www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kto pierwszy, ten lepszy

Nowe inwestycje ZWiK w Łomiankach Starych
Mimo dużych trudności na początku rokuzwiązanych z uzyskaniem dokumentacjiprojektowej i pozwolenia na budowę od17 września ZWiK rozpoczął realizacjenowych inwestycji wod-kan. w osiedlu ŁomiankiStare.
Są one kontynuacją kolejnych etapów budowysieci w zlewniach ul. Włościańskieji ul. Wiejskiej.
Ulice, w których będzie budowana nowasieć to: Spacerowa, Włościańska od nr26 do Rolniczej, Gen. Berlinga, Mieszka I,Dąbrówki; Fredry i Kasprzaka od ul. Włościańskiejdo nr 8.
Od 21 września rozpoczęliśmy również budowęsieci w ul.: Gospodarczej, Przygodnej,Zalotnej i Romantycznej.
Wszystkie wymienione inwestycje, przysprzyjających warunkach atmosferycznych,planujemy zakończyć na przełomie roku2007/2008.
23 października w łomiankowskim DomuKultury odbyło się zebranie mieszkańcówosiedla „Łomianki Stare”, na którym omawianebyły sprawy wspomnianych inwestycjiwod-kan; obowiązujące od 2 lipca nowe zasadyfinansowania przyłączy i przykanalików;umieszczenie „zdroju ulicznego” w ulicy Rolniczej,wod-kan. w ul. Rolniczej oraz proceduraprzyłączania do sieci wod-kan.
Podsumowana została również akcja promocyjnadla mieszkańców osiedla, którzy znajdowalisię w zasięgu wybudowanej w poprzednichlatach sieci oraz dla mieszkańcówul. Kołłątaja.
Oto jej wyniki: na możliwe do przyłączenia263 posesje przed 2 lipca 2007 przyłączyłosię 91; od 2 lipca do 23 października, wedługnowych zasad, przyłączyły się 42 posesje,a 62 wystąpiły o wydanie Warunków Technicznychi wykonanie projektów wedługplanów zbiorowych.
Z promocji oraz nowych zasad przyłączaniado sieci skorzysta, po wykonaniu projektów,kolejne 25-30% właścicieli posesji. Podczasprowadzonej dyskusji okazało się, że informacjadotycząca promocyjnych zasad przyłączaniasię do istniejącej sieci nie dotarła dowszystkich mieszkańców.
Zapraszamy zainteresowanych do siedzibyZWiK ul. Szpitalna 7, w poniedziałki od10.00-18.00, w pozostałe dni tygodnia od8.00 do 16.00.
O przykładowych wycenach przyłączeń dosieci pisałem w „Gazety Łomiankowskiej”nr. 15/2007 dostępnej także na portalu internetowymgazeta@lomianki.pl.
Jednocześnie ZWiK informuje, że trwają negocjacjecenowe z projektantami i do czasuich zakończenia możliwe jest jeszcze zapisywaniesię właścicieli na zbiorowe wykonanieprojektów do posesji będących w zasięgusieci (ul. Gościńcowa, Szczęśliwa, Spacerowanr 1-25, Rolnicza nr 1-24).

Mirosław Furczyński
Gazeta Łomiankowska 22/2007

Kto pierwszy, ten lepszy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...