www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sprostowanie radnych Rady Miejskiej

Od radnych Rady Miejskiej w Łomiankach otrzymaliśmy prośbę o opublikowanie sprostowanie do – zdaniem radnych – nieprawdziwych informacji publikowanych na łamach Gazety Łomiankowskiej.

Poniżej prośba oraz treść sprostowania.

Zgodnie ze standardami dotyczącymi rzetelności przekazu informacji obowiązującymi w LOMIANKI.INFO – wysłaliśmy do Gazety Łomiankowskiej informację o możliwości zamieszczenia na łamach portalu stanowiska w tej sprawie.

redakcja@lomianki.info


Ponieważ Gazeta Łomiankowska – biuletyn finansowany z funduszy publicznych przez mieszkańców Łomianek – nie umieściła przesłanego przez radnych Rady Miejskiej sprostowania do tekstu burmistrza Dąbrowskiego, a zamiast tego w dalszym ciągu publikowane są nieprawdziwe informacje dotyczące radnych, proszę o zamieszczenie treści sprostowania na portalu Lomianki.info.

W imieniu grupy radnych, autorów sprostowania
Radna Sylwia Maksim-Wójcicka


Łomianki, 22.09.2011 r.

Pan Sławomir Robakiewicz
Redaktor naczelny
Gazeta Łomiankowska

Szanowny Panie Redaktorze,

Zgodnie z dobrymi obyczajami prasowymi i zgodnie z art.31 ustawy Prawo prasowe, prosimy o publikację poniższego sprostowania w najbliższym (nr 18/334) numerze Gazety Łomiankowskiej.

W artykule pt. „”Szanowni Państwo”” opublikowanym w Gazecie Łomiankowskiej z 16.09.2011r. na str. 3 burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski we właściwy sobie sposób mija się z prawdą.

Dlatego niżej podpisani radni informują, że nieprawdą jest, że sprzeciwiali się inscenizacji bitwy pod Łomiankami i szarży 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich jako „”formie upamiętnienia bohaterstwa Żołnierzy Września 1939r””. Nikt z radnych nie sprzeciwiał się organizowaniu tej rekonstrukcji historycznej. Radni sprzeciwili się jedynie wydaniu kilkuset tysięcy złotych z budżetu Gminy na to przedsięwzięcie w roku budżetowym, w którym brakuje środków na dopłaty do przedszkoli, na dowóz dzieci do szkół, na energię elektryczną i wiele innych istotnych zobowiązań, nie mówiąc już o ograniczonych inwestycjach.
Ze względu na brak rzetelnego przygotowania kosztorysu, rozbieżności kosztów koniecznych do organizacji „”Szarży””, zaproponowaliśmy przeniesienie imprezy na przyszły rok i zaangażowanie Domu Kultury w jej organizację, po doprecyzowaniu wysokości kosztów rekonstrukcji bitwy. Uważamy, że Gmina posiada i utrzymuje z pieniędzy podatników wykwalifikowany podmiot, jakim jest Dom Kultury, który profesjonalnie może przygotować rekonstrukcję oraz towarzyszące jej wydarzenia, nie obciążając dodatkowymi kosztami angażowania osób z zewnątrz, oraz nie odciągając władz Łomianek i pracowników urzędu od ich obowiązków.

Nie są prawdziwe stwierdzenia burmistrza, że radni sprzeciwiali się „”polityce historycznej…””, że „”dokonywali działań odwodzących ludzi dobrej woli od angażowana się w dobro wspólne””.

Panie Burmistrzu, publicznie przypisał Pan radnym fałszywe intencje w tej sprawie. Jest nam przykro nie tylko z powodu tych pomówień, ale także formy ich prezentacji.

Ustawił się Pan po stronie tych sprawiedliwych i dobrych, innym tej godności odmawiając. Zapewniamy Pana i Mieszkańców, że polityka historyczna nigdy nie była, i nie będzie nam obca.

Mamy nadzieję że pomimo wzajemnych nieporozumień, dalej będzie istniała gotowość do nawiązania wzajemnej współpracy, która zaowocuje wymiernymi korzyściami dla mieszkańców Naszej Gminy.

Marcin Etienne, Jan Grądzki, Piotr Iwaszko, Kamil Kaczyński,
Katarzyna Kućkowska, Sylwia Maksim-Wójcicka, Jan Mazan,
Renata Nawotka, Grzegorz Porowski, Tomasz Rusinek,
Ewa Sidorzak, Henryk Staniak, Piotr Wolanin, Marek Zielski


Sprostowanie radnych Rady Miejskiej

Sprostowanie radnych Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *