare”, na którym omawianebyły sprawy wspomnianych inwestycjiwod-kan; obowiązujące od 2 lipca nowe zasadyfinansowania przyłączy i przykanalików;umieszczenie „zdroju ulicznego” w ulicy Rolniczej,wod-kan. w ul. Rolniczej oraz proceduraprzyłączania do sieci wod-kan.
Podsumowana została również akcja promocyjnadla mieszkańców osiedla, którzy znajdowalisię w zasięgu wybudowanej w poprzednichlatach sieci oraz dla mieszkańcówul. Kołłątaja.
Oto jej wyniki: na możliwe do przyłączenia263 posesje przed 2 lipca 2007 przyłączyłosię 91; od 2 lipca do 23 października, wedługnowych zasad, przyłączyły się 42 posesje,a 62 wystąpiły o wydanie Warunków Technicznychi wykonanie projektów wedługplanów zbiorowych.
Z promocji oraz nowych zasad przyłączaniado sieci skorzysta, po wykonaniu projektów,kolejne 25-30% właścicieli posesji. Podczasprowadzonej dyskusji okazało się, że informacjadotycząca promocyjnych zasad przyłączaniasię do istniejącej sieci nie dotarła dowszystkich mieszkańców.
Zapraszamy zainteresowanych do siedzibyZWiK ul. Szpitalna 7, w poniedziałki od10.00-18.00, w pozostałe dni tygodnia od8.00 do 16.00.
O przykładowych wycenach przyłączeń dosieci pisałem w „Gazety Łomiankowskiej”nr. 15/2007 dostępnej także na portalu internetowymgazeta@lomianki.pl.
Jednocześnie ZWiK informuje, że trwają negocjacjecenowe z projektantami i do czasuich zakończenia możliwe jest jeszcze zapisywaniesię właścicieli na zbiorowe wykonanieprojektów do posesji będących w zasięgusieci (ul. Gościńcowa, Szczęśliwa, Spacerowanr 1-25, Rolnicza nr 1-24).

Mirosław Furczyński
Gazeta Łomiankowska 22/2007

Kto pierwszy, ten lepszy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *