www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Referendum w sprawie S7 jednak będzie?

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził: Przebieg nowych i przebudowa już istniejących tras komunikacyjnych mogą być poddane referendum lokalnemu.

W Rzeczpospolitej napisano…
„Przebieg nowych i przebudowa już istniejących tras komunikacyjnych mogą być poddane referendum lokalnemu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SA/Wa 2097/07) orzekł, że ma ono w takich wypadkach charakter konsultacyjny.

O zasięgnięcie w tej właśnie formie społecznej opinii o wariantach przyszłej trasy ekspresowej S7 wystąpiła do Rady Miasta i Gminy Łomianki grupa mieszkańców tej podwarszawskiej miejscowości. Wariantów było aż 11, ale żaden nie zdobył akceptacji, a dwa wzbudziły największe kontrowersje. Toteż w Łomiankach wrzało, a tutejszy komitet obywatelski zdecydował się na skierowanie w tej sprawie listu otwartego do ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Rada MiG odrzuciła jednak wniosek o zorganizowanie referendum lokalnego. Powołując się na opinie prawne, uznała, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 2000 r. o referendum lokalnym sprawy przebiegu dróg, które nie mają statusu dróg gminnych, nie mogą być mu poddawane. Wspomniany przepis przewiduje, że w referendum lokalnym członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządowej. – Proponowany temat referendum nie mieści się w zadaniach i kompetencji Rady MiG – orzekli radni.

Uchwałę odrzucającą wniosek o referendum unieważnił wojewoda mazowiecki. Stwierdził, że sposób interpretacji art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym przez radę jest sprzeczny z art. 2 oraz 170 konstytucji. Art. 170 mówi, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty. Nie ogranicza więc możliwości wyrażania opinii. Kwestia przebiegu dróg ma zasadnicze znaczenie dla mieszkańców. Nie można im odbierać prawa do wypowiadania się na ten temat.

WSA, do którego rada zaskarżyła to rozstrzygnięcie nadzorcze, przyznał rację wojewodzie. Sąd przypomniał, że w wyroku z 26 lutego 2003 r. Trybunał Konstytucyjny dał wykładnię art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym. Zgodnie z nią mieszkańcy mają prawo do wyrażania w ten sposób stanowiska we wszystkich istotnych sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych władz. Mogą więc wypowiadać się również w sprawie przebiegu tras komunikacyjnych – stwierdził sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.””

Jak widać temat obwodnicy S7 nadal gorący…

źródło: Rzeczpospolita
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *