www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Niechlubne – drugie miejsce Łomianek

Niestety Łomianki zajęły drugie miejsce w zestawieniu „Najwyższych wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca”” w kategorii „”Małe miasta powyżej 15 tysięcy mieszkańców””.

Zestawienia – publikowane corocznie we „Wspólnocie” – Piśmie Samorządu Terytorialnego. wykazało, że na każdego mieszkańca Łomianek w 2007 roku przypada ponad 400 pln wydatków bieżących na administrację.
Dla porównania – w województwie mazowieckim, w tej samej kategorii „”Małe miasta powyżej 15 tysięcy mieszkańców”” – w Ząbkach jest to około 150, a w Piastowie 170 pln.

W artykule opisującym metodologie zestawienia napisano m.in.:
„”Co się składa na wydatki administracyjne?
Bardzo niewielką część tych wydatków stanowią koszty funkcjonowania rad samorządowych. Ogółem jest to niespełna 4proc. (dokładnie 3,88 proc.) wydatków na administrację. Kategoria ta ma największe znaczenie w powiatach, ale także i tam jest to mniej niż 5 proc. Najważniejsza część to wydatki na utrzymanie urzędów (marszałkowskich, powiatowych, gminnych) – prawie 85 proc. wszystkich wydatków na administrację. Uzupełnieniem tych dwóch kategorii są wydatki kwalifikowane w rozdziale „urzędy wojewódzkie” (4,9 proc.) oraz „promocja jednostek samorządu terytorialnego” (3 proc.).
Patrząc na kategorie wydatków administracyjnych, zauważamy zdecydowaną dominację różnego rodzaju wynagrodzeń (nie tylko regularnych pensji pracowników, ale także pochodnych płac, czyli np. składek na ubezpieczenia społeczne oraz różnego rodzaju honorariów za prace zlecane na zewnątrz). Wynagrodzenia stanowią razem 69,2 proc. wydatków bieżących na administrację i jest to jedyna kategoria, której znaczenie minimalnie wzrosło w porównaniu z ubiegłym rokiem (w 2006 r. było to 69 proc.). Następne co do znaczenia kategoria wydatków na administrację to zakup usług (12,2 proc. w 2007 i 12,9 proc. w 2006 r.), zakup materiałów (5,9 proc. w 2007 i 7,1 proc. w 2006 r.), remonty bieżące (2,7 proc. – uwaga: ta część wydatków nie została uwzględniona w naszym rankingu) i zakup energii (1,5 proc. w 2007 i 1,6 proc. w 2006 r.).

Metoda obliczania wskaźników rankingu
Pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące zapisane w dziale klasyfikacji budżetowej 750 (administracja publiczna), z wyłączeniem wydatków na remonty bieżące. Takie ograniczenie wprowadziliśmy już w rankingu ubiegłorocznym. Wydatki na remonty są wprawdzie zaliczane do wydatków bieżących, ale – jak zwracało uwagę wielu samorządowców dyskutujących z wcześniejszymi zestawieniami rankingowymi – nie mają one charakteru regularnie powtarzalnego i dlatego ich uwzględnianie w rankingu jest dyskusyjne. W pewnym sensie odbieramy w ten sposób politykom samorządowym łatwą możliwość wytłumaczenia się z wysokich wydatków. „”

Cały tekst znajduje się na stronach pisma „”Wspólnota””

źródło: Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego – www.wspolnota.org.pl
redakcja@lomianki.info

Niechlubne - drugie miejsce Łomianek

Niechlubne - drugie miejsce Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *