www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA
– kandydatka do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydatka do Rady Miejskiej w Łomiankach, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Okręg nr 1, Lista nr 4, Pozycja nr 1

Krótką informację o kandydacie.
W Łomiankach mieszkam od prawie 10 lat wraz z mężem i synem – uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej. Ukończyłam politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Przez kilkanaście lat pracowałam w organizacjach pozarządowych (m.in. Polskiej Akcji Humanitarnej i Fundacji im. Stefana Batorego), gdzie zajmowałam się głownie programami edukacyjnymi i społecznymi (np. przyznającymi stypendia dzieciom i młodzieży).
Od 2007 roku kieruję jednym z wydziałów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, odpowiedzialnej za dystrybucję środków unijnych na Mazowszu. Moją specjalnością jest problematyka społeczna, dotycząca m.in. rynku pracy, przedsiębiorczości, edukacji. Współpracowałam również z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prowadziłam zajęcia na jednej z prywatnych uczelni.
W latach 2006-2010 w Radzie Miejskiej w Łomiankach pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Społecznej, której zadaniem było opiniowanie projektów uchwał dotyczących m.in. edukacji, pomocy społecznej, zdrowia, kultury.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Będąc radną współuczestniczyłem w podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. rozbudowy ośrodka zdrowia w Łomiankach, wybudowania pierwszego budynku komunalnego z ponad 30 mieszkaniami dla rodzin niezamożnych, zwiększenia środków przeznaczanych na działalność organizacji pozarządowych, w tym sportowych, prowadzeniu inwestycji w szkołach (m.in. całkowita modernizacja szatni, remonty sal gimnastycznych) a także budowy boisk wielofunkcyjnych (w tym w Dąbrowie Leśnej). To w ciągu ostatnich 4 lat gmina pozyskała około 5,5 mln zł z funduszy unijnych na realizację projektów społecznych i edukacyjnych.

Pracuję również w Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych opiniującej wnioski o przydział lokali mieszkalnych z zasobów gminnych. Komisja analizuje ponad 100 wniosków, jakie wpłynęły do burmistrza w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Do tej pory nie prowadzono podobnych działań, ponieważ gmina nie dysponowała wolnymi lokalami. Dopiero budowa budynku komunalnego, pierwszego z prawdziwego zdarzenia, umożliwi części z tych osób otrzymanie mieszkania.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Będę aktywnie wspierać realizację programu Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej w Łomiankach, który zawiera najważniejsze działania, jakie muszą być kontynuowane lub rozpoczęte w nadchodzących latach, aby Łomianki były miejscowością nowoczesną i przyjazną. Zapraszam do lektury ulotki programowej Komitetu Wyborczego, która niebawem zostanie Państwu dostarczona.
Do moich priorytetów zaliczam uruchomienie wewnątrzgminnej komunikacji autobusowej umożliwiającej mieszkańcom korzystanie ze znajdujących się w centrum miasta instytucji i sklepów oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez zwiększenie ilości patroli policji w osiedlach oddalonych od centrum miasta, rozbudowę oświetlenia i uruchomienie monitoringu elektronicznego tam gdzie jest to niezbędne (m.in. przy szkołach).
Będę wspierała modernizację infrastruktury oświatowej, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego oraz pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1, rozbudowę szkoły w Sadowej. Chcę przyczynić się do wzbogacenia oferty edukacyjnej proponowanej uczniom w łomiankowskich szkołach.
Będę wspierała działania na rzecz pozyskiwania środków unijnych na cele edukacyjne i społeczne oraz dbała o właściwą, partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w Łomiankach.
Poszerzanie oferty kulturalnej zależy nie tylko od rozpoczętej rozbudowy Domu Kultury i Biblioteki ale również od tego jak blisko każdy z nas będzie miał do instytucji kultury. Dlatego popieram dalszy rozwój filii Domu Kultury w Osiedlu Buraków oraz rozbudowę świetlicy w Dąbrowie Leśnej, w której powinien działać oddział Biblioteki realizujący również projekty kulturalne Domu Kultury.
Jednym z najważniejszych działań, wymagających realizacji już w przyszłym roku będzie przeprowadzenie referendum w sprawie „podatku śmieciowego”” i przeniesienie na gminę obowiązku odbioru odpadów. To zadanie musi zostać przeprowadzone aby zmniejszyć ilość śmieci wyrzucanych do lasu lub nad Wisłę.
Zadania, które sobie wyznaczam to w części kontynuacja działań rozpoczętych w latach 2006-2010. Mam nadzieję, że zostaną one zakończone pomyślnie, dla dobra wszystkich mieszkańców Łomianek.

Proszę Państwa o głos 21 listopada 2010 r.

 

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA<br> - kandydatka do Rady Miejskiej Łomianki

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA<br> - kandydatka do Rady Miejskiej Łomianki

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA<br> - kandydatka do Rady Miejskiej Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *