www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomiankowska OSP w 2010 roku

Styczeń był miesiącem podsumowań, również w łomiankowskiejOchotniczej Straży Pożarnej. W 2010roku druhowie OSP pełnili różnorakie funkcje narzecz mieszkańców gminy i nie były to bynajmniejjedynie wyjazdy do pożarów. Mieszkańcy mogą byćdumni ze swoich ratowników w białych hełmach.Gdy popatrzymy na statystyki wyjazdów okaże się,że łomiankowska straż z liczbą 288 wyjazdów zajęław 2010 roku drugie miejsce wśród wszystkich OSPw powiecie. To dużo, ale bywało więcej (359 w 2008roku). Dla porównania – zawodowi strażacy z JednostkiRatowniczo Gaśniczej w Błoniu mieli w zeszłymroku tych wyjazdów 368.

Dzieci w przedszkolach, które wizytują nasi strażacy,kojarzą ich służbę z gaszeniem pożarów na co wskazujesama nazwa formacji. Jednak w dzisiejszych czasachpraca strażaków ma dużo większy zakres.Spośród rzeczonych 288 wyjazdów – 95 razy syrenarzeczywiście wzywała strażaków do pożaru. 179 razyprzeciwdziałali oni różnym zagrożeniom, a w 14 wypadkachalarm, który poderwał ich do akcji okazał sięfałszywy.

Interwencje – obok tzw. kotów na drzewach – to corazczęściej akcje dużo poważniejsze. Fakt przecinanianaszej gminy przez krajową siódemkę powoduje, żedziałania strażaków w dużej mierze dotyczą kolizjii wypadków drogowych. Czasem są to kwestie drobne,w których praca ogranicza się do odłączenia akumulatoraw samochodzie i ewentualnego zakręceniazaworów gazowych. Czasem jednak wypadki są poważniejsze,a osoby poszkodowane trzeba wycinaćz samochodów i wydobywać je z pojazdów za pomocąspecjalistycznego sprzętu ratowniczego. Czasemakcje te przebiegają dość dramatycznie jak choćbywydobywanie spod samochodu poszkodowanejkobiety w dniu 23 czerwca.

2010 rok pokazał mieszkańcom Łomianek, że opróczognia i wypadków drogowych istnieje jeszcze jednakwestia, w której mało kto potrafi strażaków zastąpić.Wisła dwa razy w 2010 roku poważnie zagrażałaŁomiankom i dwa razy mundur strażacki na ulicachstawał się codziennością. Łomiankowscy strażacyoprócz bezpośredniej walki z zagrażającym żywiołempełnili również funkcje logistyczne oraz patrolowe.W dniach, gdy Łomiankom w obronie wałów pomagalistrażacy z całego powiatu, nasza OSP jako najlepiejzorientowana w miejscowej topografi i zajęła się logistykądziałań oraz współpracą z setkami mieszkańcówŁomianek, którzy czynnie brali udział w zabezpieczaniuwałów.

Czym jeszcze zajmują się nasi strażacy? Jako jedynasłużba w gminie posiada uprawnienia do prac wysokościowych:wiesza fl agi na słupach, zdejmuje śnieg i lódz dachów szkół, przedszkoli i szpitala. Zabezpieczająrównież imprezy masowe.Od dwóch lat nasza OSP angażuje się w zbiórkę pieniędzypodczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.W 2010 strażacy oprócz honorowych przejazdówi pięknie polakierowanych hełmów, które zostaływystawione na licytację, zafundowali mieszkańcompokaz swojej sprawności bojowej w postaci symulowanegowycinania poszkodowanego z samochoduz użyciem specjalistycznego sprzętu.

Zapytani o plany na 2011 roku strażacy… wzdychają.Remiza się rozbudowuje – to dobrze, ale strażakommarzy się nowy sprzęt do ratowania ludzi. Urządzeniedo cięcia karoserii nie jest już pierwszej młodości,a akcja z Panią pod samochodem poszłaby sprawniej,gdyby strażacy dysponowali specjalnymi poduszkami.Na to wszystko potrzebne są jednak środki, a tychjak zwykle brakuje.

mina.

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 1/2011

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *