www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mieszkańcy wyrazili swój protest // VIDEO

Burmistrzu bądź z nami – nie z deweloperami, Nic o nas bez nas, Chcemy handlować nie głodować – głosiły m.in. hasła manifestujących 20 kwietnia na ulicy Warszawskiej.

Manifestacja została zorganizowana przez mieszkańców osiedla Łomianki-Prochownia jako sprzeciw dla planów budowy kompleksu mieszkalnego z zabudową wielorodzinną oraz wielkopowierzchniowego centrum usługowo-handlowego wewnątrz cichego osiedla domków jednorodzinnych. Manifestacja była też – jak informują organizatorzy – wyrazem dezaprobaty dla braku wsparcia ze strony Burmistrza dla uzasadnionych dążeń mieszkańców do ochrony przed planowanymi inwestycjami, których skutki boleśnie odbiją się na standardzie życia mieszkańców Łomianek oraz wyrazem dezaprobaty dla braku troski o los kupców i przedsiębiorców, działających w sąsiedztwie planowanego centrum usługowo-handlowego.

W manifestacji brało udział 30 osób z osiedla Łomianki-Prochownia oraz (szacunkowo oceniając) około 60 kupców, przedsiębiorców i mieszkańców z całych Łomianek. Wśród uczestników nie zabrakło radnych Rady Miejskiej w Łomiankach oraz łomiankowskich radnych reprezentujących nas w Powiecie, którzy od samego początku wspierają mieszkańców w egzekwowaniu swoich praw. Radni również i tym razem uważnie wsłuchiwali się w postulaty protestujących. Niestety i tym razem zabrakło burmistrza.

Sama manifestacja już przed jej rozpoczęciem odniosła połowiczny skutek. Burmistrz Dąbrowski, po złożeniu przez mieszkańców zawiadomienia o chęci przeprowadzenie manifestacji, wydał oświadczenie o wstrzymaniu wydawania warunków zabudowy na budownictwo wielorodzinne, a kilka godzin przed manifestacją (po kilkunastu prośbach ze strony mieszkańców) wykazał chęć rozmowy z mieszkańcami. Spotkanie takie ma się odbyć 24 kwietnia 2012 roku.

Manifestację obserwowali przedstawiciele mediów: LOMIANKI.INFO, Twoich Łomianek, Echa Łomianek i Bielan oraz TVP Info.

Jako element humorystyczny należy zauważyć, że „z bezpiecznej odległości” protesty obserwował radny-fotoreporter Tadeusz Krystecki, może licząc, że spotkanie przerodzi się w coś ciekawego inaczej 🙂 Niestety – dla wszystkich, którzy różnym przejawom demokracji i wszystkim mieszkańcom Łomianek mającym odmienne poglądy przyklejają łatkę „polityczne” – tak się nie stało. Sam przebieg spotkania odbył się bez zakłóceń i incydentów o co zadbali organizatorzy, strażnicy miejscy i policjanci.

Zapraszamy do obejrzenia video-relacji z przebiegu manifestacji.

redakcja@lomianki.info

Mieszkańcy wyrazili swój protest //  VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *