www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych na odcinku Łomianki-Buraków

W związku z budową gazociągu zostaną wyremontowane wały przeciwpowodziowe na odcinku od ul. Wiślanej do Burakowa. Prace obejmą m.in. uszczelnienie korpusu i podłoża wału w miejscach zagrożonych przesiąkami, zabezpieczenie jego korpusu przed głębieniem nor przez zwierzęta, uzupełnienie lokalnych ubytków w koronie wału oraz wycinkę drzew i krzewów.

Inwestycja obejmuje przebudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, zlokalizowanego w gminie Łomianki na długości 3500 m. Obwałowanie chroni nie tylko tereny gminy Łomianki, ale też Izabelina, Czosnowa, Leoncina…

– Całkowita wartość zadania inwestycyjnego obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz pełnienia nad nimi nadzorów i wynosi 10,1 mln zł, w tym koszt robót budowlanych to ok. 9,9 mln zł – informuje Anna Truszczyńska z Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych na odcinku Łomianki-Buraków

Harmonogram prac zakłada, że roboty związane z uszczelnieniem, wyrównaniem i zabezpieczeniem wału będą prowadzone od lutego do września 2023 r., natomiast remont dróg serwisowych, przejazdów wałowych, schodów skarpowych oraz roboty wykończeniowe i porządkowanie terenu budowy ma się zakończyć w październiku.
Niestety inwestor nie zakłada wykonania dodatkowych elementów infrastruktury, w tym – oczekiwanej przez część mieszkańców Łomianek – budowy ścieżki rowerowej.
Trzeba mieć świadomość, że wały będą spełniały swoją rolę w stu procentach dopiero wtedy, gdy zostaną wyremontowane na dłuższym odcinku. Kiedy przebudowa dalszej części?

– Oddany już projekt modernizacji wału o łącznej długość 11,3 km czeka obecnie na uzyskanie opinii środowiskowej. Po wydaniu zgód oraz pozwolenia na budowę niezbędne będzie pozyskanie środków na realizację. Szacowany koszt inwestycji to 135 mln zł. Pierwszy etap (do śluzy w Dziekanowie) potrwa ok. dwóch lat. Dalej rok przerwy z uwagi na realizację inwestycji w obszarze chronionym i… kontynuacja prac od śluzy do granicy z Czosnowem. – mówi radny Rady Miejskiej Marcin Etienne, który od wielu lat zwraca uwagę na konieczność remontu wałów.

mm/ red.

 

Trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych na odcinku Łomianki-Buraków

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *